Главна » Публична продан
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииИзпълнително дело 164/2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

по ИД № 164/ 2017 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 02.09.2019 г. до 17,00 часа на 02.10.2019 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ВТОРА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град Берковица, собственост на длъжниците в производството Пламен Георгиев Стамов и Вера Стоянова Стамова – и двамата от град ***, описан с Протокол за опис на недвижими имущества от 03.10.2017 г.(актуализирана цена от 08.04.2019 г.), а именно:

още информация...
Изпълнително дело 111/2018 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 111 / 2018 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова - Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 02.09.2019 г. до 17,00 часа на 02.10.2019 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМИ  ИМУЩЕСТВА, находящи се в град Берковица, собственост на длъжниците в производството ЕТ „ХИЛ – ИВАН ДИМИТРОВ”, ЕИК 040096535, със седалище и адрес на управление: град Берковица, ул. Червена роза № 28, представляван от ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ЕГН 6210243264; ЛЕЙЛА МЕХМЕДОВА ДИМИТРОВА, ЕГН 6810023256 от град Берковица, ул. Берковска река № 17 и ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ЕГН 6210243264 от град Берковица, ул. Солунска № 28, описани с Протокол за опис на недвижими имущества от 05.07.2018 г.(актуализирана оценка от 10.07.2019 г.), а именно:
още информация...
Изпълнително дело 97/2012 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 97/ 2012 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 03.09.2019 г. до 17,00 часа на 03.10.2019 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ВТОРА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град Берковица, собственост на длъжника в производството Е.В. П. от град Б., бул. . 2, вх., ет., ап. - описан с Протокол за опис на недвижими имущества от 21.01.2016 г. (актуализирана оценка от 25.03.2019 г.), а именно:
още информация...