Главна » Граждански дела 2008
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГражданско дело № 00406
Вид дело: гражданско
№ дело: 00406
Година: 2008
Образувано на: 29. 12. 2008 г.
Съдия-докладчик: Тодоров
Резултат от делото: прекратява производството по делото- 12. 01. 2009 г.
още информация...
Гражданско дело № 00405
Вид дело: частно гражданско
№ дело: 00405
Година: 2008
Образувано на: 22. 12. 2008 г.
Съдия-докладчик: Филипова
Резултат от делото: разрешава теглене на детски влог- 22. 12. 2008 г.
още информация...
Гражданско дело № 00404
Вид дело: частно гражданско
№ дело: 00404
Година: 2008
Образувано на: 22. 12. 2008 г.
Съдия-докладчик: Филипова
Резултат от делото: разрешава теглене на детски влог- 22. 12. 2008 г.
още информация...
Гражданско дело № 00403
Вид дело: гражданско
№ дело: 00403
Година: 2008
Образувано на: 22. 12. 2008 г.
Съдия-докладчик: Тодоров
Насрочено за: 27.01.2009г. от 11.00 ч.
Взето за решаване:27.01.2009 г.
Резултат от делото:Настанява малолетните деца за отглеждане в ДОВДЛРГ "Л. ТЕНЕВА" гр. Берковица, за срок от три години.
още информация...
Гражданско дело № 00402
Вид дело: гражданско
№ дело: 00402
Година: 2008
Образувано на: 19. 12. 2008 г.
Съдия-докладчик: Тодоров
Насрочено за: 18.03.2009 г. от 09.30
Взето за решаване:18.03.2009 г.
Резултат от делото: Признава за установено по отношение на Община Берковица правото на собственост на "РПК Дружба" Берковица върху процесния недв. имот.
още информация...
Гражданско дело № 00401
Вид дело: гражданско
№ дело: 00401
Година: 2008
Образувано на: 19. 12. 2008 г.
Съдия-докладчик: Тодоров
Определение от 20.12.08 г. - оставя без движение
Резултат от делото: Връща исковата молба с приложенията поради неотстраняване на нередовностите. Прекратява производството по делото- 06.04.2009 г.
още информация...
Гражданско дело № 00400
Вид дело: частно гражданско
№ дело: 00400
Година: 2008
Образувано на: 17. 12. 2008 г.
Съдия-докладчик: Цветкова
Резултат от делото: приема отказ от наследство- 18. 12. 2008 г.
още информация...
Гражданско дело № 00399
Вид дело: частно гражданско
№ дело: 00399
Година: 2008
Образувано на: 17. 12. 2008 г.
Съдия-докладчик: Цветкова
Резултат от делото: прекратява производството по делото и изпраща на Районен съд София по компетентност- 18. 12. 2008 г.
още информация...
Гражданско дело № 00398
Вид дело: гражданско
№ дело: 00398
Година: 2008
Образувано на: 16. 12. 2008 г.
Съдия-докладчик: Филипова
Насрочено за: 13.05.2009 г. - 9,40 ч.
Взето за решаване:13.05.2009 г.
Резултат от делото:допуска извършването на делбата
Насрочено за: 27.01.2010 г. - 09.30 ч.- ІІ фаза
Взето за решаване:
Резултат от делото:
още информация...
Гражданско дело № 00397
Вид дело: гражданско
№ дело: 00397
Година: 2008
Образувано на: 16. 12. 2008 г.
Съдия-докладчик: Филипова
Насрочено за: 09.04.2009 г. от 10.00 ч.
Взето за решаване:09.04.2009 г.
Резултат от делото:отменява заповедта за уволнение и въззстановява на работа. Иска по чл. 225 ал. 1 уважен за 1468,30, като извършва прихващане със сумата от 624,26 лв.
още информация...
Гражданско дело № 00396
Вид дело: частно гражданско
№ дело: 00396
Година: 2008
Образувано на: 16. 12. 2008 г.
Съдия-докладчик: Тодоров
Резултат от делото: издава заповед за изпълнение и изпълнителен лист по чл. 417 от ГПК- 16.12.2008 г.
още информация...
Гражданско дело № 00395
Вид дело: частно гражданско
№ дело: 00395
Година: 2008
Образувано на: 12. 12. 2008 г.
Съдия-докладчик: Филипова
Резултат от делото: издава заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК- 15.12.2008 г.
още информация...
Гражданско дело № 00394
Вид дело: частно гражданско
№ дело: 00394
Година: 2008
Образувано на: 12. 12. 2008 г.
Съдия- при образуване: Стоянова
Съдия-докладчик: Тодоров
Резултат от делото: издава заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК- 15.12.2008 г.
още информация...
Гражданско дело № 00393
Вид дело: частно гражданско
№ дело: 00393
Година: 2008
Образувано на: 12. 12. 2008 г.
Съдия-докладчик: Филипова
Резултат от делото: издава заповед за парично задължение- 15.12.2008 г.
още информация...
Гражданско дело № 00392
Вид дело:  гражданско
№ дело: 00392
Година: 2008
Образувано на: 11. 12. 2008 г.
Съдия-докладчик: Тодоров
Насрочено за: 07. 07. 2009 г.- 09.30 ч.
Взето за решаване:
Резултат от делото:
още информация...
Гражданско дело № 00391
Вид дело:  частно гражданско
№ дело: 00391
Година: 2008
Образувано на: 11. 12. 2008 г.
Съдия-докладчик: Филипова
Резултат от делото: издава изпълнителен лист и заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК- 11.12.2008 г.
още информация...
Гражданско дело № 00390
Вид дело:  частно гражданско
№ дело: 00390
Година: 2008
Образувано на: 10. 12. 2008 г.
Съдия при образуване: Филипова
Съдия-докладчик: Тодоров
Резултат от делото: връща исковата молба поради неотстраняване на нередовността и прекратява производството по делото.
още информация...
Гражданско дело № 00389
Вид дело:  частно гражданско
№ дело: 00389
Година: 2008
Образувано на: 10. 12. 2008 г.
Съдия-докладчик: Стоянова
Резултат от делото: издава заповед за изпълнение и изпълнителен лист по чл. 417 от ГПК- 12.12.2008 г.
още информация...
Гражданско дело № 00388
Вид дело:  гражданско
№ дело: 00388
Година: 2008
Образувано на: 10. 12. 2008 г.
Съдия-докладчик: Филипова
Насрочено за: 25.02.2009 г. от 10.15 ч.
Взето за решаване:25.02.2009 г.
Резултат от делото:отменява дарението
още информация...
Гражданско дело № 00387
Вид дело:  частно гражданско
№ дело: 00387
Година: 2008
Образувано на: 10. 12. 2008 г.
Съдия-докладчик: Тодоров
Резултат от делото: издава заповед за изпълнение на парично задължение  и изпълнителен лист по чл. 417 ГПК- 12.12.2008 г.
още информация...
Гражданско дело № 00386
Вид дело:  частно гражданско
№ дело: 00386
Година: 2008
Образувано на: 10. 12. 2008 г.
Съдия-докладчик: Филипова
Резултат от делото: издава заповед за изпълнение и изпълнителен лист по чл. 417 от ГПК- 15.12.2008 г.
Възражение от 41.04.2009 г. - без движение
още информация...
Гражданско дело № 00385
Вид дело:  частно гражданско
№ дело: 00385
Година: 2008
Образувано на: 08. 12. 2008 г.
Съдия-докладчик: Стоянова
Резултат от делото: издава изпълнителен лист и заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК- 09.12.2008 г.
още информация...
Гражданско дело № 00384
Вид дело:  частно гражданско
№ дело: 00384
Година: 2008
Образувано на: 08. 12. 2008 г.
Съдия при образуване: Стоянова
Резултат от делото: Прекратява производството- 19.12.2008 г.
Съдия- докладчик: Филипова
Обжалвано: с изх. № 23 от 14. 01. 2009 г. пред Окръжен съд Монтана
Резултат от инстанционната проверка: МОС оставя без уважение жалбата като неоснователна с определение по в.ч.гр.д. 17/09
още информация...
Гражданско дело № 00383
Вид дело:  частно гражданско
№ дело: 00383
Година: 2008
Образувано на: 08. 12. 2008 г.
Съдия-докладчик: Филипова
Резултат от делото: издава заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК- 09.12. 2008 г.
още информация...
Гражданско дело № 00382
Вид дело:  частно гражданско
№ дело: 00382
Година: 2008
Образувано на: 08. 12. 2008 г.
Съдия-докладчик: Филипова
Резултат от делото: издава заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК- 09. 12. 2008 г.
още информация...
Гражданско дело № 00381
Вид дело:  частно гражданско
№ дело: 00381
Година: 2008
Образувано на: 08. 12. 2008 г.
Съдия-докладчик: Стоянова
Резултат от делото: издава заповед за изпълнение и изпълнителен лист по чл. 417 от ГПК- 09.12.2008 г.
още информация...
Гражданско дело № 00380
Вид дело:  частно гражданско
№ дело: 00380
Година: 2008
Образувано на: 08. 12. 2008 г.
Съдия-докладчик: Тодоров
Резултат от делото: издава изпълнителен лист и заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК- 11.12.2008 г.
още информация...
Гражданско дело № 00379
Вид дело:  гражданско
№ дело: 00379
Година: 2008
Образувано на: 05. 12. 2008 г.
