Районен съд - Берковица > График заседания > За Ваша информация

За Ваша информация


21 май 2020.
Електронна Поща : berkovitsa-rs@justice.bg
 
Графикът на съдебните заседания се обновява ежедневно.

Районен съд Берковица разполага с две заседателни зали.

В деня на заседанието се изнася списък на делата за тази дата пред съответната зала.