Главна » Доклади и обяви
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2
Търсене в сайта
Последни актуализацииГодишен отчетен доклад за 2019 г.

Годишен отчетен доклад за дейността на Районен съд Берковица за 2019 г.: 2019-otcheten-doklad-brs.pdf [1.34 Mb] (сваляния: 55)

още информация...
КОНКУРС ЗА ЕСЕ И РИСУНКА НА ТЕМА „НАШИЯТ СЪД“

ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА

обявява

КОНКУРС ЗА ЕСЕ И РИСУНКА НА ТЕМА

„НАШИЯТ СЪД“

 

В конкурса могат да участват  ученици от 5 до 12 клас на училищата в област Монтана.

В текстовете и рисунките си учениците трябва да представят своите виждания за  съдилищата в своя роден край, понятията си за съд , закон, престъпление и наказание,човешки права и  справедливост.

Есетата да са в обем до три печатни страници формат А4,  двустранно подравняване и шрифт: Times New Roman с размер: 12;

Творбите трябва да бъдат предадени в Окръжен съд – Монтана до 31 март 2020 година на адрес: 3400 град Монтана, ул. „Васил Левски“ 24, Окръжен съд /за конкурса“Нашият съд“/ или /само за текстовете/ на  e mail: montana-os@justice.bg

   Есетата и рисунките трябва да са придружени с имената, училищата, телефони и e mail  адресите на авторите за връзка с тях. Представените произведения ще бъдат оценени от жури в две възрастови групи –  5-8 и 9-12 клас. Отличените творби и авторите им ще бъдат наградени на тържество по случай 16 април – Деня на Конституцията и юриста, и публикувани на интернет сайта на Окръжен съд – Монтана.

  С най-добрите от представените рисунки в Съдебната палата в Монтана ще бъде подредена изложба.

 

още информация...
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА - 22 АПРИЛ 2019 г.

                На 22.04.2019 г. за поредна година се проведе „Ден на отворените врати“ в Районен съд град Берковица. Инициативата е на Висш съдебен съвет във връзка с реализиране на годишната програма за дейността му и с цел спомагане повишаването на правната култура на гражданите и постигане на по – добра информираност за работата на съдебната система. Обществеността в град Берковица беше информирана за мероприятието чрез публикация в интернет страницата на съда, също така бяха поканени ученици от средните училища в града.

                Районен съд Берковица бе посетен от групи ученици от училищата в Берковица – Лесотехническа професионална гимназия и Гимназия „Д-р Иван Панов“.

„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА - 22 АПРИЛ 2019 г.„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА - 22 АПРИЛ 2019 г.

още информация...
Годишен отчетен доклад за 2018 г.
Годишен отчетен доклад за дейността на Районен съд Берковица за 2018 г.: 2018-otcheten-doklad-brs.pdf [627.98 Kb] (сваляния: 76)
още информация...
Годишен отчетен доклад за 2017 г.
Годишен отчетен доклад за дейността на Районен съд Берковица за 2017 г.: od-brs-2017.pdf [689.61 Kb] (сваляния: 185)
още информация...
С грамоти от Висш съдебен съвет бяха удостоени магистрати и служители от Районен съд – Берковица

С грамоти от Висш съдебен съвет бяха удостоени магистрати и служители от Районен съд – Берковица за участие в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, реализирана през учебната 2016/2017 година.

Съдиите от Районен съд – Берковица – Юлита Георгиева и Елеонора Филипова, както и съдебния служител Ирен Пашкулева бяха удостоени с грамоти от Висшия съдебен съвет, във връзка с участието им в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, като знак на благодарност за проявения висок професионализъм, компетентност при осъществяването на Образователната програма и приносът им за отличаването на ВСС със специалната награда на журито за 2017 г. в конкурса „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа.

И през настоящата учебна 2017/2018 година магистратите от Районен съд–Берковица ще се включат в Образователната програма. Проявата е част от информационна кампания за повишаване правната култура сред обучаващите се младежи за защита правата и достойнството им, и за постигане на по – добра информираност за работата на съдебната система.

още информация...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

                На 01.06.2017 година за втори 5 – годишен мандат за Административен ръководител – председател на Районен съд град Берковица в присъствието на председателя на ВКС г-н Лозан Панов, председателя на Окръжен съд град Монтана – Милена Бранкова, както и зам.- председателя Аделина Троева встъпи в длъжност съдия Юлита Георгиева. Тя бе избрана единодушно с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 12 гласа „за“ и 0 „против“ на проведен на 23.05.2017 г. конкурс за избор на Административен ръководител на Районен съд Берковица.

                В представената пред ВСС Концепция за стратегическо управление на съда тя поставя приоритети, с които Районен съд – Берковица да се утвърди като справедлива и ефективно работеща институция; постигане на по-бързо и качествено правосъдие; повишаване ефективността на правораздавателната дейност и на предлаганите административни услуги; подобряване на материално-техническата база; прозрачност и публичност на извършваната дейност; кадрова обезпеченост; повишаване на общественото доверие и ефективно управление на бюджета на съда.

още информация...
Годишен отчетен доклад за 2016 г.
Годишен отчетен доклад за дейността на Районен съд Берковица за 2015 г.: od-brs-2016.pdf [570.42 Kb] (сваляния: 74)
още информация...
Годишен отчетен доклад за 2015 г.
Годишен отчетен доклад за дейността на Районен съд Берковица за 2015 г.: od-brs-2015.pdf [849.91 Kb] (сваляния: 130)
още информация...
ПРАВОСЪДИЕТО ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО

РС – Берковица взе участие в проект „Правосъдие – приятел на детето”, организиран от Международната социална служба и Фондация „ОАК” и Българо-швейцарската програма за сътрудничество. РС – Берковица бе избран за един от осемте районни съдилища в страната, където през м.09.2015 бе изградена и функционира стая за деца.

Стаята е предназначена за изслушване на деца, участващи в съдебни процедури по граждански дела, по които се засягат техни права и законни интереси.

Обособяването на помещението е съобразено с международния опит и стандарти, основаващи се на принципа, че институциите и средата трябва да бъдат дружелюбни за децата и техните родители.

В рамките на проекта в РС – Берковица се реализират процедури по отношение работата с деца, които бяха приети с одобрение на заключителната конференция в гр. София, проведена на 20-22.10.2015г. и които намериха отражение в издадена книга за стандарти в областта гражданското правораздаване за деца и добри практики.

 
ПРАВОСЪДИЕТО ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО ПРАВОСЪДИЕТО ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО
ПРАВОСЪДИЕТО ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО ПРАВОСЪДИЕТО ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО

още информация...
ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА ОТ СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ РС – БЕРКОВИЦА – 2015-2020

           Днес, 11.12.2015 г. от 14:00 часа в зала № 9 на сградата на Районен съд – гр. Берковица се проведе Общо събрание на съдиите при Районен съд – гр. Берковица. Събранието бе по повод полагане на клетва от съдебните заседатели при Районен съд – гр. Берковица с мандат 2015 г. – 2020 г., одобрени с решение на Общото събрание на съдиите при Окръжен съд – Монтана, проведено на 19 Октомври 2015 година.

още информация...
РАЙОНЕН СЪД – ГР. БЕРКОВИЦА С ОБНОВЕНО АРХИВОХРАНИЛИЩЕ

                Уважаеми Граждани,

 

                Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 02.11.2015 г. завърши процесът по обновяване на архивохранилището на съда. На помещението е направен основен ремонт и са монтирани нови архивни стелажи. Надяваме се, че това ще допринесе за качеството на дейността на Районен съд – гр. Берковица. Обновяването е реализирано с подкрепата на Висш съдебен съвет.

РАЙОНЕН СЪД – ГР. БЕРКОВИЦА С ОБНОВЕНО АРХИВОХРАНИЛИЩЕ РАЙОНЕН СЪД – ГР. БЕРКОВИЦА С ОБНОВЕНО АРХИВОХРАНИЛИЩЕ
 
От екипа на РС – гр. Берковица
още информация...
СТАНОВИЩЕ ОТ СЪДИИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РАЙОНЕН СЪД - ГР. БЕРКОВИЦА, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩАТА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНАТА КАРТА

СТАНОВИЩЕ

 

От съдиите и служителите на Районен съд - гр. Берковица,

във връзка с предстоящата реорганизация на съдебната карта на районните съдилища и районните прокуратури на територията на Република България

 

         Във връзка с предвижданата в доклада промяна на съдебната карта на районните съдилища за преструктуриране на границите на съдебните райони и закриването на Районен съд гр. Берковица, чрез преобразуването му в отделение, филиал или пункт на Районен съд - Монтана, считаме, че това ще доведе до влошен и ограничен достъп до правосъдие на населението, живеещо на територията на Община Вършец и Община Берковица. Нашето становище е, че това ще доведе до понижаване качеството, бързината и ефективността на съдопроизводството. Мотивите ни за това се следните:
още информация...
КРИТЕРИИ ЗА ПРОМЯНА В СЪДЕБНАТА КАРТА НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА
ЗНАЧЕНИЕТО НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В СТРУКТУРАТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА.
КРИТЕРИИ ЗА ПРОМЯНА ВСЪДЕБНАТА КАРТА НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА.


doklad-sadebna-karta1.pdf [6.63 Mb] (сваляния: 326)

t8-doklad.pdf [4.28 Mb] (сваляния: 198)

още информация...
Годишен отчетен доклад за 2014 г.
Годишен отчетен доклад за дейността на Районен съд Берковица за 2014 г.: od-brs-2014.pdf [378.75 Kb] (сваляния: 102)
още информация...
Декларации по чл.12, т.2 от ЗПУКИ
 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

Декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ

1. Юлия Борисова Петрова

01.doc [32 Kb] (сваляния: 127)

2. Мариела Костова Маркова

02.doc [32.5 Kb] (сваляния: 80)

3. Анани Павлов Младенов

04.doc [32.5 Kb] (сваляния: 89)