Съдия-докладчик: Стоянова
Насрочено за: 21.01.2009 г. - 10,00 часа
Взето за решаване: 20.01.2009 г.
Резултат от делото: Прекратява с развод брака и утвържадава споразумението.
още информация...
Гражданско дело № 00378
Вид дело:  гражданско
№ дело: 00378
Година: 2008
Образувано на: 04. 12. 2008 г.
Съдия при образуване: Тодоров
Съдия-докладчик: Филипова
Без движение - 12.01.2009 г.
Насрочено за:
Взето за решаване:
Резултат от делото:
още информация...
Гражданско дело № 00377
Вид дело:  гражданско
№ дело: 00377
Година: 2008
Образувано на: 04. 12. 2008 г.
Съдия при образуване: Стоянова
Съдия-докладчик: Филипова
Насрочено за: 25. 03. 2009 г. от 10.00 ч.
Взето за решаване:25.03.2009 г.
Резултат от делото: отхвърля иска
още информация...
Гражданско дело № 00376
Вид дело:  частно гражданско
№ дело: 00376
Година: 2008
Образувано на: 04. 12. 2008 г.
Съдия-докладчик: Стоянова
Резултат от делото: приема отказ от наследство- 04. 12. 2008 г.
още информация...
Гражданско дело № 00375
Вид дело:  частно гражданско
№ дело: 00375
Година: 2008
Образувано на: 03. 12. 2008 г.
Съдия-докладчик: Филипова
Резултат от делото: издава заповед за изпълнение и изпълнителен лист по чл. 417 от ГПК- 04.12.2008 г.
още информация...
Гражданско дело № 00374
Вид дело:  гражданско
№ дело: 00374
Година: 2008
Образувано на: 03. 12. 2008 г.
Съдия-докладчик: Тодоров
Насрочено за: 16.12.2008 г. - 10,00 ч.
Взето за решаване:16.12.2008 г.
Резултат от делото: Продължава настаняването на детето А.И.Т. в семейството на бабата и дядото за срок от две години.
още информация...
Гражданско дело № 00373
Вид дело:  гражданско
№ дело: 00373
Година: 2008
Образувано на: 02. 12. 2008 г.
Съдия-докладчик: Тодоров
Насрочено за: 28.04.2009г. от 11.00 ч.
Взето за решаване:
Резултат от делото:
още информация...
Гражданско дело № 00372
Вид дело:  гражданско
№ дело: 00372
Година: 2008
Образувано на: 01. 12. 2008 г.
Съдия при образуване: Стоянова
Съдия-докладчик: Тодоров
 Резултат от делото: Прекратява производството, поради оттегляне на иска- 14.01.2009 г.
още информация...
Гражданско дело № 00371
Вид дело:  гражданско
№ дело: 00371
Година: 2008
Образувано на: 01. 12. 2008 г.
Съдия-докладчик: Стоянова
Насрочено за: 28.01.2008 г. - 11,00 ч.
Взето за решаване:28.02.2009 г.
Резултат от делото: Допуска извършването на съдебна делба.
Обжалвано: с изх. № 103 от 21.04.2009 г. пред Окръжен съд Монтана
още информация...
Гражданско дело № 00370
Вид дело:  гражданско
№ дело: 00370
Година: 2008
Образувано на: 26. 11. 2008 г.
Съдия-докладчик: Тодоров
Процедура по чл. 131, ал.1 от ГПК
Насрочено за: 10. 03. 2009 г.- 09.00 ч.
Взето за решаване:10.03.2009 г.
Резултат от делото: Признава за установено по отношение на Б.Г.Г. 1/2 ид.ч. от правото на собственост на Я.П.Д. и Г.П.Г. върху процесния недвижим имот.
още информация...
Гражданско дело № 00369
Вид дело:  гражданско
№ дело: 00369
Година: 2008
Образувано на: 24. 11. 2008 г.
Съдия-докладчик: Тодоров
Насрочено за: 10.02.2009 г. - 9,30 часа
Взето за решаване:10.02.2009 г.
Резултат от делото: Прекратява с развод брака по вина на двамата съпрузи.
още информация...
Гражданско дело № 00368
Вид дело:  частно гражданско
№ дело: 00368
Година: 2008
Образувано на: 24. 11. 2008 г.
Съдия-докладчик: Стоянова
Резултат от делото: разрешава теглене на детски влог- 24. 11. 2008 г.
още информация...
Гражданско дело № 00367
Вид дело:  гражданско
№ дело: 00367
Година: 2008
Образувано на: 20. 11. 2008 г.
Съдия-докладчик: Тодоров
Насрочено за: 16. 12. 2008 г.- 09.00 ч.
Взето за решаване:16.12.2008 г.
Резултат от делото: Допуска промяна във фамилното име.
още информация...