Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 19.11.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД- Берковица……………………………………………… в публично заседание на 18 октомври………………………………………… през две хиляди и осемнадесета година………….....………………………в състав:

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св. Петрова………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 215 по описа за 2018г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 17-0243-001031/ 10.08.2017 г., издадено от Началника на РУ Берковица на М.С.К. ***, с ЕГН **********, на основание чл. 181, т.6, пр.2 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 30.00 лева.

 

Жалбоподателят оспорва наказателното постановление като неправилно, незаконосъобразно и необосновано и моли съда да го отмени. Твърди, че описания състав на нарушение в АУАН и НП се разминават с действително настъпилите събития на място и категорично не е извършил посочените нарушения. В представени по делото писмени бележки развива тезата, че към момента на проверката не е имал качеството водач, не знае изобщо чий е този мотопед, а последният просто бил паркиран, когато той преминал край него.

 

Въззиваемата страна не изпраща представител в съдебно заседание, както и не взема становище по жалбата.

 

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът прие следното :

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт в предвидения от закона срок. При извършената служебна проверка не се установиха нарушения на процесуални правила.

От доказателствата по делото се установи, че на Установена е следната фактическа обстановка:

На 26.07.2017 година около 00.18 часа дежурният автопатрул спрял за проверка жалбоподателят, който управлявал мотопед „Хонда” с рег. С 31 64 Р по ул. Огоста в град Берковица, с посока на движение от ул. Александровска към ул. Ашиклар. Мотопедът бил технически неизправен. Според поазанията на разпитаните свидетели ауспухът бил повреден, без шумозаглушител, а само куха тръба. При движение мотопедът издавал прекалено силен шум, за което били постъпили и оплаквания. За констатираното нарушение на жалбоподателя бил съставен АУАН, а по – късно въз основа на него и НП, с което АНО приел, че е налице нарушение на чл.139, ал.1, т. 1 от ЗДвП.

Съдът намира за законосъобразно издаденото НП. Редовно съставените актове по ЗДвП имат доказателствена стойност за отразените в тях факти. Констатациите се подкрепят напълно и от показанията на разпитаните свидетели. Установената фактическа обстановка безспорно сочи на нарушение, извършено от жалбоподателя. АНО правилно е установил фактите и е приложил съответната санкционна норма. В конкретния случай не е приложима и разпоредбата на чл.28 ЗАНН. Служебно известен на съда е факта, че при проверката служителите са констатирали и други нарушения, в т.ч. и управление на МПС без наличие на сключена задължителна застраховка „ГО”.

 

По тези съображения съдът намира жалбата за неоснователна,  а издаденото НП за законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено и

 

 

 

Р    Е    Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0243-001031/ 10.08.2017 г., издадено от Началника на РУ Берковица, с което на М.С.К. ***, с ЕГН **********, на основание чл. 181, т.6, пр.2 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 30.00 лева.

 

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                           

РАЙОНЕН СЪДИЯ: