Главна » Върнати след обжалване
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииВърнати след обжалване - ноември 2018 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

1.11.2018

548

18.10.2018

Окръжен съд - Монтана

ЧНД

273/2018

2

2.11.2018

322

18.6.2018

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

900/2017

3

2.11.2018

341

26.6.2018

Окръжен съд - Монтана

НОХД

18/2017

 

Върнати след обжалване - октомври 2018 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

1.10.2018

365

4.7.2018

Административен съд - Монтана

АНД

43/2018

2

1.10.2018

370

6.7.2018

Административен съд - Монтана

АНД

99/2018

3

1.10.2018

398

16.7.2018

Административен съд - Монтана

АНД

100/2018

4

4.10.2018

469

7.9.2018

Административен съд - Монтана

АНД

478/2017

5

19.10.2018

471

7.9.2018

Административен съд - Монтана

АНД

120/2018

6

23.10.2018

473

7.9.2018

Административен съд - Монтана

АНД

128/2018

7

24.10.2018

467

7.9.2018

Административен съд - Монтана

АНД

129/2018

8

25.10.2018

313

14.6.2018

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

978/2017

 

Върнати след обжалване - септември 2018 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

14.9.2018

169

29.3.2018

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

655/2016

 

Върнати след обжалване - август 2018 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

2.8.2018

348

28.6.2018

Административен съд - Монтана

АНД

48/2018

2

2.8.2018

356

2.7.2018

Окръжен съд - Монтана

АНД

176/2018

3

14.8.2018

387

12.7.2018

Окръжен съд - Монтана

ЧГД

418/2016

4

14.8.2018

426

26.7.2018

Окръжен съд - Монтана

ЧГД

803/2017

 

Върнати след обжалване - юли 2018 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

24.7.2018

212

30.3.2017

Върховен касационен съд

Гражданско дело

335/2016

2

11.7.2018

349

12.6.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

327/2017

3

30.7.2018

18

15.1.2018

Окръжен съд - Монтана

НОХД

204/2016

4

12.7.2018

19

15.1.2018

Окръжен съд - Монтана

ЧНД

483/2017

5

9.7.2018

215

25.4.2018

Окръжен съд - Монтана

НЧХД

346/2017

6

23.7.2018

269

25.5.2018

Окръжен съд - Монтана

НОХД

69/2018

7

24.7.2018

312

13.6.2018

Административен съд - Монтана

АНД

494/2017

8

30.7.2018

347

28.6.2018

Административен съд - Монтана

АНД

64/2018

9

25.7.2018

399

16.7.2018

Административен съд - Монтана

Гражданско дело

341/2017

 

Върнати след обжалване - юни 2018 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

1.6.2018

428

20.7.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

486/2015

2

1.6.2018

160

26.3.2018

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

53/2018

3

1.6.2018

200

16.4.2018

Административен съд - Монтана

АНД

1/2018

4

6.6.2018

121

6.3.2018

Административен съд - Монтана

АНД

442/2017

5

6.6.2018

206

20.4.2018

Административен съд - Монтана

АНД

471/2017

6

20.6.2018

256

18.5.2018

Административен съд - Монтана

АНД

481/2017

7

26.6.2018

583

2.10.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

402/2015

8

26.6.2018

204

18.4.2018

Окръжен съд - Монтана

НОХД

375/2017

9

26.6.2018

229

2.5.2018

Административен съд - Монтана

АНД

466/2017

10

27.6.2018

255

18.5.2018

Административен съд - Монтана

АНД

21/2018

 

Върнати след обжалване - май 2018 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

3.5.2018

98

19.2.2018

Административен съд - Монтана

АНД

320/2017

2

4.5.2018

29

17.1.2018

Административен съд - Монтана

АНД

317/2017

3

11.5.2018

259

24.4.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

325/2016

4

14.5.2018

146

21.3.2018

Административен съд - Монтана

АНД

247/2017

5

16.5.2018

123

6.3.2018

Окръжен съд - Монтана

НЧХД

325/2017

6

25.5.2018

199

16.4.2018

Административен съд - Монтана

АНД

479/2017

7

28.5.2018

162

28.3.2018

Административен съд - Монтана

АНД

383/2017

 

Върнати след обжалване - април 2018 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

23.4.2018

686

15.11.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

332/2017

2

20.4.2018

41

26.1.2018

Административен съд - Монтана

АНД

288/2017

3

27.4.2018

100

19.2.2018

Административен съд - Монтана

АНД

438/2017

4

24.4.2018

103

20.2.2018

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

149/2017

5

10.4.2018

124

6.3.2018

Окръжен съд - Монтана

АНД

488/2017

6

10.4.2018

144

20.3.2018

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

1016/2017

7

27.4.2018

145

21.3.2018

Административен съд - Монтана

АНД

248/2017

 

Върнати след обжалване - март 2018 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

8.3.2018

43

26.1.2018

Административен съд - Монтана

АНД

373/2017

2

9.3.2018

28

17.1.2018

Административен съд - Монтана

АНД

271/2017

3

9.3.2018

30

17.1.2018

Административен съд - Монтана

АНД

296/2017

4

9.3.2018

44

26.1.2018

Административен съд - Монтана

АНД

423/2017

5

9.3.2018

45

26.1.2018

Административен съд - Монтана

АНД

355/2017

6

12.3.2018

69

5.2.2018

Административен съд - Монтана

АНД

368/2017

7

14.3.2018

20

15.1.2018

Административен съд - Монтана

АНД

289/2017

8

14.3.2018

48

29.1.2018

Административен съд - Монтана

АНД

395/2017

9

14.3.2018

49

29.1.2018

Административен съд - Монтана

АНД

394/2017

10

19.3.2018

421

18.10.2016

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

85/2016

11

23.3.2018

50

29.1.2018

Административен съд - Монтана

АНД

323/2017

12

27.3.2018

42

26.1.2018

Административен съд - Монтана

АНД

374/2017

13

27.3.2018

87

14.2.2018

Административен съд - Монтана

АНД

345/2017

14

27.3.2018

99

19.2.2018

Административен съд - Монтана

АНД

344/2017

15

29.3.2018

752

12.12.2017

Административен съд - Монтана

АНД

301/2017

 

Върнати след обжалване - февруари 2018 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

1.2.2018

448

27.7.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

1/2017

2

2.2.2018

682

10.11.2017

Окръжен съд - Монтана

НОХД

154/2017

3

7.2.2018

118

17.2.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

344/2016

4

14.2.2018

81

6.2.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

231/2016

5

20.2.2018

60

1.2.2018

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

1016/2017

6

21.2.2018

13

9.1.2018

Административен съд - Монтана

АНД

294/2017

7

22.2.2018

721

29.11.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

350/2015

8

22.2.2018

11

9.1.2018

Административен съд - Монтана

АНД

235/2017

9

22.2.2018

12

9.1.2018

Административен съд - Монтана

АНД

236/2017

10

26.2.2018

444

19.9.2014

Върховен касационен съд

Гражданско дело

529/2013

 

Върнати след обжалване - януари 2018 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

3.1.2018

585

2.10.2017

Административен съд - Монтана

АНД

206/2017

2

24.1.2018

741

7.12.2017

Административен съд - Монтана

АНД

241/2017

3

24.1.2018

762

15.12.2017

Административен съд - Монтана

АНД

244/2017

4

25.1.2018

740

7.12.2017

Административен съд - Монтана

АНД

242/2017

5

30.1.2018

687

15.11.2017

Административен съд - Монтана

АНД

220/2017

6

30.1.2018

738

4.12.2017

Административен съд - Монтана

АНД

215/2017

7

30.1.2018

739

4.12.2017

Административен съд - Монтана

АНД

216/2017

 

Върнати след обжалване - декември 2017 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

6.12.2017

594

11.10.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

655/2016

2

7.12.2017

688

16.11.2017

Окръжен съд - Монтана

ЧГД

55/2014

3

8.12.2017

442

25.7.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

552/2015

4

8.12.2017

641

31.10.2017

Административен съд - Монтана

АНД

223/2017

5

11.12.2017

403

3.7.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

454/2016

6

12.12.2017

216

27.5.2016

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

574/2015

 

Върнати след обжалване - ноември 2017 г.

по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

2.11.2017

234

13.6.2016

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

159/2016

2

6.11.2017

571

26.9.2017

Административен съд - Монтана

АНД

209/2017

3

7.11.2017

450

27.7.2017

Окръжен съд - Монтана

НОХД

411/2016

4

9.11.2017

471

7.8.2017

Окръжен съд - Монтана

АНД

217/2017

5

16.11.2017

346

12.6.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

469/2016

6

16.11.2017

542

5.9.2017

Окръжен съд - Монтана

АНД

287/2017

7

16.11.2017

556

20.9.2017

Административен съд - Монтана

АНД

202/2017

8

17.11.2017

500

15.8.2017

Административен съд - Монтана

АНД

166/2017

9

17.11.2017

572

26.9.2017

Административен съд - Монтана

АНД

210/2017

10

21.11.2017

646

2.11.2017

Окръжен съд - Монтана

ЧГД

797/2017

11

23.11.2017

578

29.9.2017

Административен съд - Монтана

АНД

201/2017

12

24.11.2017

410

7.7.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

542/2016

13

27.11.2017

195

23.3.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

57/2016

14

30.11.2017

577

29.9.2017

Административен съд - Монтана

АНД

117/2017