Главна » Граждански дела 2009 » М. май - свършени граждански дела
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииМ. май - свършени граждански дела
No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 308/2008 Искове по КТ ЕТ ПЕТЪР ДЕНКОВ Г.К.Б. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 11.05.2009г.
2 Гражданско дело No 312/2008 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци М.А.П. П.В.П. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 15.05.2009г.
3 Гражданско дело No 373/2008 Други дела ОБЩИНА ВЪРШЕЦ РПК НАПРЕД,
Х.К.Х.,
М.Т.Х.,
Т.Х.К.,
М.Х.К.
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 19.05.2009г.
4 Гражданско дело No 377/2008 Облигационни искове К.Н.Н. Г.Д.Н. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 11.05.2009г.
5 Гражданско дело No 398/2008 Делби К.Р.П. П.Р.П.,
М.К.П.
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 13.05.2009г.
6 Гражданско дело No 17/2009 Облигационни искове Н.Т.Д. ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 26.05.2009г.
7 Гражданско дело No 48/2009 Вещни искове по ЗСПЗЗ Д.Ц.Е. ОСЗ Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 12.05.2009г.
8 Гражданско дело No 54/2009 Други дела В.П.Т.,
П.П.Т.
ДЪРЖАВАТА -ПРЕД. НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ,
СИЙ ФОРТ ЕООД
Докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 16.05.2009г.
9 Гражданско дело No 78/2009 Искове по СК В.С.С. Н.П.С. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 11.05.2009г.
10 Гражданско дело No 94/2009 Делби Т.Б.Т.,
С.М.Х.
Д.Т.Т. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 26.05.2009г.
11 Гражданско дело No 126/2009 Други дела В.М.В. ОБЩИНА ВЪРШЕЦ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 12.05.2009г.
12 Гражданско дело No 178/2009 Развод по взаимно съгласие А.Н.Г.,
А.Л.Г.
  Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 11.05.2009г., в законна сила от 11.05.2009г.
13 Гражданско дело No 213/2009 Дела по Закона срещу домашното насилие Е.И.М. А.И.М.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 11.05.2009г., в законна сила от 26.05.2009г.
14 Гражданско дело No 215/2009 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
З.З.А. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 26.05.2009г.
15 Гражданско дело No 264/2009 Облигационни искове ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ БЕРКОВИЦА ЕООД Ц.Н.П. Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 30.05.2009г.
16 Гражданско дело No 265/2009 Развод по взаимно съгласие С.К.П. Р.И.П.,
Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 30.05.2009г.
Версия за печат