Районен съд - Берковица > Върнати след обжалване > Върнати след обжалване - октомври 2018 г.

Върнати след обжалване - октомври 2018 г.


1 ноември 2018.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

1.10.2018

365

4.7.2018

Административен съд - Монтана

АНД

43/2018

2

1.10.2018

370

6.7.2018

Административен съд - Монтана

АНД

99/2018

3

1.10.2018

398

16.7.2018

Административен съд - Монтана

АНД

100/2018

4

4.10.2018

469

7.9.2018

Административен съд - Монтана

АНД

478/2017

5

19.10.2018

471

7.9.2018

Административен съд - Монтана

АНД

120/2018

6

23.10.2018

473

7.9.2018

Административен съд - Монтана

АНД

128/2018

7

24.10.2018

467

7.9.2018

Административен съд - Монтана

АНД

129/2018

8

25.10.2018

313

14.6.2018

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

978/2017