Главна » Публична продан
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииИзпълнително дело 261 / 2018 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД - ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 261 / 2018 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова - Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 04.06.2019 г. до 17,00 часа на 04.07.2019 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ, находящи се в землището на с. Котеновци, общ. Берковица, собственост на длъжника в производството Б. Н. К. от с. К***, описани с Протокол за опис на недвижими имущества от 24.10.2018 г., а именно:
още информация...
Изпълнително дело 261/2018 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД - ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изпълнително дело № 261 / 2018 година по описа на Съдебно – изпълнителна служба при Районен съд град Берковица.

 

                Подписаната, М. Маркова - Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 04.06.2019 г. до 17,00 часа на 04.07.2019 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на движима вещ - МПС, собственост на длъжника в производството Б. Н. К. от с. ***, а именно:
още информация...
Изпълнително дело 186/2018 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

по ИД № 186 / 2018 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова - Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 27.05.2019 г. до 17,00 часа на 27.06.2019 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМИ ИМУЩЕСТВА, находящи се град Берковица, собственост на длъжника в производството Т* Е* Е*” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град ***, ул. *** № *, ет. *, представлявано от И. П. М., описани с Протокол за опис на недвижими имущества от 15.11.2018 г., а именно:
още информация...
Изпълнително дело 331/2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

по ИД № 331 / 2017 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова - Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 14.05.2019 г. до 17,00 часа на 14.06.2019 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ВТОРА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМИ ИМУЩЕСТВА, находящи се град Берковица, собственост на длъжника в производството „РЕМИ” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град ***, ул. *** № *, описани с Протокол за опис на недвижими имущества от 19.12.2018 г., а именно:
още информация...
Изпълнително дело 332 / 2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 332 / 2017 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова - Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 14.05.2019 г. до 17,00 часа на 14.06.2019 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на движими вещи, собственост на длъжника в производството „РЕМИ” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град ***, ул. *** № *, описани с Протокол за опис на недвижими имущества от 17.10.2018 г., а именно:
още информация...
Изпълнително дело 332 /2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

по ИД № 332 / 2017 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова - Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 14.05.2019 г. до 17,00 часа на 14.06.2019 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМИ ИМУЩЕСТВА, находящи се град Берковица, собственост на длъжника в производството „РЕМИ” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град ***, ул. *** № *, описани с Протокол за опис на недвижими имущества от 17.10.2018 г., а именно:
още информация...
Изпълнително дело 332/2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 332 / 2017 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова - Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 14.05.2019 г. до 17,00 часа на 14.06.2019 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ВТОРА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМИ ИМУЩЕСТВА, находящи се град Берковица, собственост на длъжника в производството ГАРДЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град ***, ул. *** № *, описани с Протокол за опис на недвижими имущества от 17.10.2018 г., а именно:
още информация...
Изпълнително дело 111/2012 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изпълнително дело № 111/ 2012 година по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица.

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 20.05.2019 г. до 17,00 часа на 20.06.2019 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ВТОРА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на движими вещи, собственост на длъжника в производството ЕТ „В.– П. П. - в несъстоятелност, ЕИК ***, представляван от П. С. П., със седалище и адрес на управление: град ***, ул. ****, описани с Протокол за опис на движимо имущество от 20.11.2013 г. (актуализирана цена 16.01.2019 г.), а именно:
още информация...
Изпълнително дело 164/2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

по ИД № 164/ 2017 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 17.05.2019 г. до 17,00 часа на 17.06.2019 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град Берковица, собственост на длъжниците в производството Пламен Георгиев Стамов и Вера Стоянова Стамова – и двамата от град ***, описан с Протокол за опис на недвижими имущества от 03.10.2017 г.(актуализирана цена от 08.04.2019 г.), а именно:

още информация...