Главна » Граждански дела- май 2010
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела- май 2010
No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 456/2009 Делби Й.А.М.,
К.Г.М.
М.А.А.,
Ц.М.А.
Докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 26.05.2010г.
2 Гражданско дело No 556/2009 Издръжка Б.Н.К. Д.М.И.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 31.05.2010г.
3 Гражданско дело No 582/2009 Делби Т.И.Т.,
Д.И.Т.,
И.Т.С.
А.Х.С.,
К.П.А.,
Т.П.С.
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 10.05.2010г.
4 Гражданско дело No 586/2009 Облигационни искове ПЪТИНЖЕНЕРИНГ М ЕАД ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 04.05.2010г.
5 Гражданско дело No 608/2009 Други дела С.Р.Г. БАЛКАН АД Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 11.05.2010г.
6 Гражданско дело No 25/2010 Издръжка Г.А.Е. Й.Н.И. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 12.05.2010г.
7 Гражданско дело No 50/2010 Вещни искове Е.П.Г.,
Н.П.В.,
В.М.В.
Н.Г.С. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 03.05.2010г.
8 Гражданско дело No 87/2010 Облигационни искове АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ТИ АЙ ТИ ЕООД Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 10.05.2010г.
9 Гражданско дело No 105/2010 Вещни искове Й.К.Г.,
Й.Я.Г.,
К.Я.Г.,
В.П.Ц.,
Г.Й.Л.
А.И.Т.,
В.И.Т.,
Е.И.Я.
Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 14.05.2010г.
10 Гражданско дело No 106/2010 Вещни искове Й.К.Г.,
Й.Я.Г.,
К.Я.Г.,
В.П.Ц.,
Г.Й.Л.
А.И.Т.,
В.И.Т.,
Б.И.И.,
С.И.И.,
Г.Г.Я.,
Е.И.Я.,
ЕЛЕКТРА 07 ЕООД
Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 14.05.2010г.
11 Гражданско дело No 114/2010 Развод и недейств. на брака Д.Д.Н.А. А.П.А.,
Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 31.05.2010г.
12 Гражданско дело No 116/2010 Искове по КТ за отмяна на уволнение П.К.Г. ПЕНИ МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 15.05.2010г.
13 Гражданско дело No 147/2010 Делби К.М.Ц.В. В.М.Ц. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 18.05.2010г.
14 Гражданско дело No 148/2010 Облигационни искове ЕТ МОНТАНА ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ КОМПАС ООД Докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 15.05.2010г.
15 Гражданско дело No 150/2010 Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ П.К.Г. ПЕНИ МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 12.05.2010г.
16 Гражданско дело No 152/2010 Облигационни искове Д.Н.Б. В.Б.Д. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 10.05.2010г.
17 Гражданско дело No 157/2010 Изменение на издръжка З.К.В. М.Р.Р.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 25.05.2010г.
18 Гражданско дело No 212/2010 Изменение на издръжка В.А.С. А.С.Н. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 13.05.2010г.
 
 
 
 
 
 
Версия за печат