Главна » Публична продан
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииИзпълнително дело 111/2012 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изпълнително дело № 111/ 2012 година по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица.

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 10.09.2018 г. до 17,00 часа на 11.10.2018 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ВТОРА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на движими вещи, собственост на длъжника в производството ЕТ „ВИДИРА– ПЕТЪР ПЕТРОВ” - в несъстоятелност, ЕИК 020679199, представляван от Петър Славов Петров, със седалище и адрес на управление: град Костинброд 2230, ул. Александър Стамболийски № 64, описани с Протокол за опис на движимо имущество от 20.11.2013 г. (актуализирана цена 15.01.2018 г.), а именно:
още информация...
Изпълнително дело 295/2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

по ИД № 295 / 2017 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 21.05.2018 г. до 17,00 часа на 21.06.2018 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМИ ИМУЩЕСТВА, находящи се в град Берковица, собственост на длъжника в производството „*” ЕООД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление: град *, ул. * № *, представлявано от Е. В. П., описани с Протокол за опис на недвижими имущества от 31.01.2018 г., а именно:
още информация...
Изпълнително дело 207/2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

по ИД № 207 / 2017 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 14.05.2018 г. до 17,00 часа на 14.06.2018 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в землището на град Вършец, собственост на длъжника в производството „ЕЛЕКТРА 07” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, описани с Протокол за опис на недвижими имущества от 24.01.2018 г., а именно:
още информация...