Главна » Граждански дела 2009 » М. юни - свършени граждански дела
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииМ. юни - свършени граждански дела
No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 357/2008 Вещни искове по ЗСПЗЗ С.А.С. И.Д.И.,
К.Д.Д.,
Я.К.И.,
С.Й.И.,
М.Й.С.
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 02.06.2009г.
2 Гражданско дело No 20/2009 Облигационни искове В.П.Б. Е.Й.К.,
Д.Д.К.
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 05.06.2009г.
3 Гражданско дело No 59/2009 Облигационни искове ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Д.И.Д. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 01.06.2009г.
4 Гражданско дело No 163/2009 Вещни искове В.М.М.,
М.Е.М.
И.Е.Т. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 02.06.2009г.
5 Гражданско дело No 168/2009 Развод и недейств. на брака Е.И.М.,
А.И.М.
Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 04.06.2009г.
6 Гражданско дело No 169/2009 Развод и недейств. на брака И.А.И. Д.Н.И.,
Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 30.06.2009г.
7 Гражданско дело No 259/2009 Вещни искове П.Г.Т. Д.И.И.,
Е.И.И.
Докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 04.06.2009г.
8 Гражданско дело No 261/2009 Вещни искове В.Г.Р. Ж.В.Х.,
К.П.Г.,
Д.И.И.,
Е.И.И.,
К.Й.Д.,
М.Д.Д.,
П.Г.Т.
Докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 11.06.2009г.
9 Гражданско дело No 278/2009 Развод по взаимно съгласие О.М.К.,
Н.Н.К.
ДСП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО-ЛОЗЕНЕЦ Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 30.06.2009г.
Версия за печат