Районен съд - Берковица > Върнати след обжалване > Върнати след обжалване - ноември 2019 г.

Върнати след обжалване - ноември 2019 г.


18 декември 2019.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

4.11.2019

431

2.9.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

373/2018

2

4.11.2019

449

17.9.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

160/2019

3

7.11.2019

403

8.8.2019

Апелативен съд - София

НОХД

 

457/2017

4

12.11.2019

393

6.8.2019

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

 

359/2018

5

13.11.2019

430

2.9.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

85/2019

6

13.11.2019

459

27.9.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

187/2019

7

15.11.2019

357

16.7.2019

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

 

653/2018

8

15.11.2019

460

27.9.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

172/2019

9

15.11.2019

479

7.10.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

122/2019

10

21.11.2019

536

6.11.2019

Окръжен съд - Монтана

ЧНД

 

262/2019