4. Светлана Трифонова Ценова

05.doc [32 Kb] (сваляния: 80)

5. Ирен Христова Пашкулева

06.doc [32 Kb] (сваляния: 90)

6. Каменка Димитрова Димитрова

07.doc [32 Kb] (сваляния: 52)

7. Любка Александрова Лазарова

08.doc [32 Kb] (сваляния: 58)

8. Петя Валериева Иванова

11.doc [32 Kb] (сваляния: 67)

9. Таня Георгиева Йорданова

12.doc [32 Kb] (сваляния: 56)

10. Светлана Николова Петрова

13.doc [32 Kb] (сваляния: 61)

11. Нина Любенова Андреева

14.doc [31.5 Kb] (сваляния: 70)

12. Валерия Чавдарова Павлова

15.doc [32 Kb] (сваляния: 60)

13. Райна Петрова Иванова

16.doc [32 Kb] (сваляния: 50)

14. Георги Крумов Якимов

17.doc [32 Kb] (сваляния: 73)

 

още информация...
Годишен отчетен доклад за 2013 г.
Годишен отчетен доклад за дейността на Районен съд Берковица за 2013 г.:od-brs-2013.pdf [320.62 Kb] (сваляния: 111)
още информация...
СЪДЕБНИ ГАРАНЦИИ И ДЕПОЗИТИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изплащането на СЪДЕБНИ ГАРАНЦИИ И ДЕПОЗИТИ за ВЕЩИ ЛИЦА, съгласно т. 2.2 и т. 2.4 от Правилата за определяне на реда за откриване на набирателни сметки и Протокол № 24 на Висш съдебен съвет, ще се извършва всекидневно по банков път след представяне на необходимите разходни документи /фактура и декларация по чл. 43, ал.5 от ЗДДФЛ/.

Суми за СЪДЕБНИ ГАРАНЦИИ И ДЕПОЗИТИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА, НЕПОТЪРСЕНИ в законоустановения давностен срок една година от датата, когато са станали изискуеми, се КОНФИСКУВАТ и внасят в приход на държавния бюджет.

ДЕПОЗИТИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА, изплащани от бюджета, се разплащат до края на бюджетната година!

още информация...
ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

От 15 февруари 2013 година с изменение в Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на Бюрата съдимост се въведе възможност за издаване на електронно свидетелство за съдимост.

Електронно свидетелство за съдимост се издава само за лица, за които не са съставени бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а НК. В останалите случаи свидетелство за съдимост се издава по общо установения ред, регламентиран в Наредбата.

още информация...
Годишен отчетен доклад за 2012 г.
Годишен отчетен доклад за дейността на Районен съд Берковица за 2012 г.:od-brs-2012.doc [554 Kb] (сваляния: 96)
още информация...
Тарифа за държавните такси

ТАРИФА

за държавните такси, които се събират от съдилищата

по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)

 

Приета с ПМС № 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 30.05.2008 г., изм. и доп., бр. 24 от 12.03.2013 г., изм., бр. 35 от 2.05.2017 г., в сила от 2.05.2017 г.

 
Изтеглете я от тук:
          В DOC формат: Тарифа за държавните такси
          В PDF формат: Тарифа за държавните такси
още информация...
Годишен отчетен доклад за 2011 г.
Годишен отчетен доклад за дейността на Районен съд Берковица за 2011 г.:od-brs-2011.doc [387 Kb] (сваляния: 93)
още информация...
Провеждане стаж на стажант-юристи
Заповед относно реда за провеждане на стажа на стажант-юристите в Районен съд Берковица: zapoved_staj_stajant_juristi.pdf [119.58 Kb] (сваляния: 109)
Заповед относно реда за провеждане на допълнителен стаж на стажант-юристите в Районен съд Берковица: zapoved_dopylnitelen_staj.doc [13.97 Kb] (сваляния: 67)
още информация...
Годишен отчетен доклад за 2010 г.
Годишен отчетен доклад за дейността на Районен съд Берковица за 2010 г.: od-brs-2010.doc [396.5 Kb] (сваляния: 93)
още информация...
Годишен отчетен доклад за 2009 г.
Годишен отчетен доклад за дейността на Районен съд Берковица за 2009 г.od-brs-2009.doc [363.5 Kb] (сваляния: 156)
още информация...
Годишен отчетен доклад за 2008 г.
Годишен доклад за дейността на Районен съд Берковица за 2008 г.od-brs-2008.doc [335.5 Kb] (сваляния: 187)
още информация...
Годишен отчетен доклад за 2007 г.
Можете да си свалите пълния текст на годишния отчетен доклад на Районен съд Берковица от тук:
или последвайте линка "още информация...", за да го прочетете он-лайн.
още информация...
Заявления по заповедното производство
Заявленията, свързани със заповедното производство по новия ГПК, в сила от 1 март 2008 г. са публикувани в извънредния брой 22 на Държавен вестник от 28. 02. 2008 г.
Можете да ги изтеглите от тук:
 
още информация...