Главна » Граждански дела- юни 2011
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела- юни 2011

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 01.06.2011г. до 29.06.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 456/2009 Делби Й.А.М. Ц.М.А.,
Б.М.С.,
В.М.С.
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определениеот 28.06.2011г.
2 Гражданско дело No 515/2010 Други дела А.М.Р.,
Р.М.К.
Д.Г.М. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определениеот 13.06.2011г.
3 Гражданско дело No 661/2010 Искове по КТ за отмяна на уволнение Р.С.И. ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определениеот 13.06.2011г.
4 Гражданско дело No 703/2010 Делби К.А.Б. И.А.С. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 14.06.2011г.
5 Гражданско дело No 910/2010 Искове по КТ С.Д.М. ЕЛСНЕР СОФИЯ ЕООД Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 03.06.2011г.
6 Гражданско дело No 17/2011 Искове по КТ Б.М.Й. АРМИЛЕС 2004 ООД Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 03.06.2011г.
7 Гражданско дело No 67/2011 Други дела ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД И.Г.Я. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 03.06.2011г.
8 Гражданско дело No 69/2011 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ГАРАНЦИОНЕН ФОНД П.К.П. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 08.06.2011г.
9 Гражданско дело No 78/2011 Облигационни искове СОФИЯ МЕЛ ЕАД ЕТ АЛЕКСАНДРА ФИЛИП КАМЕНОВ Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 16.06.2011г.
10 Гражданско дело No 102/2011 Облигационни искове ПК "ИНЖЕНЕРИНГ" ООД ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 06.06.2011г.
11 Гражданско дело No 139/2011 Развод и недейств. на брака Т.С. С.Д.С. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 02.06.2011г.
12 Гражданско дело No 144/2011 Развод и недейств. на брака Р.И.И. С.И.И. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 06.06.2011г., в законна сила от 21.06.2011г.
13 Гражданско дело No 215/2011 Делби Х.М.Х. М.М.Т. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 08.06.2011г.
14 Гражданско дело No 254/2011 Делби Х.К.Н. М.Т.Л. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 14.06.2011г.
15 Гражданско дело No 256/2011 Издръжка Н.З.С. Н.К.А.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определениеот 14.06.2011г., в законна сила от 22.06.2011г.
16 Гражданско дело No 282/2011 Развод и недейств. на брака Н.А.М. Р.Ю.М.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 28.06.2011г.
17 Гражданско дело No 297/2011 Искове по СК Х.А.И. П.П.И. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определениеот 17.06.2011г.

 

Версия за печат