Главна » Граждански дела- април 2011
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела- април 2011

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 01.04.2011г. до 30.04.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 299/2009 Други дела Н.М.Щ. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА,
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА,
КМЕТСТВО С. БЪРЗИЯ,
РУП БЕРКОВИЦА,
Д.Б.А.,
А.Б.А.,
Б.А.А.
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определениеот 13.04.2011г., в законна сила от 21.04.2011г.
2 Гражданско дело No 147/2010 Делби К.М.Ц.В. В.М.Ц. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определениеот 05.04.2011г., в законна сила от 27.04.2011г.
3 Гражданско дело No 458/2010 Делби П.М.Г. Е.Г.М. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 06.04.2011г.
4 Гражданско дело No 686/2010 Искове по КТ М.Т.Г. БУЛПРИНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД - СОФИЯ Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 12.04.2011г., в законна сила от 05.05.2011г.
5 Гражданско дело No 707/2010 Вещни искове М.Х.С.,
И.Х.С.
А.Д.М. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 13.04.2011г., в законна сила от 12.01.2012г.
6 Гражданско дело No 722/2010 Вещни искове Н.Д.П.,
П.Г.П.
А.И.Г.,
И.А.И.,
Е.А.И.,
И.П.В.
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 08.04.2011г., в законна сила от 17.05.2011г.
7 Гражданско дело No 727/2010 Вещни искове Г.И.И.,
Е.И.И.,
А.Г.Г.,
Г.В.К.,
Ц.Д.П.,
В.Д.Д.,
Ц.П.А.,
В.М.И.,
Г.М.И.
Н.И.И.,
А.И.Т.
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 15.04.2011г.
8 Гражданско дело No 857/2010 Вещни искове КО И ДО ЕООД - ВЪРШЕЦ М.М.Н.,
Г.Г.Н.
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 01.04.2011г.
9 Гражданско дело No 858/2010 Вещни искове БОТСТРОЙ - 1 ЕООД - ВЪРШЕЦ М.М.Н.,
Г.Г.Н.
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 01.04.2011г.
10 Гражданско дело No 862/2010 Делби В.Г.М.В. М.Г.М. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 12.04.2011г.
11 Гражданско дело No 882/2010 Издръжка Г.Г.С. Е.С.С. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 12.04.2011г., в законна сила от 29.06.2011г.
12 Гражданско дело No 885/2010 Други дела Н.М.Р. М.Р.Р. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определениеот 06.04.2011г.
13 Гражданско дело No 896/2010 Облигационни искове Д.А.Н. А.П.А. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 08.04.2011г., в законна сила от 15.07.2011г.
14 Гражданско дело No 904/2010 Искове по КТ М.Н.М. ЕЛСНЕР СОФИЯ ЕООД Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 08.04.2011г.
15 Гражданско дело No 37/2011 Искове по КТ Г.К.Е. АРМИЛЕС 2004 ООД Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 13.04.2011г., в законна сила от 11.05.2011г.
16 Гражданско дело No 59/2011 Изменение на издръжка Г.Н.Н. И.Е.Г.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 04.04.2011г., в законна сила от 27.04.2011г.
17 Гражданско дело No 70/2011 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ГАРАНЦИОНЕН ФОНД А.Р.А. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 08.04.2011г., в законна сила от 06.05.2011г.
18 Гражданско дело No 82/2011 Искове по КТ за отмяна на уволнение И.Г.М. ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 28.04.2011г.
19 Гражданско дело No 95/2011 Други дела СТИЛМЕТ АД ЕКОВЕРС ЕООД Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 14.04.2011г., в законна сила от 14.04.2011г.
20 Гражданско дело No 99/2011 Искове по КТ Т.З.И. БЕРТЕКС АД Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 11.04.2011г., в законна сила от 29.04.2011г.
21 Гражданско дело No 138/2011 Развод по взаимно съгласие Р.Б.Р.А.,
З.С.А.
  Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 08.04.2011г., в законна сила от 08.04.2011г.
22 Гражданско дело No 142/2011 Други дела Т.Б.П. П.А.П. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 14.04.2011г., в законна сила от 11.05.2011г.
23 Гражданско дело No 162/2011 Развод по взаимно съгласие В.Л.Ц.,
П.Б.Ц.
  Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 04.04.2011г., в законна сила от 04.04.2011г.
24 Гражданско дело No 277/2011 Искове по СК К.Д.А. Е.В.А. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определениеот 28.04.2011г., в законна сила от 11.05.2011г.

 

Версия за печат