Главна » Граждански дела 2009 » М. август - свършени граждански дела
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииМ. август - свършени граждански дела

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 95/2009 Други дела ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА С ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 31.08.2009г.
2 Гражданско дело No 128/2009 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С.С.З. Ц.С.З.,
А.Б.З.
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 12.08.2009г.
3 Гражданско дело No 174/2009 Други дела РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ",
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
В.К.М.,
Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 03.08.2009г.
4 Гражданско дело No 290/2009 Делби Ц.И.И. Г.Ц.Н. Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 18.08.2009г.
5 Гражданско дело No 319/2009 Искове по КТ ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ М.К.А. Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 17.08.2009г.
6 Гражданско дело No 336/2009 Издръжка В.С.Е. Ю.С.Г.,
Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 17.08.2009г.
7 Гражданско дело No 341/2009 Облигационни искове БУЛКО КОМЕРС ООД ГАРАНТ СТРОЙ ООД Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 31.08.2009г.
8 Гражданско дело No 384/2009 Чл.19 ЗГР П.Т.И. ОБЩИНА БЕРКОВИЦА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 31.08.2009г.
Версия за печат