Главна » Граждански дела- юни 2010
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела- юни 2010
No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 94/2009 Делби Т.Б.Т.,
С.М.Х.
Д.Т.Т. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 15.06.2010г.
2 Гражданско дело No 395/2009 Облигационни искове ТОПЛИВО АД ЕТ ЕКАТЕРИНА ЙОРДАНОВА МАТ-ГЕР Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 24.06.2010г.
3 Гражданско дело No 638/2009 Вещни искове П.В.М. В.М.М. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 21.06.2010г.
4 Гражданско дело No 11/2010 Облигационни искове К.П.А. М.Н.С.,
Б.В.С.
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 11.06.2010г., в законна сила от 30.06.2010г.
5 Гражданско дело No 72/2010 Изменение на издръжка Р.С.К. Р.А.М. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 04.06.2010г.
6 Гражданско дело No 162/2010 Облигационни искове СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ ЕООД АИТ ЕООД Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 01.06.2010г.
7 Гражданско дело No 181/2010 Делби Т.Т.А.,
А.Т.А.
Л.Т.Н. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 01.06.2010г.
8 Гражданско дело No 205/2010 Делби Ч.П.Т.,
М.П.Т.
В.М.Д. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 10.06.2010г.
9 Гражданско дело No 206/2010 Искове по КТ В.К.Г. КОМ-АВТОТРАНСПОРТ ЕООД Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 18.06.2010г.
10 Гражданско дело No 213/2010 Издръжка Т.П.И. П.И.И. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 01.06.2010г., в законна сила от 09.06.2010г.
11 Гражданско дело No 220/2010 Изменение на издръжка М.Г.К. Д.Д.Д.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 16.06.2010г.
12 Гражданско дело No 223/2010 Облигационни искове РПК НАПРЕД ЕТ ЖЕЛЬО АКСИНИЯ ЙОРДАНОВА Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 08.06.2010г.
13 Гражданско дело No 257/2010 Изменение на издръжка А.Р.К. Й.Б.З.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 18.06.2010г.
14 Гражданско дело No 319/2010 Искове по СК А.Д.Д. Д.Н.Ц.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 30.06.2010г.
15 Гражданско дело No 389/2010 Развод по взаимно съгласие Г.Т.И.,
Г.Х.И.
  Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 29.06.2010г.
 
 
 
Версия за печат