Р Е Ш Е Н И Е

за поправка на очевидна грешка

ГР.БЕРКОВИЦА, 03.07.2018 г.

Гр.д. 243/2017 година

 

         Постъпила е молба за поправка на очевидна фактическа грешка от Р.Т.Л.. В предоставения срок ищццата В.П.Т. не взема становище по молбата. Съдът намира, че не се налага разглеждане на молбата в открито съдебно заседание.

         След като се разгледа гр.д. № 432/2017 г. по повод постъпилата молба, съдът констатира, че е допусната очевидна фактическа грешка в диспозитива на определението от 14.02.2018 година, като административния адрес на поставения в дял на Р.Т.Л. „Гараж в сграда” е записан в гр. Берковица, жк Заряница вместо жк Изгрев.

Ето защо молбата, подадена на основание чл.247 ГПК е основателна, поради което

        

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на определението си от 14.02.2018 година, като административния адрес на поставения в дял на Р.Т.Л. „Гараж в сграда” се чете  „….жк Изгрев” вместо „…..жк Заряница”.

        

         Решението подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

                                                                                             

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ :