Главна » Публична продан
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииИзпълнително дело 332 /2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 332 / 2017 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова - Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 12.01.2020 г. до 17,00 часа на 12.02.2020 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПРИ ОПРЕДЕЛЕНА НОВА ЦЕНА /втора по ред/ на движими вещи, собственост на длъжника в производството „*******, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град ***, ул. *** № *, описани с Протокол за опис на недвижими имущества от 17.10.2018 г., а именно:

още информация...
Изпълнително дело 332 /2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 332 / 2017 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

                Подписаната, М. Маркова - Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 12.01.2020 г. до 17,00 часа на 12.02.2020 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПРИ ОПРЕДЕЛЕНА НОВА ЦЕНА /втора по ред/ на НЕДВИЖИМИ ИМУЩЕСТВА, находящи се град Берковица, собственост на длъжника в производството „*****” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град ***, ул. *** № *, описани с Протокол за опис на недвижими имущества от 17.10.2018 г., а именно:

още информация...
Изпълнително дело 332 /2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 332 / 2017 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова - Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 12.01.2020 г. до 17,00 часа на 12.02.2020 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПРИ ОПРЕДЕЛЕНА НОВА ЦЕНА /втора по ред/ на НЕДВИЖИМИ ИМУЩЕСТВА, находящи се град Берковица, собственост на длъжника в производството *****ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град ***, ул. *** № *, описани с Протокол за опис на недвижими имущества от 17.10.2018 г., а именно:
още информация...
Изпълнително дело 331 /2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

по ИД № 331 /2017 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова - Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 12.01.2020 г. до 17,00 часа на 12.02.2020 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПРИ ОПРЕДЕЛЕНА НОВА ЦЕНА /втора по ред/ на НЕДВИЖИМИ ИМУЩЕСТВА, находящи се град Берковица, собственост на длъжника в производството „******” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град ***, ул. *** № *, описани с Протокол за опис на недвижими имущества от 19.12.2018 г., а именно:

още информация...
Изпълнително дело 229 /2016 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 229 / 2016 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 12.11.2019 г. до 17,00 часа на 12.12.2019 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПРИ ОПРЕДЕЛЕНА НОВА ЦЕНА (първа по ред) на НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с. Котеновци, общ. Берковица, собственост на длъжника в производството *” ЕООД– град С*, описан с Протокол за опис на недвижими имущества от 18.05.2017 г.(актуализирана оценка от 19.09.2019 г.), а именно:

още информация...
Изпълнително дело 111 /2012 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

изпълнително дело № 111/ 2012 година по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица.

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 16.11.2019 г. до 17,00 часа на 16.12.2019 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ВТОРА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на движими вещи, собственост на длъжника в производството ЕТ „В.– П. П. - в несъстоятелност, ЕИК ***, представляван от П. С. П., със седалище и адрес на управление: град ***, ул. ****, описани с Протокол за опис на движимо имущество от 20.11.2013 г. (актуализирана цена 10.10.2019 г.), а именно:

още информация...
Изпълнително дело 295 /2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 295 / 2017 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 12.11.2019 г. до 17,00 часа на 12.12.2019 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПУБЛИЧНА ПРОДАН  ПРИ ОПРЕДЕЛЕНА НОВА ЦЕНА (първа по ред) на НЕДВИЖИМИ  ИМУЩЕСТВА, находящи се в град Берковица, собственост на длъжника в производството „***” ***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град Б*, ул. А* № 19, представлявано от ***, описани с Протокол за опис на недвижими имущества от 31.01.2018 г.(актуализирана цена от 04.10.2019 г.), а именно:

още информация...