Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 16.02.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………………………. в публично заседание на 26 януари……………………………………………………… през две хиляди и осемнадесета година………….....………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.Петрова………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 383 по описа за 2017г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 17-0243-000624/29.05.2017 г., издадено от Началник на РУ Берковица на Х.В.Д. ***, с ЕГН ********** на основание чл. 175, ал.1, пр.3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 3000 лв., на основание чл. 183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца.

Жалбоподателят оспорва наказателното постановление изцяло. Излага подробни доводи за наличие на процесуални нарушения в хода на административно наказателната процедура, като по същество отрича да е извършил посочените нарушения.

Въззиваемата страна не изпраща представител в съдебно заседание, както и не взема становище по жалбата.

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът прие следното :

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт в предвидения от закона срок. Установена е следната фактическа обстановка:

На 03.05.2017 година свидетелят М.Н. по време на нощното си дежурство изготвил докладна затова, че по – рано същия ден около 14.00 часа на кръстовището на ул. „Шабовица” и „Ал.Стамболийски” видял жалбоподателя да управлява л.а. „Опел Астра” с рег. номер М 2306 ВМ, при което извършил неправилна маневра – навлязъл в неговата лента за движение и извършвал кръгови движения. Още същата вечер в 21.50 часа ?! на жалбоподателя била връчена призовка да се яви в РУ – Берковица. На 04.05.2017 година въз основа на докладната бил съставен АУАН, в който била посочена фактическата обстановка, отразена в докладната, включително и това, че водачът извършва умишлени кръгови движения по целия участък от пътя, принуждавайки останалите участници в движението да спрат, за да предотвратят ПТП.  Актосъставителят приел, че е налице нарушение на чл.104б, т.2 и чл.100, ал.1, т.1 ЗДвП. Актът е подписан от жалбоподателя с възражение, че това са лични взаимоотношения между него и цивилния полицай подал оплакването. На 29.05.2017 година било съставено атакуваното НП, с което за приетите за извършени нарушения, жалбоподателят бил санкционират с глоба по чл.175а, ал.1, предл.3 от ЗДвП в размер на 3000 лева и било постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца и по чл.183, ал.1, т.1, предл.2 затова, че не носи контролния талон от СУ.

Тази фактическа обстановка се установява от представените по делото писмени доказателства, както и от показанията на разпитания по делото свидетел М.Н., изготвил докладната.  Останалите свидетели – актосъставителят и свидетелят по съставяне на акта заявяват, че същият е изготвен изцяло по подадената докладна записка, самите те не са присъствали и не са установили нарушенията и не са проверявали фактите. Свидетелят Н.Н., пътник в автомобила на жалбоподателя по време на инцидента, установява, че действително на 03.05.2017 година на въпросното кръстовище са се разминали със св.М.Н., който управлявал личния си автомобил. По това време не е имало други участници в движението. Заявява, че жалбоподателят не е извършвал кръгови движения, не е създавал предпоставка за ПТП. За миг преди да се разминат двете коли, автомобилът на жалбоподателя е поднесъл, но Д. не е губил управлението и не е реализирал предпоставка за ПТП.

 

При така установените факти съдът намира жалбата за основателна.

В случая липсва установено нарушение. Позовавайки се единствено на докладната на св.М.Н., не може да се приеме за безспорно установен факта на извършено нарушение. Такова се твърди единствено от него, но следва да се отбележи, че като изготвило докладна, това лице се явява заинтересовано да поддържа изнесените в нея факти. Извода за заинтересованост се налага и от направеното възражение в АУАН. Липсват други доказателства, които да установяват факта, че жалбоподателят е извършвал кръгови движения или че с поведението си на пътя е създал предпоставка за ПТП. Най – фрапиращо за настоящият състав се явява посоченото нарушение на чл.100, ал.1, т.1 ЗДвП – не носи контролния талон към СУ. Как е установен този факт, при положение, че на 03.05.2017 година жалбоподателят не е спиран за проверка?!. Задължение да носи, респ. да представя на контролните органи СУ и талон към него, лицето има само когато е проверяван в качеството на водач.

 

Неустановяването на нарушение, нарушените административно наказателни правила обосновават единствено извод за незаконосъобразност на издаденото НП.

 

По  изложените мотиви съдът

 

Р    Е    Ш   И :

 

ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 17-0243-000624/29.05.2017  г., издадено от Началник РУ Берковица с което на Х.В.Д. ***, с ЕГН ********** на основание чл. 175, ал.1, пр.3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 3000 лв., на основание чл. 183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца.

 

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                          

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: