Главна » Граждански дела 2009 » М. януари - свършени граждански дела
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииМ. януари - свършени граждански дела
No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 300/2008 Вещни искове Б.С.Л. А.А.Д. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 27.01.2009г.
2 Гражданско дело No 306/2008 Искове по КТ Д.И.И. КОМ-АВТОТРАНСПОРТ ЕООД Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 29.01.2009г., в законна сила от 18.02.2009г.
3 Гражданско дело No 319/2008 Издръжка П.Я.П. Я.П.П.,
Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 20.01.2009г.
4 Гражданско дело No 327/2008 Искове по КТ за отмяна на уволнение Р.В.Д. ЕТ ФАНТАСТИКО СПАСКА ГЕОРГИЕВА Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 26.01.2009г.
5 Гражданско дело No 332/2008 Облигационни искове ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ЕЙ ПИ ЕООД Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 29.01.2009г., в законна сила от 20.01.2009г.
6 Гражданско дело No 337/2008 Други дела Х.К.К. К.Б.Т. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 29.01.2009г.
7 Гражданско дело No 372/2008 Облигационни искове В.П.Б. Е.Й.К.,
Д.Д.К.
Докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 14.01.2009г.
8 Гражданско дело No 379/2008 Развод по взаимно съгласие Е.Б.К.,
М.М.К.
Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Председател и докладчик: ПЕТЯ Д. СТОЯНОВА Решение от 29.01.2009г.
9 Гражданско дело No 403/2008 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО С.Г.Н.,
Ц.Г.Н.,
К.Г.Н.,
Н.Г.Н.,
А.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 30.01.2009г., в законна сила от 10.02.2009г.
10 Гражданско дело No 406/2008 Облигационни искове В.В.К.,
Р.Л.К.
В.Г.Т.,
Ц.К.Т.
Докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 12.01.2009г.
Версия за печат