П Р О Т О К О Л

гр. БЕРКОВИЦА,21.05.2020 год.

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………..……………………в публично съдебно заседание на  21.05.2020 г……….……….в състав:

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ФИЛИПОВА

              

                            Съдебни заседатели: 1.

     2.

 

                                                                  

при участието на секретаря ……С. Петрова.....…......…..…….……….

и прокурора……Андонова..……...….………….сложи за разглеждане  АНД……..97…..по описа за 2020 г..…………………докладвано от съдията Филипова….…….………………………….……………… на поименното повикване в….09.30……....…………….часа се явиха:

          ОБВИНЯЕМИЯТ редовно призован се явява лично.

РП Берковица редовно призовани се явява прокурор Андонова.

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

          ОБВИНЯЕМИЯ: Да се даде ход на делото.

          СЪДЪТ

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ход на делото и го докладва.

С постановление от 25.02.2020 г. РП Берковица е внесла предложение обвиняемия Д.В.А. да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл.345, ал.2 НК.

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам предложението Да се приемат материалите по бързото производство.

СЪДЪТ снема самоличност на обвиняемия както следва:

Д.В.А., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, работя и живея в София, с ЕГН **********.

СЪДЪТ разяснява на обвиняемия правата, които има в настоящото производство, както и правото му на отводи спрямо съдебния състав и секретаря.

          ОБВИНЯЕМИЯ: Разяснени са ми правата. Нямам искания за отвод.

          СЪДЪТ приканва обвинямия да даде обяснения.

ОБВИНЯЕМИЯ: Прибирах се бях в село. Автомобила го купих от втори, трети собственик, които не са свършили работа да сменят номерата. Намерих собственика, който се оказа, че е в чужбина. Каза, че ще се върне декември. Не знам дали са ми правили проверки в системата. Не са ми правили проблеми в София и където и да е. Купих го от София, не си спомням името на лицето от който го купих. Не съм ходил при нотариус, защото той не е имал пълномощно, но ми даде контактите на по-предишния собственик. Имах голям и малък талон. Автомобила не беше прехвърлен, защото не беше на лицето, от което го купих, а на по-предишен собственик. Исках да го мина на преглед, платих си данък, не знаех че ще последва такова нещо като цяло. Към момента не бях собственик на автомобила, просто го управлявах. Знаех, че лицето от което съм взел автомобила не е истинския собственик на автомобила. Даде ми контактите на истинския собственик на автомобила, свързах се с него и той ми каза, че ще се прибере декември. Колата беше изрядна, винетка, нов преглед, платени данъци. Исках да си го прехвърля автомобила. Казаха ми, че ще ми напишат акт и наказателно постановление. Отивам да си заверя акта в Лом и там ми казаха, че има образувано дело. Стресирах се.

СЪДЪТ

                             О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРИЕМА и приобщава чрез огласяването им доказателствата  събрани по ДП 266/2019 г.

          ЧЕТАТ се писмените доказателства.

ДАВА възможност на прокурора да вземе становище във връзка с изнесеното в днешното съдебно заседание фактическо положение.

ПРОКУРОРА: Няма да взема становище.

СЪДЪТ констатира, че при разглеждане на делото в съдебната фаза се установят нови фактически положения, които налагат делото да бъде върнато на прокурора. В хода на ДП е възприето въз основа на показанията на служителите на РУ Берковица, извършили проверка и на получени данни за прехвърляне собствеността върху автомобила, управляван от обвиняемия, Че последният не е изпълнил задължението си в определения срок да извърши пререгистрация на автомобила; последната е прекратена служебно и към момента на извършената проверка обвиняемия е управлявал конкретното МПС без валидна регистрация. От обясненията, които бяха дадени в днешното съдебно заседание (такива не са давани на ДП) се установи, че обвиняемият не е придобил собствеността върху автомобила по предвидения за това в закона ред, поради което и не е имал задължението, нито възможността да извърши пререгистрация на МПС. Тези нови фактически обстоятелства са основание за приложение разпоредбата на чл.378, ал.3 НПК, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по внесеното предложение за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия Д.В.А..

ВРЪЩА делото на прокурора за преценка с оглед установените нови фактически положения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в предвидения в НПК ред.

          ПРОТОКОЛЪТ приключи в 10.20 ч. и бе изготвен в с.з.

 

           

          СЕКРЕТАР:                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: