Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 18.04.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………………………………. в публично заседание на 16 март….………………………..………………………… през две хиляди и седемнадесета година…………….......………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 85 по описа за 2017г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

С Наказателно постановление № 27/03.02.2017 г., издадено от Началника на Митница Лом на Билиян Р.К. *** с ЕГН **********, на основание чл. 123, ал.1, чл.124, ал.1 и чл. 128, ал.3 от Закона за акцизите и данъчните складове е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000.00 лева и са отнети в полза на държавата 17 бр. кутии цигари марка „Давидов голд” без наличие на български акцизен бандерол, на стойност 19.36 лева, представляващи пазарната цена на стоката по смисъла на чл. 4, т.39 ЗАДС.

Жалбоподателят оспорва изцяло наказателното постановление и моли да бъде отменено. Твърди, че е цигарите закупил за лично ползване. Прави възражение, че акта е съставен от некомпетентен орган, както и че АНО неправилно  е възприел, че в случая липсва маловажен случай по смисъла на чл.28 ЗАНН.

Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът прие следното :

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт в предвидения от закона срок. При извършената служебна проверка не се установиха нарушения на процесуални правила. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

 

Установена е следната фактическа обстановка:

 

На 30.09.2016 година около 03.30 часа дежурен автопатрул на РУ – Берковица спрял за проверка лек автомобил с марка „Ауди А4”, управляван от жалбоподателя. В хода на проверката в багажното отделение на автомобила са намерени 17 броя кутии цигари с марка „Давидов голд” без български акцизен бандерол. Като преценили, че е налице нарушение на чл.123 ЗАДС, служителите на РУ – Берковица съставили АУАН, а по – късно въз основа на него от Началника на Митница Лом било издадено и атакуваното НП.

Тази фактическа обстановка се установява от представените по делото писмени доказателства, както и от показанията на разпитаните по делото свидетели.

В случая безспорно е налице нарушение на чл.123 ЗАДС. Тютюневите изделия подлежат на облагане с акциз. При реализацията им на вътрешния пазар те следва да са облепени със съответния бандерол, който доказва заплащането на дължимия акциз. Законът забранява държането, пренасянето, превозването, предлагането и продажбата на тютюневи изделия без бандерол, като нарушаването на тази забрана е скрепена със санкцията на чл.123 ЗАДС.

Не е налице нарушение на производството факта, че актът е съставен от служители на РУ – Берковица. Разпоредбата на чл.128 ЗАДС изрично оправомощава полицейските органи при констатирано нарушение на чл.123 от ЗАДС да съставят АУАН.

Не е налице и маловажност на случая. По разбиране на настоящия състав нормата на чл.126б ЗАДС, която определя случаите на маловажност, е специална по отношение на чл.28 ЗАНН. За да е маловажен случая следва двойния размер на акциза да не превишава 50.00 лева. От протокола на л.27 от делото е видно, че дължимия акцие е 59.98 лева или двойният му размер е 119.96 лева. Ето защо и случаят не е маловажен.

При определяне на наказанието АНО е взел предвид фактите и възраженията и е постановил налагане на глоба в минимален размер.

 

Като намира, че НП е законосъобразно, съдът

 

 

Р    Е    Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № № 27/03.02.2017 г., издадено от Началника на Митница Лом на Билиян Р.К. *** с ЕГН **********, на основание чл. 123, ал.1, чл.124, ал.1 и чл. 128, ал.3 от Закона за акцизите и данъчните складове е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000.00 лева са отнети в полза на държавата 17 бр. кутии цигари марка „Давидов голд” без наличие на български акцизен бандерол, на стойност 19.36 лева, представляващи пазарната цена на стоката по смисъла на чл. 4, т.39 ЗАДС.

 

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                          

РАЙОНЕН СЪДИЯ: