Главна » Граждански дела 2009 » М. септември- свършени граждански дела
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииМ. септември- свършени граждански дела

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 333/2008 Вещни искове Н.Т.П.,
М.Т.Д.,
В.Т.Р.,
Ц.Т.Й.,
Г.Т.Ф.,
И.Т.Ф.
Г.С.Г.,
М.П.Г.
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 23.09.2009г.
2 Гражданско дело No 46/2009 Делби А.С.С. И.Г.Й.,
А.Г.К.,
Л.Г.А.,
Б.М.Ц.,
В.Б.Ц.,
М.А.Д.,
Г.Д.П.,
И.Т.Д.,
А.Т.Р.
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 16.09.2009г.
3 Гражданско дело No 129/2009 Развод и недейств. на брака С.К.Т. В.Б.А. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 24.09.2009г.
4 Гражданско дело No 158/2009 Други дела НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД ЕКОВЕРС ЕООД Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 24.09.2009г.
5 Гражданско дело No 214/2009 Дела по Закона срещу домашното насилие М.Е.М. И.Е.Т. Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 11.09.2009г.
6 Гражданско дело No 214/2009 Дела по Закона срещу домашното насилие М.Е.М. И.Е.Т. Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Заповед за защита от 11.09.2009г.
7 Гражданско дело No 216/2009 Облигационни искове КИПРИДА ЕООД КАСТЕЛ АД Докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 07.09.2009г.
8 Гражданско дело No 217/2009 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД К.Д.К. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 08.09.2009г.
9 Гражданско дело No 249/2009 Развод и недейств. на брака М.В.К. И.Н.К.,
Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 30.09.2009г.
10 Гражданско дело No 267/2009 Делби С.П.И. А.И.И.,
О.И.И.
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 24.09.2009г.
11 Гражданско дело No 275/2009 Издръжка Е.Х.К. И.А.И.,
Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 08.09.2009г.
12 Гражданско дело No 308/2009 Искове по КТ за отмяна на уволнение Г.И.А. ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 30.09.2009г.
13 Гражданско дело No 310/2009 Изменение на издръжка В.Ц.Ц. М.А.Г.,
Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 15.09.2009г.
14 Гражданско дело No 322/2009 Искове по КТ за отмяна на уволнение Л.И.А. ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 23.09.2009г.
15 Гражданско дело No 332/2009 Вещни искове Н.Л.А. П.Л.П.,
Е.Н.Т.,
Р.Н.И.
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 30.09.2009г.
16 Гражданско дело No 344/2009 Други дела Т.А.Е. В.А.П. Докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определение от 25.09.2009г.
17 Гражданско дело No 389/2009 Развод по взаимно съгласие В.П.Л.,
Л.П.Л.
Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 09.09.2009г.
18 Гражданско дело No 390/2009 Други дела П.П.П. ЕЛЕКТРОСТАРТ АД Докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 14.09.2009г.
19 Гражданско дело No 393/2009 Облигационни искове ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ФУТБОЛЕН КЛУБ КОМ-МИНЬОР Докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 08.09.2009г.
20 Гражданско дело No 405/2009 Развод и недейств. на брака М.Ф.В. В.Ц.В. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 10.09.2009г.
Версия за печат