Главна » Граждански дела 2009 » М. юли - свършени граждански дела
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииМ. юли - свършени граждански дела

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 310/2008 Вещни искове по ЗСПЗЗ Г.Г.И.,
Г.М.Й.,
П.М.М.,
И.И.М.
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 13.07.2009г., в законна сила от 11.09.2009г.
2 Гражданско дело No 392/2008 Делби С.Б.Я. Д.К.Я.,
Б.К.Я.,
Е.К.Я.
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 17.07.2009г.
3 Гражданско дело No 61/2009 Други дела Р.И.Д.,
СЕЛЕКТ РАЙКС - ДРАГИЕВИ И ПЕТКОВИ ООД
УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 17.07.2009г.
4 Гражданско дело No 127/2009 Искове по СК М.В.М. Б.В.Б.,
Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 08.07.2009г.
5 Гражданско дело No 161/2009 Делби В.Т.Л. Г.Т.П. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 09.07.2009г.
6 Гражданско дело No 209/2009 Издръжка Е.В.С. П.В.К.,
Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 09.07.2009г., в законна сила от 09.07.2009г.
7 Гражданско дело No 214/2009 Дела по Закона срещу домашното насилие М.Е.М. И.Е.Т. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 09.07.2009г.
8 Гражданско дело No 249/2009 Развод и недейств. на брака М.В.К. И.Н.К.,
Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 07.07.2009г.
9 Гражданско дело No 251/2009 Изменение на издръжка И.Т.З.,
А.И.Т.
Б.Б.Д.В.,
Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 17.07.2009г.
10 Гражданско дело No 252/2009 Искове по СК И.Т.З. Б.Б.Д.В.,
Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 17.07.2009г., в законна сила от 01.08.2009г.
11 Гражданско дело No 258/2009 Изменение на издръжка Т.Р.П. А.В.М.,
Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 17.07.2009г.
12 Гражданско дело No 285/2009 Облигационни искове ДЕТЕКС ТРЕЙДИНГ ЕООД КАСТЕЛ АД Докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 27.07.2009г., в законна сила от 04.09.2009г.
13 Гражданско дело No 287/2009 Искове по СК Б.А.И. Б.Ц.Ц.,
Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 17.07.2009г.
14 Гражданско дело No 297/2009 Развод по взаимно съгласие Ц.Д.И.,
Г.Т.И.
  Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 16.07.2009г., в законна сила от 16.07.2009г.
15 Гражданско дело No 309/2009 Издръжка П.Е.Г. Г.Г.М. Докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 31.07.2009г., в законна сила от 26.08.2009г.
16 Гражданско дело No 331/2009 Развод по взаимно съгласие М.В.Д.,
Р.С.Д.
  Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 16.07.2009г.
17 Гражданско дело No 340/2009 Дела по Закона срещу домашното насилие М.С.К. И.И.К. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 30.07.2009г.
Версия за печат