О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

ГР. БЕРКОВИЦА, 20.08.2019г.

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр. Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 20 август……………………………………………… през две хиляди и деветнадесета година…….….......………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Н. Андреева………………………………и в присъствието на прокурора…. Соколова ………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….………..………………….АН дело 256 описа за 2019г………...……….. като се запозна с материалите по делото, прие за установено следното:

 

Делото е образувано по постановление на Районна прокуратура – Берковица, с което се предлага К.Д.М. роден на *** г. в гр. София, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН **********  да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено  административно наказание по чл. 78а, ал. 1 от НК за това, че на  15.07.2019 г. г. между 09.00 ч. и 09.30 ч. в с. Бързия, от стая на първия етаж в частен дом на ул. Христо Ботев № 66, отнел от владението на Васил Георгиев Тимчев с ЕГН ********** *** вещи – пари в размер на 350.00 лв., държани в черно кожено портмоне, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои , като случая е маловажен и преди приключване на производството вещите (парите) са върнати на собственика.

В конкретния случай от материалите по делото е видно, а такава квалификация е дадена и от прокурора, че случаят е маловажен. Стойността на отнетото имущество е под една определена за страната минимална работна заплата. В хода на ДП сумата е възстановена на пострадалия. В тези случаи разпоредбата на чл.218б, ал.1 НК предвижда наказание глоба, което да бъде наложено по административен ред от съответния началник на РУ.

Като установи, че са налице условията на чл.218б НК, на основание чл.378, ал.4, т.3 НПК съдът

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство, образувано срещу  обвиняемия К.Д.М., роден на *** г. в гр. София, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН ********** за това, че на 15.07.2019 г. г. между 09.00 ч. и 09.30 ч. в с. Бързия, от стая на първия етаж в частен дом на ул. Христо Ботев № 66, отнел от владението на Васил Георгиев Тимчев с ЕГН ********** *** вещи – пари в размер на 350.00 лв., държани в черно кожено портмоне, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои, като случая е маловажен и преди приключване на производството вещите (парите) са върнати на собственика   – престъпление по чл.197, ал.3, вр. чл. 194, ал.1 от НК.

 

ИЗПРАЩА делото на Началника на РУ Берковица за приложение разпоредбата на чл.218б, ал.1 НК.

 

Определението подлежи на обжалване или протест пред ОС - Монтана в седемдневен срок от днес.

След влизане в сила иззетите веществени доказателства, послужили за разкриване на престъплението, да се върнат на собственика.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: