МОТИВИ                                         НОХД 13/ 2018г.

                                                                                18.01.2018год.

 

       С Обвинителен акт на РП-Берковица подсъдимият С.Д.И. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин,  неженен, неосъждан, със средно образование, безработен,  ЕГН **********  ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ на 07.01.2018г., в гр.Берковица, в 16,50ч., с посока на движение от ул.“Александровска” към ул.“Тинтява”, при кръстовището на ул. „Мусала” и ул. „Райко Даскалов”, управлявал лек автомобил, марка „Мицубиши Лансер” с рег.№ М 0261ВА, след употреба на алкохол и с концентрация на такъв в кръвта над 1,2 на хиляда или 1,55 на хиляда, установено по надлежен ред с помощта на техническо средство „Алкотест 7510, с фабр.№ ARBB0070, тариран и годен за употреба до 09.05.2018г   -. престъпление по чл.343б ал.1 от НК

       Прокурорът поддържа обвинението така както е предявено като навежда доводи,че деянието е безспорно доказано и моли съда за осъдителна присъда.     

              В  съдебно заседание подсъдимият  ,нередовно призован,не се явява и не сочи уважителни причини за неявяването си.

       Предвид на това съдът даде ход и разгледа делото при условията на чл.269 от НПК с участието на служебно назначен защитник.

      Доказателствата по делото са писмени и гласни.

       Съдът ,след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство,както и във връзка с доводите и съображенията на страните,приема за установено следното:

      Подсъдимият С.Д.И. - роден на ***г*** ивее в същия град. Не е осъждан за престъпление от общ характер.

       На  07.01.2018г., в гр. Берковица, на кръстовището на ул. „Мусала” и ул. „Райко Даскалов, служители от РУ –Берковица в състав : Т.Г. и П.Д. спрели за проверка лек автомобил “Мицубиши Лансер” с рег. № М 0261 ВА, който се движел от ул. „Александровска” към ул. „Тинтява”. При проверката полицаите установили, че водач на МПС-то е С.Д.И.. Той бил изпробван за наличие на алкохол с техническо средство „Алкотест 7510” с фабр. № ARBB0070. Уредът отчел наличие на алкохол-1,55 в издишания от водача въздух. На И. бил съставен акт за нарушението и издаден талон за кръвна проба, но същият отказал да даде кръв за изследване..Последният не се  явил в болничното заведение и не  е дал кръв за изследване .

       От приложената по делото справка за съдимост на л.15- 16 от Бързото производство №9/2018г. по описа на РУ на МВР-Берковица е видно, че подсъдимият И.  към момента на извършване на деянието    не е осъждан и не е освобождаван  от наказателна отговорност по реда на чл.78А от НК  .

           Гореизложената фактическа обстановка се установява от свидетелските показания на П.Д.,дадени лично в съдебно заседание и тези на Т.Г.,прочетени при условията на чл.281 от НПК. Фактическата обстановка се потвърждава от събраните по делото  писмени  доказателства .    

          При така установената фактическа обстановка и при този разбор на доказателствата  съдът намира, че с деянието си подс. И. е осъществил от обективна и от субективна страна състава на чл.343б,ал.1 от НК.

        Причините за извършване на престъплението-пренебрежително отношение към установения правов ред и в частност към правилата за движение.

          Предвид гореизложеното съдът призна подс. С.Д.И.  за ВИНОВЕН по предявеното му обвинение. При определяне на вида и размера на наказанието съдът съобрази всички обстоятелства с правно значение за неговата индивидуализация.       

         Съдът определи на подс.И. наказание при условията на чл.54 от НК  като прие  ,че не са налице  изключителни и многобройни смекчаващи вината обстоятелства го определи ,при превес на смекчаващи вината обстоятелства .Подсъдимият не е осъждан за престъпление от общ характер и не е наказван по административен ред.Подсъдимият на Бързото производство е признал вината си ,дал е обяснения,с което е съдействал за разкриване на обективната истина.За престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до три години и глоба от 200лв. до 1000лв.  Отчитайки липсата на определен минимум, съдът на осн. чл.54 НК го определи към минималния размер от 3 месеца  ЛОС, което на осн.чл.66,ал.1 от НК отложи с изпитателен срок от 3 г., считано от влизане на присъдата в сила, както наложи и кумулативно наказание ГЛОБА в размер на 200 лв./двеста лева/.

         На следващо място, съобразявайки с императивната разпоредба на чл. 343г от НК съдът наложи на подсъдимия и допълнително наказание по чл.37, ал.1,т.7 НК – лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/,месеца считано от влизане на присъдата в сила. При определяне размера на кумулативното наказание съдът отчете и това, че съгласно чл.174,ал.1 от ЗДвП се налага такъв вид наказание в размер от 1 до 12 месеца за управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда до 1.2 на хиляда включително. Отнесено към текста на престъплението по чл.343б,ал.1 от НК съдът приема, че лишаването от правоуправление следва да бъде в рамките на максималния размер с оглед установената концентрация на алкохол , което да съответства на използваната от законодателя възходяща градация в наказанията по ЗДвП и НК. Съдът приема, че времето изминало от нарушението до постановяване на присъдата, през което подсъдимият е бил лишен от възможността да управлява МПС не е достатъчно за преосмисляне на поведението му и съобразяването му занапред с установените в ЗДвП правила, поради което следва да бъде продължено до посочения размер. Доколкото при констатиране на нарушението от подсъдимия е било иззето СУМПС и контролен талон, съдът приема, че е налице хипотезата за временно отнемане лишаване от право да управлява МПС, поради което и са налице предпоставките за приложение на чл.59,ал.4 НК, като бъде зачетено времето на лишаване от правоуправление по административен ред.

 

       С така наложеното по вид и размер наказание съдът счита,че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция,наказанието да въздейства поправително,възпитателно и предупредително по отношение на този подсъдим,както и по отношение на останалите граждани.

       Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: