МОТИВИ  :                                                           НОХД  25 / 2017 Г.

                                                                                26.01.2017год.

  

 С ОА на РП-Берковица З.Н.В.                                          роден на ***г***,  българин, български гражданин, неженен,с начално образование, безработен, осъждан, ЕГН ********** e обвинен  в  това, че на 12 срещу 13.01.2017г. в с.Мездрея, Община Берковица, на ул.Втора в близост до дом № 19, при условията на повторност, в съучастие като съизвършител с подсъдимия Д.С.Р. ***, чрез използване на МПС – лек автомобил „Пежо 405“ с ДК № ОВ 9892 АР, собственост на Сергей Атанасов С. ***, противозаконно отнел стари греди от покривна конструкция на обща стойност 23,47 лева от владението на М.Н.И. *** без съгласието на собственичката и с намерението противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен –престъпление по  чл.195, ал.1, т.4 предложение първо, т.7, във връзка с чл.194, ал.1 и във връзка с чл.20, ал.2 от НК 

Със същия обвинителен акт подсъдимия  Д.С.Р.- роден на ***г*** А, българин, български гражданин, женен,с начално образование, безработен, неосъждан, ЕГН ********** е обвинен   в това,че на 12 срещу 13.01.2017г. в с.Мездрея, Община Берковица, на ул.Втора в близост до дом № 19, в съучастие като съизвършител с подсъдимия З.Н.В. ***, чрез използване на МПС – лек автомобил „Пежо 405“ с ДК № ОВ 9892 АР, собственост на Сергей Атанасов С. ***, противозаконно отнел стари греди от покривна конструкция на обща стойност 23,47 лева от владението на М.Н.И. *** без съгласието на собственичката и с намерението противозаконно да ги присвои- престъпление по  чл.195, ал.1, т.4 предложение първо във връзка с чл.194, ал.1 и във връзка с чл.20, ал.2 от НК

      В  съдебно заседание подсъдимите   се явяват лично .Признават се за  виновни и дават кратки обяснения.

      Прокурорът поддържа обвинението по отношение на двамата подсъдими.Пледира на подс.Р. да бъде наложено наказание при приложение на разпоредбата на чл.55 ал.1 т.1 от НК като се приеме наличието на изключителни и многобройни смекчаващи вината обстоятелства и изпълнението на същото да се отложи на основание чл.66 ал.1 от НК.По отношение на подс.В. прокурорът пледира на същия да се наложи наказание при условията на чл.54 от НК,което същият да изтърпи ефективно с оглед наличието на предишни осъждания.

      Доказателствата по делото са писмени и гласни.

       Съдът ,след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство,както и във връзка с доводите и съображенията на страните,приема за установено следното:

      Подсъдимият  З.Н.В. е роден на *** ***, Община Берковица, неженен, безработен, с начално образование. Осъждан е за извършени престъпления от общ характер, като осъжданията му имат отношение към квалификацията на настоящето обвинение.

 Подсъдимият Д.С.Р. е роден на *** ***, женен, безработен, с начално образование. Не е осъждан за извършени престъпления от общ характер.

Двамата обвиняеми имат родствена връзка помежду си.

Свидетелката М.Н.И. *** помагала на свой съсед по имот да изчисти мястото от срутила се сграда, като вместо парично възнаграждение, И. получила гредите от сградата. Същите и били нужни за отопление през зимният сезон на 2016-2017г., тъй като поради финансови затруднения била в невъзможност да си закупи дърва за огрев. Свидетелката струпала на купчина гредите на улицата, на разстояние 25м. от дома си.

 На 12. срещу 13.01.2017г. късно вечерта подсъдимите З.Н.В. и неговият чичо Д.С.Р. пристигнали в с.Мездрея с ползвания от последния лек автомобил „Пежо 405“ с ДК № ОВ 9892 АР, за да търсят дърва в гората. Минавайки по ул.Втора видели оставените струпани греди в близост до къщата на свидетелката И. и решили поради лошите метеорологични условия да закарат част от тях в дома на подсъдимия Р., който се нуждаел от дърва за огрев, за да отоплява децата си. Двамата натоварили в багажника на автомобила тип „комби“ част от гредите, като ги закарали до дома на Р. ***, където ги разтоварили.

