Главна » Граждански дела- януари 2010
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела- януари 2010
No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 456/2009 Делби Й.А.М.,
К.Г.М.
М.А.А.,
Ц.М.А.
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 26.01.2010г.
2 Гражданско дело No 528/2009 Облигационни искове Р.П.Н. Н.С.К. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 21.01.2010г., в законна сила от 21.01.2010г.
3 Гражданско дело No 542/2009 Облигационни искове ГАРД ЕООД МТЖ ИНВЕСТ ЕООД Докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 11.01.2010г.
4 Гражданско дело No 563/2009 Искове по КТ ЕТ АВИ ВАЛЯ ВАСИЛЕВА П.Й.З. Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 22.01.2010г.
5 Гражданско дело No 579/2009 Делби Т.Т.А.,
А.Т.А.
Л.Т.Н. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 26.01.2010г., в законна сила от 03.02.2010г.
6 Гражданско дело No 580/2009 Изменение на издръжка И.Г.И. Г.И.К.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 14.01.2010г.
7 Гражданско дело No 581/2009 Изменение на издръжка И.Г.И. Г.И.К. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 29.01.2010г.
8 Гражданско дело No 594/2009 Издръжка С.Т.П. Т.М.П.,
Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 18.01.2010г.
9 Гражданско дело No 629/2009 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" Л.П.К.,
Л.Б.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 14.01.2010г.
10 Гражданско дело No 7/2010 Облигационни искове А.И.А. Р.И.К.,
В.Т.М.
Докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 22.01.2010г.
Версия за печат