Главна » Върнати след обжалване
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииВърнати след обжалване - ноември 2019 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

4.11.2019

431

2.9.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

373/2018

2

4.11.2019

449

17.9.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

160/2019

3

7.11.2019

403

8.8.2019

Апелативен съд - София

НОХД

 

457/2017

4

12.11.2019

393

6.8.2019

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

 

359/2018

5

13.11.2019

430

2.9.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

85/2019

6

13.11.2019

459

27.9.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

187/2019

7

15.11.2019

357

16.7.2019

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

 

653/2018

8

15.11.2019

460

27.9.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

172/2019

9

15.11.2019

479

7.10.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

122/2019

10

21.11.2019

536

6.11.2019

Окръжен съд - Монтана

ЧНД

 

262/2019

Върнати след обжалване - октомври-1 2019 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

3.10.2019

377

30.7.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

145/2019

2

3.10.2019

409

20.8.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

19/2019

3

3.10.2019

410

20.8.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

2/2019

4

4.10.2019

167

2.4.2019

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

 

1018/2017

5

7.10.2019

395

7.8.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

31/2019

6

9.10.2019

417

28.8.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

49/2019

7

10.10.2019

386

2.8.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

75/2019

8

14.10.2019

343

1.7.2019

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

 

606/2018

9

17.10.2019

381

1.8.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

114/2019

Върнати след обжалване - октомври-2 2019 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

10

17.10.2019

418

28.8.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

96/2019

11

23.10.2019

347

5.7.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

54/2019

12

23.10.2019

392

6.8.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

88/2019

13

23.10.2019

408

20.8.2019

Окръжен съд - Монтана

ЧГД

 

410/2019

14

23.10.2019

428

2.9.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

370/2018

15

23.10.2019

436

10.9.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

137/2019

16

23.10.2019

437

10.9.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

138/2019

17

24.10.2019

130

14.3.2019

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

 

53/2018

18

24.10.2019

414

27.8.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

121/2019

19

24.10.2019

448

17.9.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

99/2019

20

31.10.2019

421

28.8.2019

Окръжен съд - Монтана

ЧНД

 

224/2019

Върнати след обжалване - септември 2019 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

5.9.2019

282

3.6.2019

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

507/2018

2

30.9.2019

419

28.8.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

159/2019

3

30.9.2019

420

28.8.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

101/2019