МОТИВИ към Присъда  по НОХ дело БП№136/2017г. по описа на РС Берковица

 

По описа на РУ на МВР Берковица. е било образувано бързо производство № 90/2017г. водено срещу Ц.  В.  И. *** за извършено престъпление по чл.345, ал.2 от НК, затова че на  30.03.2017година, около 15.30ч., по път IV 81503, на 80 км., на 80км. от разклона с път III-815, с посока на движение от с. Гаганица към път III-815, обвиняемият управлявал МПС –лек автомобил марка „Форд, модел „Мондео“, с рама на двигателя № WF0AXXGBBAPP51497, собственост на Д.К.К.,***, като моторното превозно средство не било регистрирано по надлежен ред/било без регистрационни табели  .

Производството е приключило с обвинително заключение за повдигане на обвинение и предаване на съд на И. за извършено престъпление от ОХ по чл.345, ал.2 от  НК.

Районна Прокуратура гр.Берковица е внесла Обвинителен акт  срещу подсъдимия по посоченото обвинение  за престъпление по чл.345, ал.2 от НК .

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, прие за установено следното:

Подсъдимият И. е роден на ***г***. Осъждан е за престъпление от общ характер с 3 присъди. Последната от които е по НОХД 304/2014г. – 4 м. лишаване от свобода, ефективно. Всички наложени на подсъдимия наказания по предходни осъждания са изтърпяни.

На 30.03.2017г., около 15.30ч., на път IV 81503, на 80 км., с посока на движение от с. Гаганица към път III-815 служители от РУ-Берковица /Г., Д. и А./ спрели за проверка лек автомобил марка „Форд „, модел „Мондео“, управляван от подсъдимия Ц.В.И.. При проверката служителите от РУ-Берковица установили, че автомобилът няма регистрационни номера, следователно не е регистриран по надлежен ред. От номера на рамата било установено, че собственик на автомобила е Д.К.К.,***. Разпитан по делото той обяснил, че бил спрял от движение автомобила си на 26.01.2017г., а след това предал регистрационните табели в КАТ-Монтана. През месец март 2017г. подсъдимият Ц.И. закупил от свидетеля К. посочения автомобил, но без да оформят договор за покупко-продажба.На продавача подсъдимият обяснил,че го купува за части.Автомобилът бил без акумулатор. След закупуването на автомобила подсъдимият не го пререгистрирал, а продължил да го управлява, без надлежна регистрация, до момента на проверката.

Разпитан в качеството на обвиняем  на ДП подсъдимият е признал вината си,но не е сал обяснения.В хода на съдебното производство същият отново признава вината си и отказва да дава обяснения.

Противно на показанията на служителите на РУ –Берковица,които твърдят,че автомобила е бил в движение и спрял след подаден по образец сигнал,свид.М.Г.,който е приятел на подсъдимия твърди,че автомобилът изобщо не се е движел.Обяснява как двамата с подсъдимия стояли до автомобила и чакали да дойде камион,който да натовари лекия автомобил и да го закара на вторични суровини.Съдът не кредитира показанията на този свидетел имайки предвид това,че двамата с подсъдимия са близки приятели и същият е заинтересован от изхода на делото.

Горната фактическа обстановка се установява, както от приложените към досъдебното производство писмени и гласни доказателства, така и от самопризнанията на подсъдимия И. по време на досъдебното и съдебно производство.

От изложената по-горе фактическа обстановка могат да се направят следните правни изводи:

На инкриминираната дата и място подсъдимият Ц.В.И. е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил “Форд Мондео без регистрационни номера, което не е регистрирано по надлежния ред.

От субективна страна деянието е извършено при пряк умисъл, като подсъдимият е съзнавал обществената опасност на деянието, предвиждал е настъпването на обществено опасните последици и е целял именно това.

От обективна и субективна страна е осъществил състава на престъплението визирано в чл.345, ал.2 от НК, по който текст съдът го призна за виновен.

Съдът определи наказанието на подсъдимия И. за извършеното престъпление по чл. 345 ал.2 НК при условията на чл.54 НК и наложи  наказанието „лишаване от свобода” за срок от четири месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален „общ” режим в  затворническо общежитие от открит тип.

        При определяне на размера на наказанието на подс. И. за това деяние съдът прецени степента на обществената опасност на деянието, която определи като висока, предвид факта, че същият е управлявал МПС, без да е регистрирано и без регистрационни табели Като изключително висока съдът прецени и обществената опасност на  подсъдимия, изхождайки от предходните му осъждания - общо 3 броя присъди за извършване на различни по вид престъпления,последните две изтърпявани ефективно.

При горните съображения, съдът постанови решението си.

                   

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :