Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 01.10.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД- Берковица………………………………….…………… в публично заседание на 14 септември………………………………………… през две хиляди и осемнадесета година………….....………………………в състав:

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Н. Андреева………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 222 по описа за 2018г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 17-0243-001400/03.11.2017 г, издадено от Началник на РУ Берковица на Ф.Г.М. ***, с ЕГН ********** на основание чл. 175, ал.1, т.5 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца за нарушение на чл. 123, ал. 1, т. 1 от ЗДвП.

 

Жалбоподателят обжалва наказателното постановление и моли съда да го отмени или измени. Твърди, че преди просто се возел с колата. Сега осъзнава, че е правил доста грешки и е проявявал небрежно отношение. Твърди, че към 2017г. няма други нарушения на правилата за движение при управление на МПС. От както работи не е нарушавал ЗДвП и осъзнава неразумните си постъпки в още по- голяма степен. Допълнително е мотивиран от това, че вече сам се труди и получава заплата. Глобата в максимален размер би го затруднила, тъй като живее на квартира, има разходи за ток, вода, храна, за транспорт до работата. Лишаването от правоуправление за период от 6 месеца ще доведе до невъзможност да изпълнява задълженията си по трудов договор и работодателят му ще го освободи от работа. Намирането на нова работа е трудно, поради увеличеното търсене, а работните места са малко. Продължителното оставане без работа ще затрудни издръжката му, за която може сам да се грижи, защото е трудоспособен и здрав.

Въззиваемата страна не изпраща представител в съдебно заседание, както и не взема становище по жалбата.

 

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът прие следното :

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт в предвидения от закона срок. При извършената служебна проверка не се установиха нарушения на процесуални правила.

Установена е следната фактическа обстановка:

На 25.10.2017 година около 01.20 часа в град Берковица, на ул. Александровска, на 48м. преди входа на з. Металик, до ШПВСК- Берковица, с посока на движение от центъра на града към бензиностанция ОМВ жалбоподателят управлявал лек автомобил с марка „ОПЕЛ ВЕКТРА” с рег. номер М 05 63 ВВ и реализирал ПТП, при което счупил стълб на уличното осветление; не останал на място, за да установи последиците от ПТП и не уведомил съответните органи. Установен е на следващия ден след извършени оперативно – издирвателни мероприятия от страна на служителите на РУ по сведения на очевидци и след установяване местонахождението на автомобила. За констатираното нарушение на жалбоподателя бил съставен АУАН, а по – късно въз основа на него и НП, с което АНО приел, че е налице нарушение на чл.123, ал.1, т.1 ЗДвП. По така установената фактическа обстановка напрактика не се спори.

Целта на съдебното обжалване на НП е да бъде намален размера на наложеното наказание. В тази връзка жалбоподателят излага редица доводи, нито един от които не подкрепен с доказателства. От представената справка е видно, че жалбоподателят е систвемен нарушител на ЗДвП. Това е бил мотива и на АНО да наложи най – тежкото предвидено в закона наказание. Настоящият състав намира, че ако жалбоподателят действително полага труд, то за него няма да е затруднение заплащането на определената глоба. Липсват доказателства трудовата му дейност да е свързана с необходимост да управлява МПС. Все пак съдът намира, че санкцията в тази част следва да бъде изменена, като му бъде наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 месеца. По този начин жалбоподателят ще понесе наказанието си за извършеното нарушение, без да бъде ограничена прекомерно възможността да полага труд.

По тези съображения съдът намира жалбата за частично основателна,  , поради което

 

 

 

Р    Е    Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0243-001400/03.11.2017 г, издадено от Началник на РУ Берковица, В ЧАСТТА, с което на Ф.Г.М. ***, с ЕГН ********** на основание чл. 175, ал.1, т.5 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200.00 лева за нарушение на чл.123 ЗДвП и го ИЗМЕНЯ в частта, в която за същото нарушение му е наложено наказание „лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца”, вместо което му НАЛАГА наказание „лишаване от право да управлява МПС за 4 месеца”.

 

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                           

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: