Главна » Публична продан
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииИзпълнително дело 111/2012 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изпълнително дело № 111/ 2012 година по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица.

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 25.02.2019 г. до 17,00 часа на 25.03.2019 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на движими вещи, собственост на длъжника в производството ЕТ „В.– П. П. - в несъстоятелност, ЕИК ***, представляван от П. С. П., със седалище и адрес на управление: град ***, ул. ****, описани с Протокол за опис на движимо имущество от 20.11.2013 г. (актуализирана цена 16.01.2019 г.), а именно:
още информация...
Изпълнително дело 194/2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

по ИД № 194/ 2017 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 20.01.2019 г. до 17,00 часа на 20.02.2019 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с. Бързия, общ. Берковица, собственост на длъжника в производството Н. В. Н. от град ***, описан с Протокол за опис на недвижими имущества от 24.10.2017 г.(актуализирана цена от 12.12.2018 г.) а именно:
още информация...
Изпълнително дело 123/2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

по ИД № 123 / 2017 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова - Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 28.12.2018 г. до 17,00 часа на 28.01.2019 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМИ  ИМУЩЕСТВА, находящи се град Берковица, собственост на длъжника в производството „БЕРКЛЕНД” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град ***, бул. *** № *, бл. *, сградата на ***, офис *, описани с Протокол за опис на недвижими имущества от 04.10.2018 г., а именно:

още информация...
Изпълнително дело 112/2018 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

по ИД № 112/ 2018 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова - Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 14.01.2019 г. до 17,00 часа на 14.02.2019 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с. Горно Озирово, общ. Вършец, собственост на: Ц. М. А. от град М.; П. А. А. от град М.; М. А. А. от град М.; П. П. А. М. от град М. – наследници на М. И. Т. б.ж. на град М.; В.Т.К. от град В.; В. С. К. от град С. - наследник на Н. Т. К. б.ж. на град В., който имот е описан с Протокол за опис на недвижими имущества от 17.05.2018 г., а именно:
още информация...