Главна » Граждански дела 2009 » М. октомври- свършени граждански дела
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииМ. октомври- свършени граждански дела
No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 41/2009 Вещни искове Г.Д.Г. Р.А.Р. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 23.10.2009г.
2 Гражданско дело No 268/2009 Развод и недейств. на брака А.Г.П. И.Г.А. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 20.10.2009г.
3 Гражданско дело No 274/2009 Искове по СК В.Н.К. Д.П.О.,
Д.СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО-ПЛЕВЕН,
Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 30.10.2009г.
4 Гражданско дело No 280/2009 Развод и недейств. на брака А.И.Т. К.К.М.,
Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 20.10.2009г.
5 Гражданско дело No 312/2009 Делби Р.В.И.,
В.И.И.,
Т.И.К.
С.Т.П. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 01.10.2009г.
6 Гражданско дело No 333/2009 Искове по КТ Т.П.Ц. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 13.10.2009г.
7 Гражданско дело No 382/2009 Облигационни искове ОБЩИНСКИ ПАЗАР 99 ЕООД СИТИ - СТРОЙ ЕООД Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 19.10.2009г.
8 Гражданско дело No 385/2009 Други дела Г.А.Т. СД ДЕПС 21- СОКОЛОВ И СИЕ Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 01.10.2009г.
9 Гражданско дело No 431/2009 Искове по КТ за отмяна на уволнение Е.Г.И. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 22.10.2009г.
10 Гражданско дело No 438/2009 Развод и недейств. на брака С.П.Ч. И.С.Ч.,
Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 19.10.2009г.
11 Гражданско дело No 444/2009 Дела от административен характер Е.Й.Й. ОСЗ Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 26.10.2009г., в законна сила от 30.11.2009г.
12 Гражданско дело No 491/2009 Развод по взаимно съгласие Н.И.А.,
А.Г.А.
  Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решение от 20.10.2009г., в законна сила от 20.10.2009г.
13 Гражданско дело No 496/2009 Развод по взаимно съгласие Г.П.Г.,
Г.Г.Г.
Д.СП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решение от 19.10.2009г., в законна сила от 19.10.2009г.
14 Гражданско дело No 539/2009 Облигационни искове ДАЗИ ТРАНС ЕООД П.Г.В. Докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определение от 23.10.2009г.
 

 
Версия за печат