Мотиви към решение, постановено на 22.08.2019г. по АНД № 261 по описа на Районен съд Берковица за 2019 г.

 

Производството е по реда на чл.375 НПК, във вр. с чл.78а от НК.

 Образувано е по постановление на прокурор при Районна прокуратура    гр.Берковица, с което се предлага  З.Д.Ц., на 77 години, роден на *** ***, общ. Вършец, ул. Двадесет № 3, българин, български гражданин, женен, неосъждан, основно образование, пенсионер, с ЕГН ********** да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено  административно наказание по чл. 78а, ал. 1 от НК за това, че на 19.07.2019 г. около 12.07 ч. в с. Драганица, общ. Вършец, обл. Монтана, по улица Първа, управлявал МПС, а именно товарен автомобил ГАЗ-63 /МОЛОТОВ/ с инв. № 004-Б-1493 и двигател № 63 З  3070766, което не било регистрирано по надлежен ред, т.е. този предвиден в чл. 140, ал. 1 от ЗДвП – престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК.

С решение от 22.08.2019 година съдът призна обвиняемия за виновен по повдигнатото обвинение и като прие, че са налице условията по чл.78а, ал.1 НК, го освободи от наказателна отговорност и му наложи административно наказание глоба в размер на 1000.00 лева при приложение на разпоредбата на чл.78А НК във връзка с чл.345, ал.2 НК.

         За да достигне до това решение, съдът взе предвид събраните в хода на ДП доказателства. От тях се установява следното :

 

Обвиняемият е роден на *** ***. Неосъждан. На 19.07.2019 година дежурен автопатрул на РУ- Вършец спрял за проверка на ул. Първа в с. Драганица МПС товарен автомобил ГАЗ-63 Молотов, с ивн. № 004-Б-1493 и двигател № 63 3 3070766. Автомобилът се управлявал от обвиняемия Ц.. При извършена справка в КАТ било констатирано, че процесното МПС не е регистрирано по надлежния ред и за него на са били издавани регистрационни табели. Същото било собственост на МНО и в последствие било продадено на обвиняемия, за което същия представил фактура за покупко- продажба, но пререгистрирането му на името на Ц. не било извършено. Обвиняемият е правоспособен водач на МПС. За извършеното нарушение на ЗДвП му бил съставен АУАН.

При така изложената фактическа обстановка е видно, че на 19.07.2019 г. в с. Драганица, общ. Вършец по ул. „Първа” обвиняемият управлявал МПС – товарен автомобил ГАЗ-63 Молотов, с ивн. № 004-Б-1493 и двигател № 63 3 3070766, който е без надлежна регистрация. За извършеното престъпление по чл345, ал.2 от НК в закона е предвидено наказание лишаване от свобода за срок до една година или с глоба от 500.00 лв. до 1000.00 лева.

Обвиняемия е неосъждан. От деянието не са настъпили съставомерни имуществени вреди. Налице са всички предпоставки за приложението на чл.78а от НК, поради което съдът е длъжен да освободи обвиняемия от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание. Съдът му наложи глоба в минималния размер от 1000.00 лева.

 

С такива мотиви съдът постанови решението си.

  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: