Главна » Граждански дела- юли 2010
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела- юли 2010
No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 323/2008 Вещни искове ЕСКОР ООД МТЖ ИНВЕСТ ЕООД,
Н.В.В. - 0015 ЕООД
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 13.07.2010г.
2 Гражданско дело No 467/2009 Вещни искове П.О.П. В.Ц.И.,
В.В.И.
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 12.07.2010г.
3 Гражданско дело No 561/2009 Вещни искове по ЗСПЗЗ И.И.П.,
П.И.Н.,
С.И.Н.,
Н.И.Н.,
Й.Б.И.,
И.Б.И.
М.П.Т.,
Ц.П.Г.,
В.А.Ц.,
Е.Т.П.,
Г.Р.М.
Докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 14.07.2010г.
4 Гражданско дело No 91/2010 Облигационни искове И.Т.И. Д.Г.Д. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 16.07.2010г., в законна сила от 07.08.2010г.
5 Гражданско дело No 95/2010 Делби Н.Д.П.,
П.Д.В.
И.П.В.,
А.И.Г.,
И.А.И.,
Е.А.И.
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 07.07.2010г.
6 Гражданско дело No 108/2010 Други дела А.Д.Г. И.В.Г.,
Ц.Д.Г.
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 12.07.2010г.
7 Гражданско дело No 222/2010 Облигационни искове РПК НАПРЕД ЕТ АЛЕКС 05 ЕЛКА СЛАВЕЕВА Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 07.07.2010г., в законна сила от 07.07.2010г.
8 Гражданско дело No 238/2010 Искове по КТ К.И.Г. ДРУЖЕСТВО ВИЛИ ТРАНС ЕООД Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 12.07.2010г., в законна сила от 28.07.2010г.
9 Гражданско дело No 239/2010 Изменение на издръжка Л.К.Е. К.П.Е. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 13.07.2010г., в законна сила от 04.08.2010г.
10 Гражданско дело No 272/2010 Искове по КТ И.Ц.Г. КОМ АВТОТРАНСПОРТ ООД Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 15.07.2010г.
11 Гражданско дело No 273/2010 Облигационни искове ТЕХНОЕКСПЕРТ ООД АРКОС - МЕТАЛ -БЕРКОВИЦА - ПС ЕАД Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 08.07.2010г.
12 Гражданско дело No 300/2010 Вещни искове Й.К.Г.,
Й.Я.Г.,
К.Я.Г.,
В.П.Ц.,
Г.Й.Л.
А.И.Т.,
В.И.Т.,
Б.И.И.,
С.И.И.,
Г.Г.Я.,
Е.И.Я.,
ЕЛЕКТРА 07 ЕООД
Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 27.07.2010г.
13 Гражданско дело No 347/2010 Изменение на издръжка И.И.Б. И.А.Б. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 28.07.2010г., в законна сила от 28.07.2010г.
14 Гражданско дело No 371/2010 Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ И.Ц.Г. КОМ АВТОТРАНСПОРТ ООД Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 22.07.2010г.
15 Гражданско дело No 451/2010 Искове по КТ за отмяна на уволнение Т.П.К. СТАСКОМЕРС ИНВЕСТ ООД СПА МЕДИКУС Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 05.07.2010г.
16 Гражданско дело No 455/2010 Развод по взаимно съгласие Г.Д.П.,
Н.Д.П.
  Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 14.07.2010г.
17 Гражданско дело No 481/2010 Дела от административен характер В.И.П. О С З Г- ВЪРШЕЦ Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 23.07.2010г.
 
 
 
 
 
Версия за печат