На 13.01.2017г. в 06,40 свидетелката М.И. тръгвайки за работа забелязала, че част от гредите липсват, като веднага сигнализирала в РУ МВР-Берковица.

 От разпита на свидетелката И. се установяват и липсващите движими вещи.

      В хода на разследването са установени извършителите на деянието, а именно подсъдимите Димчо Борисов и Мирослав Венетов. Част от инкриминираните вещи, а именно 5 броя тонколони „Нео“ с буфер са установени при свидетеля Н. Александров Илиев, който ги е закупил от подсъдимия Мирослав Венетов срещу сумата от 25 лева. В дома на подсъдимия Димчо Борисов са установени 6 броя чаши и чинийки за кафе /на стойка/, които с Протокол за доброволно предаване от 21.04.2016г. той предал.  

На досъдебното производство е назначена и изпълнена съдебно-оценъчна експертиза /л.14 от досъдебното производство/, като съгласно заключението на вещото лице към времето на извършване на инкриминираното деяние стойността на противозаконно отнетите греди е в размер на 23,47 лева.

      На ДП и в съдебно заседание  подсъдимите  признават своята вина, съжаляват и се разкайват за извършеното от тях деяние. Подсъдимите  дават и подробни обяснения кога и как са извършили деянието.  

         От субективна страна подсъдимите са съзнавали противоправния характер на деянието си. Същото е извършено при форма на вината – пряк умисъл, тъй като са предвиждали обществено опасните последици от противозаконното отнемане на чуждите движими вещи и са искали настъпването на тези последици. Деянието е квалифицирано, тъй като е извършено чрез използването на МПС. По отношение на подсъдимия З.В., то същият е извършил деянието при условията на повторност, тъй като е осъждан за извършването на друго такова престъпление като непълнолетен. Двамата подсъдими са съучастници и извършители на деянието. С оглед степента на обществена опасност за това деяние, то същата е висока, като са засегнати обществените отношения, свързани с опазването на собствеността. В случая следва да се приеме, че случаят е немаловажен, имайки предвид личността на двамата обвиняеми, единият от които е осъждан, наличието на квалифициращ признак, а именно използването на МПС, както и степента на настъпилите вредни последици, които не са незначителни, а именно отнемането на гредите в зимна обстановка, които свидетелката И. използвала за отопление.

При така изложената фактическа обстановка е видно, че подсъдимия З.Н.В. на 12 срещу 13.01.2017г. в с.Мездрея, Община Берковица, на ул.Втора в близост до дом № 19, при условията на повторност, в съучастие като съизвършител с подсъдимия Д.С.Р. ***, чрез използване на МПС – лек автомобил „Пежо 405“ с ДК № ОВ 9892 АР, собственост на Сергей Атанасов С. ***, противозаконно отнел стари греди от покривна конструкция на обща стойност 23,47 лева от владението на М.Н.И. *** без съгласието на собственичката и с намерението противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен – престъпление по чл.195, ал.1, т.4 предложение първо, т.7, във връзка с чл.194, ал.1 и във връзка с чл.20, ал.2 от НК и за подсъдимия Д.С.Р. – за това, че на 12 срещу 13.01.2017г. в с.Мездрея, Община Берковица, на ул.Втора в близост до дом № 19, в съучастие като съизвършител с подсъдимия З.Н.В. ***, чрез използване на МПС – лек автомобил „Пежо 405“ с ДК № ОВ 9892 АР, собственост на Сергей Атанасов С. ***, противозаконно отнел стари греди от покривна конструкция на обща стойност 23,47 лева от владението на М.Н.И. *** без съгласието на собственичката и с намерението противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.195, ал.1, т.4 предложение първо във връзка с чл.194, ал.1 и във връзка с чл.20, ал.2 от НК.

