Мотиви към решение, постановено на 16.02.2018г. по АНД № 32 по описа на Районен съд Берковица за 2018 г.

 

Производството е по реда на чл.274а, ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 НПК, във вр. с чл.78а от НК.

 Образувано е по постановление на прокурор при Районна прокуратура    гр.Берковица, с което се предлага  Л.З.Р. роден на ***г***1, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, осъждан и реабилитиран, ЕГН********** да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено  административно наказание по чл. 78а, ал. 1 от НК за това, че на:  

-14.01.2017година в град Берковица, по ул“Александровска“ при управление на МПС –лек автомобил „Рено“, модел „Меган“, ДК№М8262АР, собственост на Иво Йорданов Давидков, ЕГН********** *** носел униформено облекло с емблеми и пагони на „пътна полиция“- риза стар образец с надпис и емблема на „пътна полиция“ и риза нов образец с емблеми и надпис „пътна полиция“ и пагони с три черти „тип сержант“, както и за това, че

-на 16.01.2017година в обитавано от него жилище в град Берковица, ж.к. “Стара планина“, бл. “Детелина“, №1, ет.2, ап.6 държал един брой синя лампа –актуално подвижно устройство за подаване на пробляскваща синя светлина за обозначаване на МПС със специален режим на движение; един брой пластмасова стоп-палка с надпис „МВР“; един брой светлоотразителна жилетка с надпис „Пътна полиция“ и „traffic police“, които дрехи и принадлежности са свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители на МВР и в нарушение на чл.151 ал.6 от ЗМВР /Забранява се на лица, неопровомощени със закон да използват униформено облекло, символи и отличителни знаци, полицейски лампи, маскировъчни качулки или надписи, въведени в структурите на МВР и показващи принадлежност към тях.

С решение от 16.02.2018 година съдът призна подсъдимия за виновен по повдигнатото обвинение и като прие, че са налице условията по чл.78а, ал.1 НК, го освободи от наказателна отговорност и му наложи административно наказание глоба в размер на 1000.00 лева при приложение на разпоредбата на чл.78А НК във връзка с чл.274а, ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 НК.

         За да достигне до това решение, съдът взе предвид събраните в хода на ДП доказателства и  изслуша обясненията на подсъдимия. От тях се установява следното :

На 14.01.2017година, около 19.20 часа в град Берковица служители на РУ“ПОЛИЦИЯ“-Берковица спрели за проверка лек автомобил с марка „Рено“, модел “Меган“, ДК № М8262 АР, управляван от обв. Л.З.Р..

В хода на извършване на проверката било установено, че Р. е облечен във формено облекло с емблеми и пагони на „пътна полиция“: риза стар образец с надпис и емблема на „пътна полиция“ и под нея с втора риза нов образец с емблеми и надпис „пътна полиция“ и пагони с три черти „тип сержант“.

При проведения разговор Р. обяснил, че е облечен по този начин поради това, че е бивш служител на МВР и в подкрепа на твърдението си показал членска карта №7166 с надпис и знак „Съюз на българските командоси“ с отразени имена Л. Русинов на латиница, , специален код „Делта“ с №11/22. Въпросният документ той заявил, че му е бил издаден от бившия му шеф докато работел като охрана на МОЛ в град София.

Р. управлявал МПС без да притежава СУ, за което му бил съставен акт за установяване на административно нарушение.

За изясняване на случая бил отведен в сградата на РУ-Берковица. С Протокол за доброволно предаване от 14.01.2017година Р.  предал носените от нето ризи, един брой формен зимен панталон/стар образец/- тъмно син с подплата, членска карта на командосите №7166 с името на Л. Русинов и други вещи, които подробно са описани в Протокола на лист 30, том 1 от ДП.

На 16.01.2017година отново с Протокол за доброволно предаване са Р. предал и три броя мобилни телефони, един брой батерия за телефон, шест броя сим-карти, както и пластики без сим-карти /ст.31 от том 1 по ДП/.

На 16.01.2017година за времето от 10.46 часа до 12.58 часа е извършено претърсване и изземване в жилище, обитавано от Р.,***, където били намерени и иззети следните вещи с пряко отношение към деянието : синя сигнална лампа с кабел, захранващ с накрайник за 12волта за лек автомобил; свидетелство за регистрация част първа №005292729; стоп –палка, пластмасова, с надпис „МВР“ и стикер „трафик сигнализация“;  сива шапка с емблема „полиция“; цветна снимка с изображение на мъж и жена, като лицето от мъжки пол (Р.) е облечено с дреха с надпис „пътна полиция“;  светлоотразителна жилетка с надпис на гърба „пътна полиция“ и друг надпис „traffic police“; колан, черен текстилен с метална катарама с изображение на лъв; 3бр. свидетелства за регистрация на МПС с номера №001624105, №004188366, №001048424; лична карта с №640017679 на лицето Александър Якимов Марков, ЕГН**********; свидетелство за управление на МПС с №237171370 на лицето Александър Якимов Марков, 3бр.свидетелства за регистрация част втора на МПС с номера 002521858; 001048424; 003637425.

По ДП е била назначена и изготвена  експертиза, по която вещото лице е установило, че иззетите с протокол за претърсване и изземване на 16.01.2017година от дома на Р. *** синя лампа –подвижно устройство за подаване на пробляскваща синя светлина за обозначаване на МПС със специален режим на движение; пластмасова стоп-палка с надпис „МВР“ и светлоотразителна жилетка с надпис „Пътна полиция“ и „traffic police“ са актуални съгласно Наредба №1з-1429/01.06.2011г. на МВР. Тъмносинята шапка с надпис „Полиция“ е част от старата униформа на МВР до 2010 година и не е актуално. Риза стар образец с надпис и емблема на „пътна полиция“ и риза нов образец с емблеми и надпис „пътна полиция“ и пагони с три черти „тип сержант“, които обвиняемия носел по време на извършената полицейска проверка на 14.01.2017г. също са актуални съгласно Наредба №1з-1429/01.06.2011г. на МВР. Носения от него зимен панталон е актуален съгласно наредбата, но съгласно нея е без отличителни знаци и в този му вид се използва и от частни охранителни фирми, като работно облекло.        Представената от Р. членска карта на съюза на командосите е автентична, но с изтекла валидност до 31.12.2015година.

Видно от приложена по делото справка няма данни Р. да е бил служител на МВР.

Другите документи, иззети по досъдебното производство, не са предмет на престъплението, за което на Р. е повдигнато обвинение в настоящото производство и материалите са отделени в отделно досъдебно производство.

При така изложената фактическа обстановка е видно, че за времето от 14.01.2017годна до 16.01.2017година в град Берковица при условията на продължавано престъпление обв. Л.З.Р., ЕГН********** *** Вереница носил униформено облекло и държал принадлежности, свързани с изпълнението на служебните задължения на служителите на Министерството на вътрешните работи. С носенето и държането в обитавания от него дом в град Берковица на униформено облекло, символи, отличителни знаци и полицейска лампа, въведени в структурите на МВР и показващи принадлежност към тях в нарушение на чл.151 ал.6 от ЗМВР, деянието е осъществено и завършено от обективна страна. Деянието е извършено при форма на вина „пряк умисъл“ по смисъла на чл.11 ал.2 от НК, тъй като обвиняемия е съзнавал, че носи и държи символи, въведени в структурите на МВР и показващи принадлежност към тях, без да е служител на МВР. Според чл.151 ал.6 от ЗМВР е забранено на лица, неопровомощени със закон, да използват униформено облекло, символи и отличителни знаци, полицейски лампи, маскировъчни качулки или надписи, въведени в структурите на МВР и показващи принадлежност към тях. Нарушаването на тази забрана представлява престъпление по чл.274а ал.1 от НК.  Извършеното от Р. е и в условията на продължавано престъпление.

За извършеното престъпление по чл274а, ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 от НК в закона е предвидено наказание лишсаване от свобода за срок до три години или пробация.

Обвиняемия е осъждан и реабилитиран. От деянието не са настъпили съставомерни имуществени вреди. Налице са всички предпоставки за приложението на чл.78а от НК, поради което съдът е длъжен да освободи обвиняемия от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание. Съдът му наложи глоба в размер на 1000.00 лева, а всички иззети вещи, предмет на престъплението, са иззети в полза на държавата и е постановено тяхното унищожаване.

 

С такива мотиви съдът постанови решението си.

  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: