Районен съд - Берковица > Доклади и обяви > Тарифа за държавните такси

Тарифа за държавните такси


16 март 2012.

Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс.
Изтеглете я от тук: