Р Е Ш Е Н И Е

ГР. БЕРКОВИЦА, 16.02.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр. Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 16 февруари………………………………………… през две хиляди и осемнадесета година…….….....………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св. Петрова………………………………и в присъствието на прокурора…. Давидов ………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….………..………………….АН дело 32 описа за 2018г………...……….. въз основа на закона и доказателствата по делото:

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Л.З.Р. роден на ***г***1, българин, български гражданин, неженен, основно образование, осъждан и реабилитиран, ЕГН********** за ВИНОВЕН в това, че за времето от 14.01.2017годна до 16.01.2017година в град Берковица при условията на продължавано престъпление носил униформено облекло и държал принадлежности, свързани с изпълнението на служебните задължения на служителите на Министерството на вътрешните работи, а именно:

- на 14.01.2017година в град Берковица, по ул“Александровска“ при управление на МПС –лек автомобил „Рено“, модел „Меган“, ДК№М8262АР, собственост на Иво Йорданов Давидков, ЕГН********** *** носел униформено облекло с емблеми и пагони на „пътна полиция“- риза стар образец с надпис и емблема на „пътна полиция“ и риза нов образец с емблеми и надпис „пътна полиция“ и пагони с три черти „тип сержант“

- на 16.01.2017година в обитавано от него жилище в град Берковица, ж.к. “Стара планина“, бл. “Детелина“, №1, ет.2, ап.6 държал един брой синя лампа –актуално подвижно устройство за подаване на пробляскваща синя светлина за обозначаване на МПС със специален режим на движение; един брой пластмасова стоп-палка с надпис „МВР“; един брой светлоотразителна жилетка с надпис „Пътна полиция“ и „traffic police“, които дрехи и принадлежности са свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители на МВР и в нарушение на чл.151 ал.6 от ЗМВР /Забранява се на лица, неопровомощени със закон да използват униформено облекло, символи и отличителни знаци, полицейски лампи, маскировъчни качулки или надписи, въведени в структурите на МВР и показващи принадлежност към тях  – престъпление по чл.274а, ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 от НК

 

 НА ОСНОВАНИЕ чл. 78А във връзка с чл.274а, ал.1, във вр. с чл.26 ал.1 НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Л.З.Р. от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ “ГЛОБА” в размер на 1000,00 (хиляда) лева, платими в полза на държавата.   

 

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия със снета по делото самоличност и ЕГН да заплати по сметка на ОД на МВР Монтана сумата от 95.80 лв. разноски по досъдебното производство, както и сумата от 5 лв. ДТ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ОТНЕМА, на основание чл. 53, ал. 1, б. „а” от НК, в полза на държавата веществените доказателства: синя сигнална лампа с кабел, захранващ с накрайник за 12 волта за лек автомобил; свидетлство за регистрация част първа № 005292729; 1бр. стоп – палка, пластмасова, с надпис „МВР“ и стикер „трафик сигнализация“; 1бр. сива шапка с емблема „полиция“; цветна снимка с изображение на мъж и жена, като лицето от мъжки пол е облечено с дреха, горна с надпис „пътна полиция“; 1бр. светлоотразителна жилетка с надпис на гърба „пътна полиция“ и друг надпис „traffic police“; 1бр. колан, черен текстилен с метална катарама с изображение на лъв; 3бр. свидетелства за регистрация на МПС с номера № 001624105, № 004188366, № 001048424; 3бр. свидетелства за регистрация част втора на МПС с номера 002521858; 001048424; 003637425; два броя ризи с надпис „пътна полиция“ и един брой зимен панталон; членска карта на „Съюз на командосите“; три броя мобилни телефони, шест броя сим-карти и пластики.

 

 

       РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест пред ОС - Монтана в петнадесетдневен срок от днес.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: