Мотиви към решение , постановено на 08.02.2018г. по АНД №486 по описа за 2017г., от Районен съд-Берковиц- 08.02.2018год.

 

 

Производството е по реда на чл. 375 и сл. от НПК във вр. с чл.78а от НК.

       Образувано е по постановление на прокурор при Районна прокуратура    гр.Берковица, с което се предлага обвиняемия М.Л.П. –  роден на ***г***, неосъждан, с                                                          основно образование, работи в „Роси –Мари“-с. Замфирово,                                                          ЕГН********** да бъде признат ЗА ВИНОВЕН  в това,че от 15.05.2017г. в село Замфирово на ул. “Поп Андрей“, №16, без да е сключил граждански брак заживял на съпружески начала с лице от женски пол –Веселина Десиславова Виолетова, ЕГН**********, която не е навършила 16 години - престъпление по чл.191, ал.1 от НК, да  бъде освободен от наказателна отговорност и му бъде наложено административно наказание съгласно чл.78 А от НК.

   Обвиняемият М.Л.П.   на ДП  се признава за виновен за извършеното деяние. В съдебно заседание се явява лично и отново признава вината си.

   Районна прокуратура град Берковица ,редовно призовани, се представляват от прокурор- В.Давидов ,който поддържа предложението за освобождаване от наказателна отговорност и пледира за налагане на административно наказание към минималния размер.

   Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, доводите на  обвиняемия и становището на прокурора, намира за установено следното:

   Обвиняемият М.Л.П. *** . Не е осъждан за извършени престъпления от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а ал. 1 от НК.

На неустановена по делото дата св. Веселина Виолетова се запознала с обв. М.Л.П.. От средата на месец май 2017 година двамата заживели на съпружески начала в домът на последния, който се намира на ул. “Поп Андрей“, №16 в село Замфирово. За това им съжителство съгласие дали и техните родители. Двамата ползвали обща стая, осъществявали полови контакти и установили отношения като съпрузи. В резултат на това им съжителство св. Веселина Виолетова забременяла.

         Гореизложената фактическа обстановка се потвърждава по безспорен и несъмнен начин от свидетелските показания на посочените по-горе свидетели , чиито показания съдът кредитира, като обективни и безпристрастни и  от писмените доказателства събрани на ДП.   

       Предвид възприетата и описана по–горе фактическа обстановка съдът намира, че обвиняемият М.Л.П.  е осъществил от обективна страна престъпният състав на чл. 191 ал. 1 от НК, като от   15.05.2017г. в село Замфирово на ул. “Поп Андрей“, №16, без да е сключил граждански брак заживял на съпружески начала с лице от женски пол –Веселина Десиславова Виолетова, ЕГН**********, която не е навършила 16 години .

     От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл – обвиняемият е съзнавал, че няма право да живее с ненавършило пълнолетие момиче.

     Анализът на събраните доказателства водят до извода, че по несъмнен начин обвиняемият П.   е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 191 ал. 1 от НК.

    Имайки предвид изложеното и при това тълкуване на закона, съдът признава за виновен обвиняемия М.П.   за извършеното деяние по чл. 191 ал. 1 от НК, като намира, че са налице предпоставките на чл. 78а, ал. 1, б. ”а” – б. ”в” от НК – т. е следва да бъде ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и да му се наложи АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1000.00 / хиляда / лева. В особената част на НК са предвидени за това престъпление наказания - до две години лишаване от свобода или пробация,както и обществено порицание.Подсъдимият  не е осъждан, досега по отношение на същия не е прилагано освобождаване от наказателна отговорност, а имуществени вреди от престъплението не са причинени – деянието е формално и не предвижда настъпване на вредоносен резултат.

         При определяне размера на глобата съгласно чл. 27 ал. 2 от ЗАНН и чл. 78а ал. 1 НК съдът съобрази, че подсъдимият е извършил престъпно деяние за първи път, има чисто съдебно минало, а видно от данните по делото се касае за мъж на сравнително млада възраст с неустановени месечни доходи, малко дете за издръжката на което трябва да се грижи , поради което съдът наложи размер на глоба предвиден в чл. 78а, ал. 1 НК при минимума. Съдът не определи по–голям размер глоба, считайки, че и наложения е съобразен с тежестта на извършеното деяние от обвиняемия П.  и другите обстоятелства по чл. 27, ал. 2 от ЗАНН, освен това липсват данни по делото, които да обосновават налагането на по – голям размер глоба.

              Водим от горното,съдът постанови решението си.

 

Председател: