М О Т И В И 

 

към Решение  по АНД № 281

  по описа за 2018 г. на Районен съд Берковица,

втори наказателен състав

 

 

         Делото е образувано по постановление на Районна прокуратура – Берковица за внасяне в съда на предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК, против обвиняемия А.В.Д., ЕГН ********** *** е за извършено престъпление по чл.345 ал.1 от НК за това, че на 19.05.2018г. около 01,10 часа в с.Замфирово, Община Берковица, по ул.”Иван Вазов „с посока на движение от ул.Карл Маркс, управлявал МПС – лек автомобил „Ситроен Ксантия“ с рама № VF7X11A00061A5049, като си служил с контролни знаци – регистрационна табела с ДК № СА 2269 РА, издадени за друго МПС, а именно лек автомобил „БМВ 316И“, регистрирано на името на Александър Петров, ЕГН ********** от гр.София.

        За Районна прокуратура-Берковица, редовно призовани,  се явява  районен прокурор М.Соколова. Прокурорът поддържа изцяло така повдигнатото обвинение, като счита за безспорно установено по делото обвиняемият да е осъществил състава на престъплението по чл. 345, ал. 1 във връзка с ал. 1 от НК и че са налице предпоставките на чл. 78а от НК, за което предлага същият да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба в размер около минимума на предвиденото в закона.

         Обвиняемият редовно призован   , се явява  в съдебно заседание и с упълномощен защитник и не оспорва констатациите по внесеното постановление.

       След като се запозна със събраните при разследването доказателства, съдът намира за установено следното от фактическа страна:

На 19.05.2018г. свидетеля Петър Александров Дренярски, полицейски служител при РУ МВР-Берковица бил на работна смяна заедно с колегата си Александър Тодоров, около 01,45 часа пристигнали в с.Замфирово, Община Берковица след получен сигнал за реализирано пътно-транспортно произшествие. Установили на място, че на ул.”Иван Вазов” пред дом № 3 е блъснат паркиран лек автомобил „Сузуки Суифт“ с ДК № М 7136 ВМ, като имало щети по цялата предна част на автомобила. Непосредствено пред същия намерили на пътното регистрационна табела СА 2269 РА, деформирана и побита, изпаднала от ПВЦ рамката, в която се поставя. От намиращите се на улицата свидетели и собственика на цитирания блъснат автомобил установили, че на съседната улица се намира автомобил, който причинил удара. Свидетелят Дренярски заявява, че на ул.”Н.Ценов” намерили паркиран встрани от пътя лек автомобил „Ситроен Ксантия“ без регистрационни табели със следи от удар в предната си част. Установило се, че същият автомобил бил управляван от А.В.Д., който изгубил контрол над управлението и се ударил с управлявания от него лек автомобил лек автомобил „Ситроен Ксантия“ в паркирания лек автомобил „Сузуки Суифт“ с ДК № М 7136 ВМ. След направени справки се установило също така, че обвиняемия А.Д. е неправоспособен, а лек автомобил „Ситроен Ксантия“ е регистриран на името на Детелинка Иванова Живкова от гр.Берковица и му е бил издаден регистрационен № М 0851 ВХ. Намерената на пътното платно регистрационна табела СА 2269 РА била издадена на друго МПС, а именно лек автомобил „БМВ 316И“, регистрирано на името на Александър Петров, ЕГН ********** от гр.София.

За установеното нарушение е съставен и съответния АУАН с № 572212/19.05.2018г., издадени са и още 3 броя АУАН за установените други нарушения.

Извършен е оглед на местопроизшествие, като е иззета регистрационна табела № СА 2269 РА, изготвен е и съответния фатоалбум.

По досъдебното производство в качеството на свидетели са разпитани Петър Александров Дренярски, Пенка Георгиева Александрова, Детелинка Иванова Живкова, Георги Любенов Вачев, Галина Иванова Александрова, Исус Милков Борисов.

В хода на досъдебното производство лицето Александър Петров, собственик на лек автомобил „БМВ 316И“ с ДК № СА 2269 РА, сръбски гражданин с постоянен адрес в гр.София и настоящ адрес в гр.Сливница е търсен и на двата адреса, но не е установен и разпитан.

Гореописаната фактическа обстановка се доказва по безспорен и категоричен начин от събраните по делото доказателства, а именно – самопризнание на обвиняемия А.В.Д.  Алексиев  на досъдебното производство, свидетелски показания, акт за установяване на административно нарушение, наказателно постановление, справка за съдимост, събрани в досъдебното производство и в съдебно заседание.

Съдът кредитира изцяло самопризнанието на подсъдимия и показанията на свидетелите, дадени на досъдебното производство, тъй като същите са последователни, логически свързани, непротиворечиви и подкрепящи се от останалите доказателства по делото. Съдът кредитира безусловно и приложените акт за установяване на административно наказание и наказателно постановление.

След преценка на всички доказателства по делото съобразно разпоредбата на чл.14 от НПК – поотделно и в тяхната съвкупност, съдът счита, че обвиняемият А.В.Д.   е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.345 ал.1 от НК тъй като на 19.05.2018г. около 01,10 часа в с.Замфирово, Община Берковица, по ул.Иван Вазов с посока на движение от ул.Карл Маркс, управлявал МПС – лек автомобил „Ситроен Ксантия“ с рама № VF7X11A00061A5049, като си служил с контролни знаци – регистрационна табела с ДК № СА 2269 РА, издадени за друго МПС, а именно лек автомобил „БМВ 316И“, регистрирано на името на Александър Петров, ЕГН ********** от гр.София .

Съдът счете, че са налице предпоставките за прилагане на чл.78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност на лицето, с налагане на административно наказание :

1. Деянието е извършено умишлено и за него е предвидено наказание лишаване от свобода до 1  година или глоба от от 500 до 1000лв.

2. Обвиняемият към датата на извършване на деянието не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този раздел.Същият видно от приложената по ДП справка за съдимост е реабилитиран,тъй като наложеното му с предходна присъда наказание глоба е погасено по давност;

3. От деянието не са причинени имуществени вреди.

Поради гореизложеното съдът призна за виновен А. Иванов Алексиев   за извършено от него престъпление  по чл.345 ал.1 от НК и на основание чл.78а ал.1 от НК го освободи от наказателна отговорност и му наложи административно наказание глоба в размер на 1 000 лева.

При определяне размера на наказанието съдът взе предвид следното:

Субект на престъплението е вменяемо, пълнолетно, неосъждано физическо лице. Тъй като обвиняемият А.В.Д.     е безработен съдът счита, че глоба в по-голям размер ще създаде големи затруднения у него за изплащането й, с оглед на съдът счита, че следва да му се наложи наказание към минимума.

Причините за извършване на деянието са незачитане на правовия ред в Република България и в частност правилата на Закона за движение по пътищата.

Законодателят в разпоредбата на чл.12 от ЗАНН визира, че наказанията се налагат с цел са да предупреди и превъзпита нарушителя към спазване на административния и правов ред в Република България.

Съдът счита, че с посоченото по-горе наказание ще бъдат постигнати целите както на специалната, така и на генералната превенция.

Съдът не намира, че са налице отегчаващи вината обстоятелства.

Като смекчаващи наказателната отговорност обстоятелства съдът приема чистото съдебно минало на обвиняемия, самопризнанията му и явното разкаяние от негова страна за извършеното деяние.

 Съдът намира, че наказание в този размер ще принуди подс.Д. да преосмисли отношението си към спазване на законите.

По гореизложените съображения, съдът постанови решението си.

 

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :