Главна » Служби » Служба по вписванията
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииСлужба по вписванията
След реорганизация в рамките на Министерство на Правосъдието, част от функциите на службите по вписвания към Районните съдилища се пое от Агенция по вписванията.

Служба по вписванията към Районен съд Берковица се намира в стая № 1 в съда.

Работно време:
08:30 - 12:30 ч.
13:00 – 17:00 ч.

Приемно време:
10:30 - 12:30
13:00 - 15:00

Телефон за контакти: 0953/ 88 589
Версия за печат