Главна » Публична продан
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииИзпълнително дело 112/2018 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 112/ 2018 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова - Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 07.11.2018 г. до 17,00 часа на 07.12.2018 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с. Горно Озирово, общ. Вършец, собственост на: Ц. М. А. от град М.; П. А. А. от град М.; М. А. А. от град М.; П. П. А. М. от град М. – наследници на М. И. Т. б.ж. на град М.; В.Т.К. от град В.; В. С. К. от град С. - наследник на Н. Т. К. б.ж. на град В., който имот е описан с Протокол за опис на недвижими имущества от 17.05.2018 г., а именно:
още информация...
Изпълнително дело 233/2016 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 233 / 2016 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 01.10.2018 г. до 17,00 часа на 01.11.2018 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМИ ИМУЩЕСТВА, находящи се в град Берковица, собственост на длъжника в производството „***” ЕАД - СОФИЯ, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град София, район Възраждане, ул. Камен Андреев № 24, ет. 5, описани с Протокол за опис на недвижими имущества от 29.05.2018 г., а именно:
още информация...
Изпълнително дело 164/2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 164/ 2017 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 25.09.2018 г. до 17,00 часа на 25.10.2018 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град Берковица, собственост на длъжниците в производството *** и *** – и двамата от град София, описан с Протокол за опис на недвижими имущества от 03.10.2017 г., а именно:
още информация...
Изпълнително дело 295/2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 295 / 2017 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 25.09.2018 г. до 17,00 часа на 25.10.2018 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ВТОРА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМИ  ИМУЩЕСТВА, находящи се в град Берковица, собственост на длъжника в производството „***” ***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град Берковица, ул. Александровска № 19, представлявано от ***, описани с Протокол за опис на недвижими имущества от 31.01.2018 г., а именно:
още информация...
Изпълнително дело 229/2016 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 229/ 2016 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 25.09.2018 г. до 17,00 часа на 25.10.2018 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с. Котеновци, общ. Берковица, собственост на длъжника в производството *” ЕООД– град С*, описан с Протокол за опис на недвижими имущества от 18.05.2017 г., а именно:
още информация...
Изпълнително дело 56/2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 56/ 2017 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 10.09.2018 г. до 17,00 часа на 11.10.2018 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ВТОРА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в землището на с. Балювица, общ. Берковица, собственост на длъжника в производството Д. М. К. от град Берковица, описани с Протокол за опис на недвижими имущества от 11.05.2017 г. (актуализирана оценка от 08.03.2018 г.), а именно:

още информация...
Изпълнително дело 97/2012 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 97/ 2012 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 07.09.2018 г. до 17,00 часа на 08.10.2018 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ВТОРА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град Берковица, собственост на длъжника в производството Е.В. П. от град Б., бул. . 2, вх. , ет. , ап. - описан с Протокол за опис на недвижими имущества от 21.01.2016 г. (актуализирана оценка от 08.03.2018 г.), а именно:
още информация...
Изпълнително дело 194/2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 194/ 2017 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 07.09.2018 г. до 17,00 часа на 08.10.2018 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ВТОРА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с. Бързия, общ. Берковица, собственост на длъжника в производството Н. В.Н. от град М., описан с Протокол за опис на недвижими имущества от 24.10.2017 г., а именно:
още информация...
Изпълнително дело 111/2012 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изпълнително дело № 111/ 2012 година по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица.

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 10.09.2018 г. до 17,00 часа на 11.10.2018 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ВТОРА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на движими вещи, собственост на длъжника в производството ЕТ „ВИДИРА– ПЕТЪР ПЕТРОВ” - в несъстоятелност, ЕИК 020679199, представляван от Петър Славов Петров, със седалище и адрес на управление: град Костинброд 2230, ул. Александър Стамболийски № 64, описани с Протокол за опис на движимо имущество от 20.11.2013 г. (актуализирана цена 15.01.2018 г.), а именно:
още информация...