Главна » Граждански дела- декември 2010
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела- декември 2010
No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 142/2009 Делби Ц.И.И. Г.Ц.Н. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 30.12.2010г.
2 Гражданско дело No 4/2010 Облигационни искове С.К.К. Х.К.К. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 17.12.2010г.
3 Гражданско дело No 321/2010 Други дела Р.С.К. Р.Н.С.Д.,
И.К.Д.
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 22.12.2010г.
4 Гражданско дело No 350/2010 Облигационни искове П.Г.П. В.М.П.,
В.Д.П.
Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 01.12.2010г., в законна сила от 22.12.2010г.
5 Гражданско дело No 374/2010 Изменение на издръжка Н.П.А. П.С.А. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 22.12.2010г.
6 Гражданско дело No 585/2010 Делби Й.И.Т. Д.Й.Т.,
С.Й.Т.
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 16.12.2010г.
7 Гражданско дело No 598/2010 Делби Д.Р.И. Е.М.Д.,
М.М.С.
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 14.12.2010г.
8 Гражданско дело No 618/2010 Вещни искове С.Н.Я. С.Б.Н. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 09.12.2010г.
9 Гражданско дело No 629/2010 Други дела А.Б.П. П.А.П. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 30.12.2010г.
10 Гражданско дело No 632/2010 Издръжка Р.Е.М. Е.Ц.М. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 16.12.2010г.
11 Гражданско дело No 634/2010 Облигационни искове Н.С.Г. А.П.М.,
Б.А.П.,
П.А.П.
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 06.12.2010г., в законна сила от 23.12.2010г.
12 Гражданско дело No 658/2010 Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ М.Г.М. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 17.12.2010г.
13 Гражданско дело No 660/2010 Изменение на издръжка В.Ц.К. Ц.Х.К.,
Д "СП", ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - ТРОЯН
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 16.12.2010г., в законна сила от 31.12.2010г.
14 Гражданско дело No 663/2010 Облигационни искове ГАРД ЕООД АЛУМИН ИМПЕКС ООД Докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 14.12.2010г., в законна сила от 28.12.2010г.
15 Гражданско дело No 665/2010 Облигационни искове ГАРД ЕООД РОС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 02.12.2010г., в законна сила от 02.12.2010г.
16 Гражданско дело No 667/2010 Издръжка Г.Д.С. Д.Ц.С. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 22.12.2010г.
17 Гражданско дело No 669/2010 Искове по КТ М.Н.С. АИТ ЕООД Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 16.12.2010г.
18 Гражданско дело No 701/2010 Искове по КТ В.П.В. ТБМ-2000 ЕООД Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 16.12.2010г.
19 Гражданско дело No 713/2010 Изменение на издръжка Р.Т.П. А.В.М.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 06.12.2010г., в законна сила от 29.12.2010г.
20 Гражданско дело No 728/2010 Облигационни искове Т.А.Е. В.А.П. Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 17.12.2010г.
21 Гражданско дело No 730/2010 Издръжка Й.К.Г. К.Й.Г. Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 08.12.2010г., в законна сила от 22.12.2010г.
22 Гражданско дело No 788/2010 Други дела И.В.С. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА,
ОБЩИНА МОНТАНА
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 17.12.2010г.
23 Гражданско дело No 791/2010 Искове по СК А.П.Д.,
Б.И.Д.
  Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 02.12.2010г., в законна сила от 02.12.2010г.
24 Гражданско дело No 801/2010 Развод по взаимно съгласие Ц.Г.Т.,
С.Д.Т.
  Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 10.12.2010г., в законна сила от 10.12.2010г.
 

 

Версия за печат