Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 19.11.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………………………………………… в публично заседание на 08 ноември………………………………………… през две хиляди и осемнадесета година………….....………………………в състав:

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.Петрова………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 282 по описа за 2018г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 16-0996-000324/27.04.2016 г, издадено от Началника на РУ Берковица на В.Ж.Н. ***, с ЕГН ********** на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 179, ал.3, т.4, от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300.00 лева и по чл. 183, ал.1, т.1, пр.2 ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10.00 лева за нарушения на чл.139., ал.5 и на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП.

 

Жалбоподателят оспорва наказателното постановление и моли съда да го отмени. Навежда общи доводи за нарушение на материалния и процесуалния закон.

Въззиваемата страна не изпраща представител в съдебно заседание, както и не взема становище по жалбата.

 

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът прие следното :

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт в предвидения от закона срок. При извършената служебна проверка не се установиха нарушения на процесуални правила.

 

Установена е следната фактическа обстановка:

На 03.02.2016 година около 14.40 часа жалбоподателят управлявал лек автомобил с марка „Фолксваген голф” с рег. номер СА 1437МР по второкласен II-81 с посока на движение към град София и на разклона Чапраза бил спрян за проверка от служители на РУ Берковица, които констатирали, че водачът управлява МПС без да е закупил и залепил валиден винетен стикер. Не носел и контролния талон от СУ. За тези нарушения на жалбоподателя бил съставен АУАН, а по – късно въз основа на него е издадено и атакуваното НП. Разпитани в съдебно заседание служителите, констатирали нарушенията и  съставили АУАН потвърждават констатациите, отразени в АУАН.

При така установените факти, съдът намира издаденото НП за незаконосъобразно по следните съображения:

ЗДвП въвежда изискване МПС, които се движат по републиканската пътна мрежа да имат закупен и залепен на предното стъкло валиден винетен стикер. Водачите пък са длъжни да носят в себе си и при поискване да представят документи, един от които е контролния талон към СУ. Неизпълнението на тези задължения представляват нарушения, за които законът предвижда наказания за водачите на МПС. Редовно съставените актове по ЗДвП имат доказателствена сила. В конкретния случай фактическата обстановка е безспорно установена, установени са извършените от жалбоподателя нарушения. Последните са правилно преценени от АНО, който е приложил правилно закона и е наложил предвидените в него наказания.

 

По тези съображения съдът

 

Р    Е    Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0996-000324/27.04.2016 г, издадено от Началник на РУ Берковица, с което на В.Ж.Н. ***, с ЕГН **********на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 179, ал.3, т.4, от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300.00 лева и по чл. 183, ал.1, т.1, пр.2 ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10.00 лева за нарушения на чл.139, ал.5 и на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП.

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

           

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: