Главна » Върнати след обжалване
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииВърнати след обжалване - декември 2017 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

6.12.2017

594

11.10.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

655/2016

2

7.12.2017

688

16.11.2017

Окръжен съд - Монтана

ЧГД

55/2014

3

8.12.2017

442

25.7.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

552/2015

4

8.12.2017

641

31.10.2017

Административен съд - Монтана

АНД

223/2017

5

11.12.2017

403

3.7.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

454/2016

6

12.12.2017

216

27.5.2016

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

574/2015

 

Върнати след обжалване - ноември 2017 г.

по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

2.11.2017

234

13.6.2016

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

159/2016

2

6.11.2017

571

26.9.2017

Административен съд - Монтана

АНД

209/2017

3

7.11.2017

450

27.7.2017

Окръжен съд - Монтана

НОХД

411/2016

4

9.11.2017

471

7.8.2017

Окръжен съд - Монтана

АНД

217/2017

5

16.11.2017

346

12.6.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

469/2016

6

16.11.2017

542

5.9.2017

Окръжен съд - Монтана

АНД

287/2017

7

16.11.2017

556

20.9.2017

Административен съд - Монтана

АНД

202/2017

8

17.11.2017

500

15.8.2017

Административен съд - Монтана

АНД

166/2017

9

17.11.2017

572

26.9.2017

Административен съд - Монтана

АНД

210/2017

10

21.11.2017

646

2.11.2017

Окръжен съд - Монтана

ЧГД

797/2017

11

23.11.2017

578

29.9.2017

Административен съд - Монтана

АНД

201/2017

12

24.11.2017

410

7.7.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

542/2016

13

27.11.2017

195

23.3.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

57/2016

14

30.11.2017

577

29.9.2017

Административен съд - Монтана

АНД

117/2017

 

Върнати след обжалване - октомври 2017 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

5.10.2017

159

8.3.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

79/2016

2

6.10.2017

468

3.8.2017

Административен съд - Монтана

Гражданско дело

198/2016

3

10.10.2017

236

14.6.2016

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

123/2016

4

16.10.2017

499

15.8.2017

Административен съд - Монтана

АНД

170/2017

5

18.10.2017

447

27.7.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

739/2016

6

19.10.2017

504

18.8.2017

Административен съд - Монтана

АНД

122/2017

7

20.10.2017

470

4.8.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

9/2017

8

20.10.2017

477

9.8.2017

Административен съд - Монтана

АНД

128/2017

9

23.10.2017

452

27.7.2017

Административен съд - Монтана

АНД

182/2017

10

23.10.2017

513

21.8.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

631/2016

11

24.10.2017

385

27.6.2017

Окръжен съд - Монтана

НОХД

403/2016

12

26.10.2017

590

9.10.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

400/2017

13

27.10.2017

478

9.8.2017

Административен съд - Монтана

АНД

119/2017

 

Върнати след обжалване - септември 2017 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

4.9.2017

306

15.5.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

115/2016

2

20.9.2017

295

9.5.2017

Окръжен съд - Монтана

НЧХД

8/2017

3

27.9.2017

449

27.7.2017

Административен съд - Монтана

АНД

156/2017

4

29.9.2017

408

6.7.2017

Окръжен съд - Монтана

НОХД

358/2016

 

Върнати след обжалване - август 2017 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

1.8.2017

305

14.7.2016

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

136/2015

2

1.8.2017

288

2.5.2017

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

29/2017

3

7.8.2017

272

26.4.2017

Окръжен съд - Монтана

Наказателно дело

105/2017

4

9.8.2017

297

9.5.2017

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

404/2016

5

18.8.2017

185

20.3.2017

Окръжен съд - Монтана

Наказателно дело

57/2017

6

24.8.2017

451

27.7.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

207/2016

 

Върнати след обжалване - юли 2017 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

5.7.2017

305

12.5.2017

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

384/2016

2

6.7.2017

377

23.6.2017

Окръжен съд - Монтана

Наказателно дело

160/2017

3

10.7.2017

308

16.5.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

642/2016

4

13.7.2017

318

25.5.2017

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

41/2017

5

13.7.2017

319

25.5.2017

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

40/2017

6

13.7.2017

321

25.5.2017

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

63/2017

7

19.7.2017

378

23.6.2017

Окръжен съд - Монтана

Наказателно дело

107/2017

8

24.7.2017

342

12.6.2017

Окръжен съд - Монтана

Наказателно дело

125/2017

9

28.7.2017

347

12.6.2017

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

101/2017

10

31.7.2017

325

25.5.2017

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

74/2017

 

Върнати след обжалване - юни 2017 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

1.6.2017

214

30.3.2017

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

394/2016

2

1.6.2017

228

5.4.2017

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

2/2017

3

1.6.2017

243

10.4.2017

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

398/2016

4

5.6.2017

235

6.4.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

624/2016

5

12.6.2017

84

6.2.2017

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

349/2016

6

12.6.2017

172

13.3.2017

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

374/2016

7

12.6.2017

256

18.4.2017

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

4/2017

8

12.6.2017

273

26.4.2017

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

75/2017

9

13.6.2017

270

25.4.2017

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

382/2016

10

20.6.2017

187

22.3.2017

Окръжен съд - Монтана

Наказателно дело

60/2017

11

22.6.2017

314

18.5.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

486/2015

12

23.6.2017

345

12.6.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

170/2017

13

28.6.2017

11

4.1.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

554/2015

14

28.6.2017

296

9.5.2017

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

365/2016

15

29.6.2017

142

28.2.2017

Окръжен съд - Монтана

Наказателно дело

342/2016

 

Върнати след обжалване - май 2017 г.

по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

2.5.2017

198

10.5.2016

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

319/2015

2

4.5.2017

109

13.2.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

609/2015

3

10.5.2017

10

4.1.2017

Окръжен съд - Монтана

Наказателно дело

375/2016

4

17.5.2017

353

10.8.2016

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

94/2016

5

17.5.2017

202

28.3.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

158/2016

6

19.5.2017

69

1.2.2017

Окръжен съд - Монтана

Наказателно дело

242/2015

7

22.5.2017

223

3.4.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

526/2012

8

26.5.2017

203

28.3.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

402/2015

9

29.5.2017

213

30.3.2017

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

15/2017

10

29.5.2017

255

18.4.2017

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

405/2016

11

30.5.2017

88

7.2.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

106/2016

 

Върнати след обжалване - април 2017 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

7.4.2017

130

21.2.2017

Окръжен съд - Монтана

Наказателно дело

25/2017

2

10.4.2017

94

8.2.2017

Окръжен съд - Монтана

Наказателно дело

360/2016

3

11.4.2017

13

4.1.2017

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

327/2016

4

11.4.2017

204

28.3.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

176/2017

5

19.4.2017

144

1.3.2017

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

380/2016

6

19.4.2017

146

2.3.2017

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

362/2016

7

24.4.2017

229

5.4.2017

Окръжен съд - Монтана

Наказателно дело

24/2017

 

Върнати след обжалване - март 2017 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

14.3.2017

56

17.2.2016

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

1/2015

2

14.3.2017

64

27.1.2017

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

326/2016

3

15.3.2017

147

2.3.2017

Окръжен съд - Монтана

Наказателно дело

56/2017

4

16.3.2017

57

25.1.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

126/2016

5

20.3.2017

48

20.1.2017

Окръжен съд - Монтана

Наказателно дело

39/2016

6

20.3.2017

83

6.2.2017

Окръжен съд - Монтана

Наказателно дело

407/2016

7

22.3.2017

175

15.3.2017

Апелативен съд - София

Наказателно дело

89/2016

8

27.3.2017

93

8.2.2017

Върховен касационен съд

Наказателно дело

300/2016

9

29.3.2017

329

1.8.2016

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

573/2015

10

30.3.2017

352

10.8.2016

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

690/2015

 

Върнати след обжалване - февруари 2017 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

4.1.2017

457

14.11.2016

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

216/2016

2

9.1.2017

532

9.12.2016

Окръжен съд - Монтана

Наказателно дело

358/2016

3

13.1.2017

364

24.8.2016

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

111/2014

4

18.1.2017

572

27.12.2016

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

293/2016

5

24.1.2017

448

8.11.2016

Окръжен съд - Монтана

Наказателно дело

322/2016

6

26.1.2017

569

22.12.2016

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

289/2016

7

27.1.2017

530

8.12.2016

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

224/2016

8

27.1.2017

44

18.1.2017

Административен съд - Монтана

Гражданско дело

198/2016

9

1.2.2017

526

26.11.2014

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

179/2014

10

3.2.2017

519

7.12.2016

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

335/2016

11

8.2.2017

6

4.1.2017

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

305/2016

12

8.2.2017

7

4.1.2017

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

306/2016

13

8.2.2017

9

4.1.2017

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

308/2016

14

9.2.2017

252

22.6.2016

Окръжен съд - Монтана

Наказателно дело

301/2014

15

14.2.2017

288

5.7.2016

Окръжен съд - Монтана

Наказателно дело

89/2016

16

15.2.2017

518

6.12.2016

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

244/2016

17

17.2.2017

502

28.11.2016

Окръжен съд - Монтана

Наказателно дело

88/2016

18

21.2.2017

575

29.12.2016

Окръжен съд - Монтана

Наказателно дело

354/2016

19

23.2.2017

5

4.1.2017

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

304/2016

20

23.2.2017

8

4.1.2017

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

307/2016

21

23.2.2017

41

18.1.2017

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

310/2016

22

23.2.2017

60

26.1.2017

Административен съд - Монтана

Наказателно дело

311/2016

23

27.2.2017

571

Върнати след обжалване - януари 2017 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

4.1.2017

457

14.11.2016

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.МОНТАНА

Наказателно дело

216/2016

2

9.1.2017

532

9.12.2016

ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.МОНТАНА

Наказателно дело

358/2016

3

13.1.2017

364

24.8.2016

ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.МОНТАНА

Гражданско дело

111/2014

4

18.1.2017

572

27.12.2016

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.МОНТАНА

Наказателно дело

293/2016

5

24.1.2017

448

8.11.2016

ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.МОНТАНА

Наказателно дело

322/2016

6

27.1.2017

44

18.1.2017

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.МОНТАНА

Гражданско дело

198/2016

 

Върнати след обжалване - декември 2016 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

9.12.2016

282

15.9.2016

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.МОНТАНА

Наказателно дело

149/2016

2

16.12.2016

292

7.7.2016

ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.МОНТАНА

Гражданско дело

80/2016

3

16.12.2016

420

18.10.2016

ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.МОНТАНА

Гражданско дело

63/2016

4

30.12.2016

447

8.11.2016

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.МОНТАНА

Наказателно дело

161/2016