Главна » Граждански дела 2009 » М. март - свършени граждански дела
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииМ. март - свършени граждански дела
No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 350/2008 Облигационни искове В.Д.М. З.И.В.,
В.И.В.
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 23.03.2009г.
2 Гражданско дело No 370/2008 Вещни искове Я.П.Д.,
Г.П.Г.
Б.Г.Г. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 16.03.2009г.
3 Гражданско дело No 402/2008 Други дела КООПЕРАЦИЯ РПК ДРУЖБА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 30.03.2009г.
4 Гражданско дело No 1/2009 Издръжка К.Н.К.,
П.Н.К.
Н.К.К.,
Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 18.03.2009г., в законна сила от 07.04.2009г.
5 Гражданско дело No 6/2009 Вещни искове В.Д.М. З.И.В.,
В.И.В.
Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 10.03.2009г., в законна сила от 03.04.2009г.
6 Гражданско дело No 22/2009 Делби П.Й.С.,
В.Й.И.
А.Й.С.,
Ц.Й.Н.,
И.Й.Й.
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 24.03.2009г.
7 Гражданско дело No 38/2009 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Д.С.К.,
В.Б.С.,
К.Н.С.,
С.К.Н.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 13.03.2009г.
8 Гражданско дело No 39/2009 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО М.Л.Д.,
Н.И.Р.,
Н.К.Р.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 19.03.2009г.
9 Гражданско дело No 40/2009 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА,
Д.Ф.Т.,
Ф.М.Т.
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 19.03.2009г.
10 Гражданско дело No 50/2009 Други дела ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД И.В.Б. Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 31.03.2009г.
11 Гражданско дело No 51/2009 Развод по взаимно съгласие Е.О.Т.,
Е.В.Т.
  Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 04.03.2009г.
12 Гражданско дело No 60/2009 Дела по Закона срещу домашното насилие В.И.П. М.Н.И. Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 09.03.2009г.
13 Гражданско дело No 79/2009 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО С.С.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 19.03.2009г.
14 Гражданско дело No 97/2009 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Й.Б.А.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 25.03.2009г.
Версия за печат