Главна » История
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2
Търсене в сайта
Последни актуализацииИсторическа справка

В гр. Берковица има каазалийско съдилище още преди освобождението на България от турско робство, което, по силата на тогава действащия от 23. 04. 1869 година турски Закон за устройство на съдилищата, разглежда като първа инстанция граждански спорове и наказателни дела за налагане на наказание “запиране от един ден до една седмица” и глоба до 100 гроша.
Берковица е освободена от турско робство на 04. 12. 1877 година, а на 24. 08. 1878 г. Княз Дондуков утвърждава “Временни правила за устройството на съдебната част в България”, по силата на които в Берковица се създава окръжно съдилище, чийто председател е народният поет Иван Вазов.
С указ № 46/1880 година на Министерство на правосъдието, Берковският окръжен съд се закрива и вместо него се утвърждава Берковски мирови съд.
От 1930 година съдът се нарича Берковски околийски съд. С влизането в сила на Закон за устройство на съдилищата през 1952 г. от околийски, съдът се преименува в Берковски народен съд, а с приемането на Конституцията на НРБ през 1971 година, съдът става Районен съд- град Берковица и така функционира и до днес.

 
Председатели на Районен съд Берковица:

Радослав Илиев от 1946 до 1980 г.
Любомир Михайлов от 1980 до 1982 г.
Александър Еленков от 1982 до 1990 г.
Илка Андонова от 1990 до 1992 г.
Дияна Ценева от 1992 до 1993 г.
Елизабет Кралева от 1993 до 2003 г.
Момчил Таралански от 2003 до 2007 г.
Калин Тодоров от 2007 до 2012 г.
 
Районни съдии:
Радослав Илиев от 1946 до 1980 г.
Любомир Михайлов от 1980 до 1982 г.
Александър Еленков от 1982 до 1990 г.
Гергана Стоянова от 1983 до 1985 г.
Росен Димитров от 1984 до 1995 г.
Илка Андонова от 1986 до 1992 г.
Таня Живкова от 1986 до 1996 г.
Людмил Сандов от 1990 до 1992 г.
Дияна Ценева от 1990 до 1993 г.
Елизабет Кралева от 1992 до 2003 г.
Георги Гюверджелиев от 1995 до 2000 г.
Аделина Тушева от 1997 до 2000 г.
Иво Лилкин от 2000 до 2001 г.
Момчил Таралански от 2000 до 2007 г.
Петя Стоянова от 2007 до 2014 г.
Калин Тодоров от 2005 до 2017 г.
още информация...