МОТИВИ  :                                                           НОХД  276 / 2016 Г.

                                                                                14.11.2016год.

  

     С Обвинителен акт на РП-Берковица Д.О.Б. е обвинен в това,че за времето от 29.01.2016г. до 31.01.2016г. в с.Боровци, общ.Берковица, от къща на ул.“Иван Вазов“ № 10 А, след предварителен сговор с М.В.И., ЕГН ********** ***, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот /разбити входните врати за приземния етаж, на първия етаж на къщата и входната врата на лятна кухня/ и чрез използване на техническо средство /кози крак/, отнел от владението на Т.Д.П., ЕГН ********** и Л.Г.П., ЕГН ********** ***,  движими вещи – радиокасетофон „Сони“ двукасетъчен с повредена колона, стъклена шампаниера ползвана, чаши за шампанско 6бр. ползвани, чаши за червено вино 6бр. ползвани, чаши за вода 4 бр. ползвани, класьори за монети 2 бр. ползвани, комплект карти за игра пластик 2 бр. ползвани, 2 броя комплект карти за игра нови, комплект карти за игра обикновени 2 броя ползвани, тонколони „Нео“ 5 броя с буфер ползвани, комплект шах и табла 1 брой, сервиз за чай, включващ 6 броя чаши и чинии ползвани, бинокъл 1 брой и ловджийски нож 1 брой, всички вещи на обща стойност – 436,71 лв. без съгласието на собствениците и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен –престъпление по  чл. 195, ал. 1, т. 3, предложение второ, т.4 предложение второ и т.5 във връзка с чл. 194, ал.1 от НК

Със същия обвинителен акт подсъдимия  М.В.И.                                           роден на ***г*** , българин , български гражданин , неженен ,                                          със средно образование, работещ по програма за временна заетост в с.Боровци , неосъждан ,  ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН    В  Т О В А, Ч Е  за времето от 29.01.2016г. до 31.01.2016г. в с.Боровци, общ.Берковица, от къща на ул.“Иван Вазов“ № 10 А, след предварителен сговор с Д.О.Б., ЕГН ********** ***, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот /разбити входните врати за приземния етаж, на първия етаж на къщата и входната врата на лятна кухня/ и чрез използване на техническо средство /кози крак/, отнел от владението на Т.Д.П., ЕГН ********** и Л.Г.П., ЕГН ********** ***, движими вещи – радиокасетофон „Сони“ двукасетъчен с повредена колона, стъклена шампаниера ползвана, чаши за шампанско 6бр. ползвани, чаши за червено вино 6бр. ползвани, чаши за вода 4 бр. ползвани, класьори за монети 2 бр. ползвани, комплект карти за игра пластик 2 бр. ползвани, 2 броя комплект карти за игра нови, комплект карти за игра обикновени 2 броя ползвани, тонколони „Нео“ 5 броя с буфер ползвани, комплект шах и табла 1 брой, сервиз за чай, включващ 6 броя чаши и чинии ползвани, бинокъл 1 брой и ловджийски нож 1 брой, всички вещи на обща стойност – 436,71 лв. без съгласието на собствениците и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен,поради което и на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК във връзка с  чл. 195, ал. 1, т. 3, предложение второ, т.4 предложение второ и т.5 във връзка с чл. 194, ал.1 от НК  .

      В  съдебно заседание подсъдимите   се явяват лично .Признават се за  виновни и дават кратки обяснения.

      Прокурорът поддържа обвинението по отношение на двамата подсъдими.Пледира на двамата да бъде наложено наказание при приложение на разпоредбата на чл.55 ал.1 т.1 от НК като се приеме наличието на изключителни и многобройни смекчаващи вината обстоятелства.

      Доказателствата по делото са писмени и гласни.

       Съдът ,след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство,както и във връзка с доводите и съображенията на страните,приема за установено следното:

      Подсъдимият  Д.О.Б. е роден  на *** ***, Община Берковица, неженен, работещ, със средно образование, неосъждан.

