Главна » Публична продан
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииИзпълнително дело 97/2012 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 97/ 2012 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 10.04.2018 г. до 17,00 часа на 10.05.2018 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град Берковица, собственост на длъжника в производството Е. В.П. от град *, бул. * **, вх. *, ет. *, ап. *- описан с Протокол за опис на недвижими имущества от 21.01.2016 г. (актуализирана оценка от 08.03.2018 г.), а именно:

още информация...
Изпълнително дело 56/2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 56/ 2017 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 10.04.2018 г. до 17,00 часа на 10.05.2018 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в землището на с. Балювица, общ. Берковица, собственост на длъжника в производството Д. М.К. от град Б., описани с Протокол за опис на недвижими имущества от 11.05.2017 г. (актуализирана оценка от 08.03.2018 г.), а именно:

още информация...
Изпълнително дело 164/2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 164/ 2017 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 12.03.2018 г. до 17,00 часа на 12.04.2018 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ВТОРА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град Берковица, собственост на длъжниците в производството П. Г. С. и В.С. С. – и двамата от град С., описан с Протокол за опис на недвижими имущества от 03.10.2017 г., а именно:
още информация...
Изпълнително дело 111/2012 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

ИД № 111/ 2012 година по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица.

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 12.03.2018 г. до 17,00 часа на 12.04.2018 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на движими вещи, собственост на длъжника в производството ЕТ „*”, ЕИК *, представляван от П. С. П., със седалище и адрес на управление: град *, ул. „*” № *, вх. „*”, описани с Протокол за опис на движимо имущество от 20.11.2013 г. (актуализирана цена 15.01.2018 г.), а именно:

още информация...