Мотиви към решение, постановено на 20.08.2019г. по АНД № 260 по описа на Районен съд Берковица за 2019 г.

 

Производството е по реда на чл.375 НПК, във вр. с чл.78а от НК.

 Образувано е по постановление на прокурор при Районна прокуратура    гр.Берковица, с което се предлага  Я.Й.Р., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН **********  да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено  административно наказание по чл. 78а, ал. 1 от НК за това, че на  19.07.2019 г. около 11.00 ч. в гр. Берковица, по ул. Александроска, с посока на движение от центъра на града към кв. Раковица управляван МПС – лек автомобил „БМВ 320Д” с ДК № СА 3602 РС с прекратена регистрация от 18.07.2019 г. по чл. 143, ал.15 ЗДвП с влязъл в сила договор за покупко – продажба на МПС от 17.05.2019 г., което МПС не е регистрирано по надлежния ред, предвиден в чл. 140, ал.1 ЗДвП – престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК.

С решение от 20.08.2019 година съдът призна обвиняемия за виновен по повдигнатото обвинение и като прие, че са налице условията по чл.78а, ал.1 НК, го освободи от наказателна отговорност и му наложи административно наказание глоба в размер на 1000.00 лева при приложение на разпоредбата на чл.78А НК във връзка с чл.345, ал.2 НК.

         За да достигне до това решение, съдът взе предвид събраните в хода на ДП доказателства. От тях се установява следното :

 

Обвиняемият е роден на *** ***. Неосъждан. На 17.05.2019 година закупил лек автомобил”БМВ 320 Д” , който не регистрирал в предвидения за това двумесечен срок. На 18.07.2019 година на основание чл.143, ал.15 от ЗДвП регистрацията била служебно прекратена. На 19.07.2019 година служители на РУ Берковица забелязали движещия се пред тях автомобил и решили да му извършат проверка. Подали сигнал със стоп – палка, но вместо да спре, обвиняемият потеглил рязко и се опитал да се скрие от органите на реда. Започнало преследване, при което обвиняемият допуснал редица нарушения на ЗДвП. На входа на кв.Раковица бил спрян. Пристигналите на място служители по КАТ установили прекратената регистрация на МПС и съставили АУАН.

При така изложената фактическа обстановка е видно, че на 19.07.2019 г. в град Берковица по ул. „Александровска” обвиняемият управлявал МПС – лек автомобил с марка БМВ – 320 Д, който е без надлежна регистрация. За извършеното престъпление по чл345, ал.2 от НК в закона е предвидено наказание лишаване от свобода за срок до една година или с глоба от 500.00 лв. до 1000.00 лева.

Обвиняемия е неосъждан. От деянието не са настъпили съставомерни имуществени вреди. Налице са всички предпоставки за приложението на чл.78а от НК, поради което съдът е длъжен да освободи обвиняемия от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание. Съдът му наложи глоба в минималния размер от 1000.00 лева.

 

С такива мотиви съдът постанови решението си.

  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: