П Р И С Ъ Д А

 

гр. Берковица, 04.10.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА, в открито заседание на четвърти октомври две хиляди и осемнадесета година в следния състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

 

                                                                                          

при секретаря   Таня Йорданова …..като сложи за разглеждане докладваното от съдията Георгиева наказателно частен характер дело № 366 по описа за 2018 год.,ВЪЗ ОСНОВА на ЗАКОНА и ДОКАЗАТЕЛСТВАТА по ДЕЛОТО

 

П Р И С Ъ Д И:

 

             ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Б.Ц., роден на ***год., българин, с бълг. гражданство, с висше образование, неосъждан, женен, работи, с адрес ***  с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 02.07.2017 година около 08.00 часа, в с. Бързия, общ. Берковица причинил лека телесна повреда на Ц.Д.П. ***с ЕГН:**********, изразяваща се в подкожен хематом на площ 1/1см,подкожен хематом на площ 4/2,5см в областта на долния ръб на долната челюст вдясно, подкожен хематом на площ 2/2см в областта на долния ръб на долната челюст вляво, бледосиньо червеникаво кръвонасядане на площ на площ 1/0,3см по ръба на долната челюст вляво,мораво синкаво кръвонасядане на площ 9/5см в задната повърхност на дясната мишница към лакътя,охлузване на кожата на същото място на площ 2,5/0,7см ,покрито с кафеникава коричка, 3 кръгловати синкави насядания ,образуващи дъговидна конфигурация с диаметър 1см.,както и силна болка в гърлото при преглъщане поради гълтане на езика, довели до причиняване на болка и  страдание без разстройство на здравето, престъпление по чл. чл. 130, ал. 2 от НК, като го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение по чл. 130, ал. 1 от НК, поради което на осн. чл. 130, ал. 2 от НК във връзка с чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на по 1000 лева, вносима в полза на Държавата по сметка на Бюджета на Съдебната власт.

     ОСЪЖДА подсъдимия Н.Б.Ц. - със снета по делото самоличност да заплати на Ц.Д.П. ***с ЕГН:********** сумата от 500 лева, представляваща обезщетение за претърпените от нея неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания, от непозволеното увреждане в резултат на престъплението по чл. 130, ал. 2 от НК, извършено на 02.07.2017 година, както и 152лв. обезщетение за имуществени вреди ,като за разликата до пълно предявения размер на иска от 5 000 лева, ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

    ОСЪЖДА подсъдимия Н.Б.Ц. - със снета по делото самоличност да заплати на Ц.Д.П. ***с ЕГН:********** сумата в общ размер 312.00   лева, представляваща разноски направени от тъжителката в настоящото производство, а именно заплатена държавна такса по делото в размер на 12.00 лв.,  300.00 лева заплатен адвокатски хонорар.

    ОСЪЖДА подсъдимия Н.Б.Ц. - със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Районен съд Берковица сумата от 50.00 лева, представляваща държавна такса върху уважената част на гражданския иск, както и 5.00 лв. ДТ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

         Присъдата може да се обжалва пред Окръжен съд – Монтана в 15 - дневен срок от днес.

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: