Главна » Граждански дела- януари 2011
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела- януари 2011
No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 557/2009 Други дела Н.А.С. А.Н.С. Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 24.01.2011г., в законна сила от 04.02.2011г.
2 Гражданско дело No 655/2009 Вещни искове Е.З.А.,
З.А.Д.,
М.Е.Д.
Е.Т.Р.,
Т.Г.А.
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 14.01.2011г.
3 Гражданско дело No 344/2010 Изменение на издръжка П.К.Г. И.О.Г. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 04.01.2011г., в законна сила от 12.01.2011г.
4 Гражданско дело No 387/2010 Делби Е.Д.Я. Б.Ц.Т. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 11.01.2011г.
5 Гражданско дело No 425/2010 Делби З.П.И.,
Р.Н.Т.,
П.Н.Б.
Т.Г.И. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 28.01.2011г.
6 Гражданско дело No 452/2010 Делби Г.И.Г. Г.Г.М. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 14.01.2011г.
7 Гражданско дело No 496/2010 Облигационни искове ТОПЛИВО АД Д.И.П. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 13.01.2011г., в законна сила от 13.01.2011г.
8 Гражданско дело No 610/2010 Делби В.К.С. М.К.И.,
Й.К.С.
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 26.01.2011г.
9 Гражданско дело No 613/2010 Облигационни искове МАКС ТЕЛЕКОМ ООД АИТНЕТ ЕООД Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 14.01.2011г., в законна сила от 14.01.2011г.
10 Гражданско дело No 684/2010 Искове по КТ Р.Г.М. БУЛПРИНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД - СОФИЯ Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 12.01.2011г., в законна сила от 09.02.2011г.
11 Гражданско дело No 692/2010 Искове по КТ Н.Ф.Ф. БИ ЕС 80 ЕООД Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 19.01.2011г.
12 Гражданско дело No 693/2010 Облигационни искове КРИС ЕООД - БЕРКОВИЦА ПЛЕВЕН - ИНЖЕНЕРИНГ АД - ПЛЕВЕН Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 13.01.2011г., в законна сила от 09.02.2011г.
13 Гражданско дело No 698/2010 Искове по КТ М.Г.М. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 18.01.2011г., в законна сила от 26.01.2011г.
14 Гражданско дело No 702/2010 Искове по КТ В.П.В. ТБМ-2000 ЕООД Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 13.01.2011г., в законна сила от 13.01.2011г.
15 Гражданско дело No 703/2010 Делби К.А.Б. И.А.С. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 18.01.2011г.
16 Гражданско дело No 732/2010 Искове по КТ Т.Н.Т. ЕЛСНЕР СОФИЯ ЕООД Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 20.01.2011г.
17 Гражданско дело No 819/2010 Други дела П.А.П.,
Н.И.П.,
А.Д.А.,
И.Д.А.
М.П.П. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 24.01.2011г.
18 Гражданско дело No 850/2010 Искове по КТ К.Б.А. НИКЕ ТЕКС ЕООД - БЕРКОВИЦА Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 24.01.2011г.
19 Гражданско дело No 855/2010 Искове по КТ за отмяна на уволнение К.Б.А. НИКЕ ТЕКС ЕООД - БЕРКОВИЦА Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 24.01.2011г., в законна сила от 04.02.2011г.
20 Гражданско дело No 871/2010 Развод по взаимно съгласие Б.Б.В.,
П.И.П.
  Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 13.01.2011г., в законна сила от 13.01.2011г.
21 Гражданско дело No 64/2011 Други дела Н.М.Т. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МОНТАНА,
ОД ПОЛИЦИЯ МОНТАНА
Докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Разпореждане от 28.01.2011г.
 

 

Версия за печат