Мотиви по Решение  от 05.09.2018г. по АНД№250/2018г. по описа на РС-Берковица

 

Производството е по реда на чл.375 и сл. НПК и е образувано по постъпило постановление изх. №666/17.08.2018 г. на  прокурор при Районна прокуратура гр.Берковица, с което е направено предложение до съда за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на Д.М.Д., ЕГН ********** ***, българин, бълг.гражданин, неженен, с основно образование, безработен - за това, че на 16.06.2018г. около 13,10 часа по по ул.”Усин Керим” в гр.Берковица управлявал МПС – товарен автомобил „Мерцедес Спринтер“ с рама № WDB9036621R327077 и с поставени чужди регистрационни табели HD044035, които регистрационни табели са издадени за друго моторно превозно средство - престъпление по чл.345, ал.1 от НК.

В съдебно заседание прокурорът поддържа направеното предложение.

Обвиняемият  се явява в съдебно заседание и признава  вината си.

За да се произнесе по направеното от прокурора предложение съдът се запозна подробно със становищата на страните и въз основа на събраните по делото доказателства прие за установена следната фактическа обстановка.

На 16.06.2018г. свидетелят Никодим Еленков Алексов, полицейски служител при РУ МВР-Берковица бил на работна смяна заедно с колегата си Петър Александров Дренярски, около 13,10 часа се намирали в гр.Берковица, на ул.”Усин Керим”. Спрели за извършване на проверка след подаден сигнал със стоп-палка по образец движещ се товарен автомобил „Мерцедес Спринтер“ с поставени чужди регистрационни табели. Автомобила се управлявал от обвиняемият Д.М.Д.. При извършената справка се установило, че управлявания от Д. автомобил е регистриран по надлежния ред в Република България с регистрационни номера РВ 5709 ТС. Полицейските служители веднага уведомили ОДЧ при РУ-Берковица. За установеното нарушение е съставен и съответния АУАН с № 559-572190/16.06.2018г., с който били иззети и цитираните чужди регистрационни табели.

Разпитан в качеството на обвиняем Д.М.Д. се признава за виновен,обяснява, че закупил товарният автомобил, който бил с български номера с пловдивска регистрация. Когато пристигнал с автомобила в гр.Берковица свалил регистрационните номера и на тяхно място сложил чужди транзитни табели. Това го направил, тъй като искал влизайки в махалата, хората да си помислят, че е закупил товарния автомобил от чужбина като нов внос.

При така установените факти съдът прие следните правни изводи.

Поставяйки контролни знаци – регистрационни табели с HD044035, които регистрационни табели са издадени за друго моторно превозно средство  и управлявайки го  на 16.06.2018г., в гр. Берковица, по улица „Усин Керим”, обв.Д. е осъществил от обективна страна състава на престъпление по чл.345,ал.1  НК.

От субективна страна обвиняемият Д. е действал при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 НК, тъй като деецът е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването на тези последици.

За осъщественото от обвиняемия престъпление по чл.345,ал.1  НК , към момента на извършване на деянието, законът предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба от петстотин до хиляда лева.Съдът взе предвид, че деецът не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а НК, не е причинено увреждане, което да съставлява тежка телесна повреда, както не е причинена смърт, не са налице доказателства деецът да е бил в пияно състояние, не са налице множество престъпления, а престъплението не е извършено спрямо орган на власт при или по повод изпълнение на службата му, поради което прие, че са налице предпоставките за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност по реда на чл.78а НК. Следва да се наложи на обвиняемия административно наказание „Глоба” в размер от 1000 лв. до 5 000 лв.

За да определи размера на административното наказание, съгласно чл.54 и сл. НК съдът  взе предвид смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства. Обвиняемият признава вината си и съдейства за установяване на истината по делото, към момента на извършването на деянието и до постановяване на настоящото решение не са установени други негови противообществени прояви, ето защо и при съобразяване на имущественото състояние и доходите на обвиняемия, съдът прие, че е налице значителен превес на смекчаващите над отегчаващите вината обстоятелства, поради което определи наказанието в размер на минимума предвиден в закона – 1 000 лв.

Водим от гореизложеното, съдът,постанови решението си.

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: