Главна » Граждански дела- август 2010
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела- август 2010
No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 22/2009 Делби П.Й.С.,
В.Й.И.
А.Й.С.,
Ц.Й.Н.,
И.Й.Й.
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 03.08.2010г., в законна сила от 11.08.2010г.
2 Гражданско дело No 272/2009 Вещни искове по ЗСПЗЗ П.И.А. С.Х.Ц.,
Р.Х.А.
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 06.08.2010г.
3 Гражданско дело No 618/2009 Делби И.Д.М.,
Р.Б.К.,
Г.Б.Д.,
Д.Б.М.,
С.Б.М.,
В.Б.Я.
Г.Д.Н. Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 12.08.2010г., в законна сила от 01.09.2010г.
4 Гражданско дело No 181/2010 Делби Т.Т.А.,
А.Т.А.
Л.Т.Н. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 05.08.2010г.
5 Гражданско дело No 207/2010 Облигационни искове Г.М.Г. КОМ-АВТОТРАНСПОРТ ЕООД Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 04.08.2010г., в законна сила от 31.08.2010г.
6 Гражданско дело No 218/2010 Облигационни искове Н.К.Т.,
А.К.Н.,
К.К.Н.,
Н.К.Н.
Г.К.Т. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 04.08.2010г., в законна сила от 25.08.2010г.
7 Гражданско дело No 221/2010 Облигационни искове РПК НАПРЕД ЕТ КЕНТАВЪР Б БОРИС КРЪСТЕВ Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 04.08.2010г.
8 Гражданско дело No 272/2010 Искове по КТ И.Ц.Г. КОМ АВТОТРАНСПОРТ ООД Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 11.08.2010г.
9 Гражданско дело No 380/2010 Облигационни искове ХИЛ АД ЕТ АЛМАКС МАЛИН МАНЧЕВ Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 11.08.2010г.
10 Гражданско дело No 384/2010 Облигационни искове ХИЛ АД АКЦЕНТ ООД Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 31.08.2010г.
11 Гражданско дело No 386/2010 Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ Г.Ф.М. БИ ЕС 80 ЕООД Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 18.08.2010г.
12 Гражданско дело No 387/2010 Делби Е.Д.Я. Б.Ц.Т. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 03.08.2010г.
13 Гражданско дело No 420/2010 Изменение на издръжка М.Р.П. Р.С.Й.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 18.08.2010г.
14 Гражданско дело No 466/2010 Развод по взаимно съгласие Н.И.Н.,
В.Г.Л.
  Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 18.08.2010г.
15 Гражданско дело No 470/2010 Облигационни искове ЕТ ХИЛ-ИВАН ДИМИТРОВ КАСТЕЛ АД Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 13.08.2010г.
16 Гражданско дело No 496/2010 Облигационни искове ТОПЛИВО АД Д.И.П. Докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 24.08.2010г.
17 Гражданско дело No 498/2010 Развод по взаимно съгласие И.Л.И.,
И.Д.И.
ДСП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕ Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 05.08.2010г.
18 Гражданско дело No 512/2010 Развод по взаимно съгласие Д.Х.И.,
В.Г.И.
  Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 05.08.2010г., в законна сила от 05.08.2010г.
19 Гражданско дело No 520/2010 Дела от административен характер Е.Й.Й. ОСЗ Докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 06.08.2010г.
 
 
 
Версия за печат