      Подсъдимият М.В.И. е роден на ***г***, Община Берковица, неженен, работещ временно, със средно образование, неосъждан.

 Двамата подсъдими са добри познати, приятели.

 Свидетелите, съпрузите Т.Д.П. и Л.Г.П. *** притежават наследствена къща в с.Боровци, ул.Иван Вазов № 10. В къщата не живеят постоянно, а я посещават периодично, предимно по празници. В останалото време за къщата се грижи свидетеля А.Д.И. ***, който на 29.01.2016г. посетил имота, като установил, че всички врати на къщата са заключени и всичко е наред. На 31.01.2016г. при поредното си посещение в къщата на ул.Иван Вазов № 10, свидетеля И. установил, че са разбити вратите на приземния етаж, както и вратата на лятната кухня, а вещите в стаите били разхвърляни в безпорядък. Веднага уведомил собствениците, както и кмета на селото.

От разпита на свидетелите Т. и Л. Павлови се установяват и липсващите движими вещи.

      В хода на разследването са установени извършителите на деянието, а именно подсъдимите Д.Б. и М.В.. Част от инкриминираните вещи, а именно 5 броя тонколони „Нео“ с буфер са установени при свидетеля Н.А.И., който ги е закупил от подсъдимия М.В. срещу сумата от 25 лева. В дома на подсъдимия Д.Б. са установени 6 броя чаши и чинийки за кафе /на стойка/, които с Протокол за доброволно предаване от 21.04.2016г. той предал.  

На досъдебното производство е назначена и изпълнена съдебно-оценъчна експертиза /л.58-60 от досъдебното производство/, като съгласно заключението на вещото лице към датата на инкриминираното деяние 31.01.2016г. стойността на противозаконно отнетите движими вещи от къщата на свидетелите, съпрузите Т. и Л. Павлови е в размер на общо 436,71 лева.

В експертното заключение са оценени следните вещи: радиокасетофон „Сони“, стъклена шампаниера, чаши за шампанско 6бр., чаши за червено вино 6бр., чаши за вода 4 бр., класьори за монети 2 бр., комплект карти за игра пластик 2 бр. ползвани и 2 броя нови, комплект карти за игра обикновени 2 броя, тонколони „Нео“ 5 броя с буфер, комплект шах и табла, сервиз за чай, бинокъл и ловджийски нож.

      На ДП подсъдимите  М.В.И. и Д.О.Б. признават своята вина, съжаляват и се разкайват за извършеното от тях деяние. Подсъдимият Б. дава и подробни обяснения кога и как са извършили деянието.  

         От субективна страна обвиняемите И. и Б. са съзнавали противоправния характер на деянието си. Същото е извършено при форма на вината – пряк умисъл и за двамата, тъй като са предвиждали обществено опасните последици от противозаконното отнемане на чуждите движими вещи и са искали настъпването на тези последици. Деянието е квалифицирано, тъй като е извършено чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, а именно разбити входни врати чрез използване на техническо средство и след предварителен сговор между двамата. С оглед степента на обществена опасност за това деяние, то същата е висока, като са засегнати обществените отношения, свързани с опазването на собствеността.

При така изложената фактическа обстановка е видно, че подсъдимите М.В.И. и Д.О.Б. за времето от 29.01.2016г. до 31.01.2016г. в с.Боровци, общ.Берковица, от къща на ул.“Иван Вазов“ № 10 А, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот /разбити входните врати за приземния етаж, на първия етаж на къщата и входната врата на лятна кухня/, след предварителен сговор и в немаловажен случай и чрез използване на техническо средство /кози крак/ отнели от владението на Т.Д.П., ЕГН ********** и Л.Г.П., ЕГН ********** ***, движими вещи – радиокасетофон „Сони“ двукасетъчен с повредена колона, стъклена шампаниера ползвана, чаши за шампанско 6бр. ползвани, чаши за червено вино 6бр. ползвани, чаши за вода 4 бр. ползвани, класьори за монети 2 бр. ползвани, комплект карти за игра пластик 2 бр. ползвани, 2 броя комплект карти за игра нови, комплект карти за игра обикновени 2 броя ползвани, тонколони „Нео“ 5 броя с буфер, комплект шах и табла 1 брой, сервиз за чай, включващ 6 броя чаши и чинии ползвани, бинокъл 1 брой и ловджийски нож 1 брой, всички вещи на обща стойност – 436,71 лв. без съгласието на собствениците и с намерение противозаконно да ги присвоят – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, предложение второ, т.4 предложение второ и т.5 във връзка с чл. 194, ал.1 от НК.

Деянието се доказва по категоричен и безспорен начин от събраните на ДП  доказателства: протоколи за доброволно предаване, протоколи за разпит на свидетели, справки за съдимост, справки-характеристики, заключение по изготвената съдебно-оценъчна експертиза и други писмени доказателства,както и събраните такива в хода на съдебното следствие. Безспорно по делото е установено, че подсъдимите след предварителен сговор помежду си са извършили деянието, за което им е повдигнато обвинение, като техните самопризнания са напълно съотносими към събраните в хода на разследването доказателства. Същото е с висока степен на обществена опасност.

     От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл – подсъдимите са съзнавали общественоопасния характер на деянието,предвиждали са настъпването на неговите общественоопасни последици и са искали  настъпването на тези последици.

        Причините за извършване на престъплението са  ниско правно и обществено съзнание и култура,незачитане на чуждата собственост,пренебрежително отношение към установения обществен порядък.

        Предвид гореизложеното съдът призна двамата подсъдими за виновни за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, предложение второ, т.4 предложение второ и т.5 във връзка с чл. 194, ал.1 от НК .

       При определяне на вида и размера на наказанието съдът съобрази всички обстоятелства с правно значение за неговата индивидуализация.  Съдът определи  и на двамата подсъдими   наказание при условията на чл.55 ,ал.1,т.1  от НК като прие,че  са налице изключителни и многобройни смекчаващи вината обстоятелства,при които и най-лекото предвидено в закона наказание ще се окаже несъразмерно тежко за подсъдимите,а именно пълните самопризнания по фактическата обстановка, направени от подсъдимите при разследването и в съдебно заседание, изразеното от тях съжаление за извършеното, оказаната помощ при разследването за изясняване на цялостната фактическа обстановка и обективната истина,възстановяване на част от причинените вреди, а също и причините за извършване на престъплението, основна от които – липсата на средства за препитание и  нуждата от средства ,което ги е мотивирало и е допринесло да извършат престъплението.

        Предвид на това съдът определи наказанието  при условията на чл.55,ал.1,т.1  от НК и им наложи наказание –  наказание лишаване от свобода за срок от 6 /шест/ месеца.

      Съдът прецени,че не  са  налице законни пречки   за приложението на чл.66 ал.1 от НК и съдът намира,че за постигане целите на чл.36 от НК и преди всичко за поправяне и превъзпитание на подсъдимите не е наложително ефективно изтърпяване на наложеното им наказание,поради което съдът постанови изпълнението на същото да се ОТЛОЖИ за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ,считано от влизане в сила на настоящата присъда.

      

     С така наложеното по вид и размер наказание съдът,счита,че ще се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция,а наказанието да въздейства поправително,предупредително и възпитателно по отношение на тези подсъдими и по отношение на останалите граждани.

    При този изход на делото подсъдимите  следва да заплатят  по сметка на ОД на МВР-Монтана сумата от сумата от 67,00  лв. деловодни разноски – изплатено възнаграждение на вещо лице , по сметка на РС-Берковица сумата от 20лв. разноски по делото и по 5 / пет / лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист в полза на съдебната власт по сметка на РС-Берковица.

     Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ  :