Главна » Граждански дела- октомври 2010
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела- октомври 2010
No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 94/2009 Делби Т.Б.Т.,
С.М.Х.
Д.Т.Т. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 04.10.2010г.
2 Гражданско дело No 582/2009 Делби Т.И.Т.,
Д.И.Т.,
И.Т.С.
А.Х.С.,
К.П.А.,
Т.П.С.
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 22.10.2010г.
3 Гражданско дело No 204/2010 Развод и недейств. на брака М.Ц.Л. В.Ф.Л. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 22.10.2010г.
4 Гражданско дело No 274/2010 Облигационни искове Е.И.Б. Т.Г.Г. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 25.10.2010г.
5 Гражданско дело No 299/2010 Вещни искове Й.К.Г.,
Й.Я.Г.,
К.Я.Г.,
В.П.Ц.,
Г.Й.Л.
А.И.Т.,
В.И.Т.,
Е.И.Я.
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 12.10.2010г.
6 Гражданско дело No 303/2010 Вещни искове Е.Н.Т.,
Н.Н.М.,
Е.М.М.
П.Д.Г. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 04.10.2010г.
7 Гражданско дело No 303/2010 Вещни искове Е.Н.Т.,
Н.Н.М.,
Е.М.М.
П.Д.Г. Докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 27.10.2010г.
8 Гражданско дело No 336/2010 Облигационни искове ХИЛ АД ТОБО ГРИГОРОВИ ООД Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 21.10.2010г.
9 Гражданско дело No 349/2010 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ПРОКРЕДИТ КЪМПАНИ ЕАД А.М.П.,
П.М.П.
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 15.10.2010г.
10 Гражданско дело No 350/2010 Облигационни искове П.Г.П. В.М.П.,
В.Д.П.
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 22.10.2010г.
11 Гражданско дело No 381/2010 Облигационни искове ХИЛ АД АРМИЛЕС 2004 ООД Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 06.10.2010г., в законна сила от 06.10.2010г.
12 Гражданско дело No 395/2010 Облигационни искове ОБЩИНА БЕРКОВИЦА БУЛПРИНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 26.10.2010г.
13 Гражданско дело No 458/2010 Делби П.М.Г. Е.Г.М. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 01.10.2010г.
14 Гражданско дело No 460/2010 Развод и недейств. на брака М.Т.А. Г.В.Б.А. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 13.10.2010г.
15 Гражданско дело No 485/2010 Делби И.Б.Б. В.Н.Б.,
Б.Б.Б.
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 19.10.2010г.
16 Гражданско дело No 540/2010 Изменение на издръжка Р.И.В. Н.К.К.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 20.10.2010г.
17 Гражданско дело No 542/2010 Искове по КТ Т.В.М. БИГЪЛ ООД Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 05.10.2010г., в законна сила от 13.10.2010г.
18 Гражданско дело No 546/2010 Искове по КТ Д.Г.Г. БИГЪЛ ООД Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 05.10.2010г., в законна сила от 13.10.2010г.
19 Гражданско дело No 548/2010 Искове по КТ Ц.А.Ц. БИГЪЛ ООД Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 05.10.2010г., в законна сила от 13.10.2010г.
20 Гражданско дело No 571/2010 Искове по КТ Н.К.И. БИГЪЛ ООД Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 05.10.2010г., в законна сила от 13.10.2010г.
21 Гражданско дело No 588/2010 Издръжка И.И.И. Е.Н.Т. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 20.10.2010г.
22 Гражданско дело No 590/2010 Развод и недейств. на брака Г.З.М. К.Д.М. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 21.10.2010г.
23 Гражданско дело No 594/2010 Делби А.Л.П. З.Т.С. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 25.10.2010г.
24 Гражданско дело No 595/2010 Делби Д.Т.Д. Б.Т.А. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 21.10.2010г.
25 Гражданско дело No 599/2010 Развод по взаимно съгласие И.Д.А.,
Л.С.А.
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 20.10.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
26 Гражданско дело No 603/2010 Развод по взаимно съгласие С.Р.С.,
М.Г.С.
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 21.10.2010г.
27 Гражданско дело No 608/2010 Развод по взаимно съгласие С.Б.К.,
П.Б.К.
  Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 06.10.2010г., в законна сила от 06.10.2010г.
28 Гражданско дело No 612/2010 Развод и недейств. на брака З.Г.К. П.М.К. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 27.10.2010г.
29 Гражданско дело No 643/2010 Развод по взаимно съгласие Д.П.В.,
М.Т.А.
Д"СП", ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО-РАЙОН "МЛАДОСТ" Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 21.10.2010г.
30 Гражданско дело No 659/2010 Развод по взаимно съгласие Д.Б.В.,
Д.С.Н.
  Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 27.10.2010г., в законна сила от 27.10.2010г.
 
 
 
 
 
 
 
Версия за печат