Деянието се доказва по категоричен и безспорен начин от събраните при разследването доказателства: Протокол за оглед на местопроизшествие, фотоалбум, протоколи за разпит на свидетели, справка за съдимост, справки-характеристики, заключение по изготвената съдебно-оценъчна експертиза, протокол за доброволно предаване, протоколи от проведени очни ставки и други писмени доказателства. Безспорно по делото е установено, че подсъдимите са извършили деянието, за което им е повдигнато обвинение, двамата признават своята вина, в подробности обясняват начина на извършване на същото, като техните самопризнания са напълно съотносими към събраните в хода на разследването доказателства. Всички факти и обстоятелства по делото безспорно доказват вината на подсъдимите В. и Р..

     От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл – подсъдимите са съзнавали общественоопасния характер на деянието,предвиждали са настъпването на неговите общественоопасни последици и са искали  настъпването на тези последици.

        Причините за извършване на престъплението са  ниско правно и обществено съзнание и култура,незачитане на чуждата собственост,пренебрежително отношение към установения обществен порядък.

        Предвид гореизложеното съдът призна двамата подсъдими за виновни за извършено престъпление по  чл.195, ал.1, т.4 предложение първо, т.7, във връзка с чл.194, ал.1 и във връзка с чл.20, ал.2 от НК за подс.В. и  по чл.195, ал.1, т.4 предложение първо във връзка с чл.194, ал.1 и във връзка с чл.20, ал.2 от НК- за подс.Р..

        При определяне на вида и размера на наказанието съдът съобрази всички обстоятелства с правно значение за неговата индивидуализация.  Съдът определи  и на  подсъдимия Р.   наказание при условията на чл.55 ,ал.1,т.1  от НК като прие,че  са налице изключителни и многобройни смекчаващи вината обстоятелства,при които и най-лекото предвидено в закона наказание ще се окаже несъразмерно тежко за подсъдимите,а именно пълните самопризнания по фактическата обстановка, направени от подсъдимите при разследването и в съдебно заседание, изразеното от него съжаление за извършеното, оказаната помощ при разследването за изясняване на цялостната фактическа обстановка и обективната истина,възстановяване на  причинените вреди, а също и причините за извършване на престъплението, основна от които – липсата на средства за препитание и  нуждата от средства ,което ги е мотивирало и е допринесло да извършат престъплението.

        Предвид на това съдът определи наказанието на този подсъдим  при условията на чл.55,ал.1,т.1  от НК и му наложи наказание –  наказание лишаване от свобода за срок от 5 /пет/ месеца.

      Съдът прецени,че не  са  налице законни пречки   за приложението на чл.66 ал.1 от НК и съдът намира,че за постигане целите на чл.36 от НК и преди всичко за поправяне и превъзпитание на подсъдимия не е наложително ефективно изтърпяване на наложеното му наказание,поради което съдът постанови изпълнението на същото да се ОТЛОЖИ за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ,считано от влизане в сила на настоящата присъда.

  При определяне на вида и размера на наказанието  на подс.В. съдът съобрази всички обстоятелства с правно значение за неговата индивидуализация.  Съдът определи  и на  подсъдимия    наказанието при условията на чл.55,ал.,т.1  от НК в размер на 5 /пет / месеца,но с оглед наличието на предходни осъждания на лишаване от свобода,изтърпявани и ефективно ,съдът определи наказанието да се изтърпи ефективно при първоначален „строг” режим.   

     С така наложеното по вид и размер наказание съдът,счита,че ще се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция,а наказанието да въздейства поправително,предупредително и възпитателно по отношение на тези подсъдими и по отношение на останалите граждани.

    При този изход на делото подсъдимите  следва да заплатят  по сметка на ОД на МВР-Монтана сумата от сумата от 21,16  лв. деловодни разноски – изплатено възнаграждение на вещо лице , по сметка на РС-Берковица сумата от 20лв. разноски по делото и по 5 / пет / лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист в полза на съдебната власт по сметка на РС-Берковица.

     Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ  :