Районен съд - Берковица > --- > Граждански дела - септември 2017

Граждански дела - септември 2017


2 октомври 2017.

Районен съд - Берковица
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2017г. до 30.9.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 2/2016 ВЕЩНИ ИСКОВЕ А.И.И. ЕТ К.5.И.Ц. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 15.9.2017г.
2 Гражданско дело No 655/2016 Искове, основани на неоснователно обогатяване Е.Й.Й. С.Н.Е.,
К.А.Е.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 18.9.2017г.
3 Гражданско дело No 859/2016 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.И.А. В.Е.М.,
В.А.Г.,
В.Г.Г.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 27.9.2017г.
4 Гражданско дело No 149/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД П.А.Ц. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 18.9.2017г.
5 Гражданско дело No 201/2017 Искове за развод и недействителност на брака Н.Г.Г. С.М.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 1.9.2017г.
В законна сила на 26.9.2017г.
6 Гражданско дело No 332/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.В.Я. Н.Г.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 20.9.2017г.
7 Гражданско дело No 356/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.С.И. Н.С.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 1.9.2017г.
8 Гражданско дело No 384/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.И.Б. Н.В.Н. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 1.9.2017г.
9 Гражданско дело No 400/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Б.В.Г.,
Л.Г.Г.
Е.С.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 21.9.2017г.
10 Гражданско дело No 432/2017 Делба К.И.К.,
Б.И.Ц.,
М.Е.К.
В.К.Б. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 11.9.2017г.
11 Гражданско дело No 743/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Т.Х.Т. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 20.9.2017г.
12 Гражданско дело No 757/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД К ГРУП ЕООД,
Б.К.К.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 12.9.2017г.