Мотиви към решение , постановено на 22.11.2016г. по АНД №334 по описа за 2016г., от Районен съд-Берковица-22.11.2016год..

 

Производството е по реда на чл. 375 и сл. от НПК във вр. с чл.78а от НК.

       Образувано е по Постановление на прокурор при Районна прокуратура    гр.Берковица, с което се предлага обвиняемия Х.М.Г.- роден на ***г***,българин,български гражданин,неженен,неосъждан,с основно образование,не работи , живее в гр.Берковица,кв. „Раковица“, ЕГН ********** след като бъде признат за виновен  в това ,че от началото на 2013 година до настоящия момент в частен дом в гр.Берковица, находящ се в кв. „Раковица“ на ул. „Мир“ № 80 заживял съпружески с непълнолетната и ненавършила 16 годишна възраст Ася Нелиева Маркова от същия град, ЕГН ********** ,без да сключи граждански брак, от което съжителство имат едно дете-Мари Христов М., родено на *** година - престъпление по чл.191, ал.1 от НК, да  бъде освободен от наказателна отговорност и му бъде наложено административно наказание съгласно чл.78 А от НК.

   Обвиняемият Х.М.Г.  се признава за виновен за извършеното деяние. В хода на съдебното производство моли съда да му наложи административно наказание към минималния размер предвид обстоятелството,че е безработен,жената с която живее също е безработна и имат новородено дете.

   Районна прокуратура град Берковица ,редовно призовани,не се представляват.

   Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, доводите на  обвиняемия и становището на прокурора, намира за установено следното:

   Обвиняемият Х.М.Г. ***. Не е осъждан за извършени престъпления от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а ал. 1 от НК.

         Непълнолетната свидетелка Ася Нелиева Маркова е родена на *** година. До началото на 2013 година живеела с родителите си в гр. Берковица, кв. „Раковица“ на ул. „Първи май“ № 55. След тази дата и след запознанството си с обвиняемия Х.М.Г., се преместила и заживяла на съпружески начала с него в дома му, находящ се в същия град и квартал на ул. „Мир“ № 80. От това съжителство на 10.05.2016 година в МБАЛ- гр. Монтана се родило детето Мари Христов М.. Граждански брак двамата не са сключвали поради ниската възраст на свидетелката Маркова. 

         От субективна страна обвиняемият е съзнавал противоправният характер на поведението си и е желаел настъпването на евентуален вредоносен резултат. Със заживяването на съпружески начала с непълнолетната Маркова  деянието е осъществено и завършено и от обективна страна.

          Разпитана на ДП Ася Нелиева Маркова   твърди,че доброволно е решила да живее с обв. Г.  .Обяснява,че това се е случило със знанието и съгласието на родителите им,дори като навърши 16 години ще се оженят . 

         Гореизложената фактическа обстановка се потвърждава по безспорен и несъмнен начин от свидетелските показания на посочените по-горе свидетели , чиито показания съдът кредитира, като обективни и безпристрастни и  от писмените доказателства събрани на ДП. В тази насока са и обясненията на обвиняемия Г.   и по нея не се спори.   

       Предвид възприетата и описана по–горе фактическа обстановка съдът намира, че обвиняемият Х.М.Г. е осъществил от обективна страна престъпният състав на чл. 191 ал. 1 от НК, като от   началото на 2013 година до настоящия момент в частен дом в гр.Берковица, находящ се в кв. „Раковица“ на ул. „Мир“ № 80 заживял съпружески с непълнолетната и ненавършила 16 годишна възраст Ася Нелиева Маркова от същия град, ЕГН ********** ,без да сключи граждански брак, от което съжителство имат едно дете-Мари Христов М., родено на *** година .

     От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл – обвиняемият е съзнавал, че няма право да живее с ненавършило пълнолетие момиче.

     Анализът на събраните доказателства водят до извода, че по несъмнен начин обвиняемият Г.   е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 191 ал. 1 от НК.

    Имайки предвид изложеното и при това тълкуване на закона, съдът признава за виновен обвиняемия Х.М.Г.    за извършеното деяние по чл. 191 ал. 1 от НК, като намира, че са налице предпоставките на чл. 78а, ал. 1, б. ”а” – б. ”в” от НК – т. е следва да бъде ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и да му се наложи АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1000.00 / хиляда / лева. В особената част на НК са предвидени за това престъпление наказания - до две години лишаване от свобода или пробация,както и обществено порицание.Подсъдимият  не е осъждан, досега по отношение на същия не е прилагано освобождаване от наказателна отговорност, а имуществени вреди от престъплението не са причинени – деянието е формално и не предвижда настъпване на вредоносен резултат.

         При определяне размера на глобата съгласно чл. 27 ал. 2 от ЗАНН и чл. 78а ал. 1 НК съдът съобрази, че подсъдимият е извършил престъпно деяние за първи път, има чисто съдебно минало, а видно от данните по делото се касае за мъж на сравнително млада възраст с неустановени месечни доходи, поради което съдът наложи размер на глоба предвиден в чл. 78а, ал. 1 НК при минимума. Съдът не определи по–голям размер глоба, считайки, че и наложения е съобразен с тежестта на извършеното деяние от обвиняемия Г.  и другите обстоятелства по чл. 27, ал. 2 от ЗАНН, освен това липсват данни по делото, които да обосновават налагането на по – голям размер глоба.

              Водим от горното,съдът постанови решението си.

 

Председател: